NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

GoudWiki » Quantative Easing

Een Nederlandse vertaling van dit begrip bestaat eigenlijk niet, maar bij benadering betekend het ‘verruiming van de hoeveelheid’. Deze cryptische omschrijving duidt in de kern op een vergroting van de geldhoeveelheid. Als u het in de media tegenkomt staat er vaak ook een getal achter, zoals QE3. Dat getal refereert aan de hoeveelste keer het is dat er dat de centrale bank de hoeveelheid geld heeft verruimt. In de VS is QE3 de derde keer dat er onder de noemer Quantative Easing dollars de economie ingepompt worden. Omdat QE3 onbegrensd is wordt deze ook wel ‘QE Infinity’ genoemd.

De invulling die aan de verschillende rondes is gegeven verschilt overigens wel. Daaruit blijkt dat er geen algemeen aanvaarde standaard bestaat van Quantative Easing. Het eerste algemene kenmerk is dat het geen rentemaatregel betreft. Het bepalen van de rentestand is het meest gangbare instrument van centrale banken. Volgens behoudende centrale bankiers is de rentestand het enige legitieme instrument. QE wordt nu gebruikt omdat het aanpassen van de rentestanden om twee redenen niet meer werkt. Allereerst de rentes staan al op of rond het nulpunt. Het tweede probleem is dat het verlagen van de rente geld in omloop brengt via banken.

Banken zijn al geruime tijd meer bezig met het herstellen van hun eigen balans dan het uitzetten van leningen, banken absorberen daarmee veel van het effect van een rentemaatregel. Bij QE worden door het aankopen van voor de financiële markt gebundelde leningen de banken omzeilt. U moet daarbij denken samengevoegde hypotheken, verzekering of vastgoedportefeuilles. Door dit soort financiële producten te kopen gaat de prijs ervan omhoog en de relatieve opbrengst omlaag. Door de opbrengst van afgeleide leningen te drukken hopen de centrale bankiers dat investeerders direct in de markt gaan investeren.