NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

GoudWiki » M3

M3 is de geldhoeveelheid in een land in ruime zin (Money 3).

Geldhoeveelheid in de meest strikte zin is M0. M0 omvat het chartaal geld (basisgeld), dus munten en bankbiljetten. Bij M1 komt daar digitaal geld bij, tegoeden op een Chipknip en op de harde schijf van een computer. M2 omvat het al het voorgaande plus spaartegoeden en spaardeposito’s met een looptijd korter dan 2 jaar of een opzegtermijn korter dan 3 maanden.
M3 is de meest ruime opvatting van de geldhoeveelheid en wordt ook het meest gebruikt als indicator van de hoeveelheid geld die in omloop is. Het is een optelsom van munten, biljetten, digitaal geld en spaardeposito’s tot twee jaar, verzekerde leningen (repo’s) leningen met een looptijd korter dan 2 jaar en aandelen in geldmarktfondsen. Er kunnen kleine verschillen per land zijn in de opvattingen over wat onder M3 valt.