NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

GoudWiki » Fed

De Federal Reserve in het dagelijks spraakgebruik The Fed is de centrale bank van de Verenigde Staten. Deze bank heeft vergelijkbare bevoegdheden als Europese Centrale Bank (ECB), maar is een private instelling. Het bestuur van de Fed bestaat uit een Raad van Commissarissen die door de Amerikaanse president benoemd wordt. De Federal Reserve is geen instrument van de Federale overheid maar een soort van branche organisatie van de Amerikaanse banken. Amerikaanse banken met een banklicentie moeten lid ofwel aandeelhouder worden van de Fed. De belangrijkste taak van de Fed is het bepalen van het monetair beleid van de Verenigde Staten. Bovendien is de bank toezichthouder op zaken als het binnenlands betalingsverkeer. Ben Bernanke is op het moment voorzitter van de Fed. Eind 2013 moet de Amerikaanse president een vervanger voor hem kiezen.