NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

GoudWiki » Confiscatie

De term confiscatie refereert in het kader van edelmetaal meestal aan de invordering van fysiek goud door de overheid. Confiscatie vindt meestal niet plaats door daadwerkelijk in de privésfeer van burgers op zoek te gaan naar edelmetaal. Het is in de praktijk vaak een verbod voor particulieren om erin te handelen. Dergelijke verboden werden afgedwongen met astronomisch hoge boetes in combinatie met inbeslagname, voor diegene die worden betrapt op het handelen in edelmetaal.