NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

GoudWiki » Commodity

Commodity is een economische term afkomstig uit het Engels, die het best valt te vertalen als ‘bulk goederen’. Commodities in het economisch spraakgebruik zijn goederen die in bulk worden verhandeld om in behoeften of verlangens van consumenten te voorzien. Daarbij kan men denken aan koffie, graan, soja, maar natuurlijk ook goud, zilver en platina. In dergelijke goederen kan op grote schaal gehandeld en dus gespeculeerd worden. Het handelen in commodities of lever en afname contracten gebeurt op de zogeheten ‘commodity markets’. Dat zijn beursen waar op grote schaal vraag en aanbod worden samengebracht en dus voortdurend representatieve prijzen worden afgegeven voor de betreffende handelswaar.

Belangrijke commodity markets zijn de COMEX een onderdeel van de New York Mercantile Exchange, The Chicago Board of Trade (C-BOT) een onderdeel van de CME Chicago Mercantiel Exchange. In Londen is er de LME (Londen Metal Exchange) en voor goud zijn er belangrijke markten in Australië (ASX), Hong Kong, Zürich, Londen en New York.