NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Zwitserland maakt goudopslag duurder

01 feb 2013

Uit onderzoek van de Financial Times blijkt dat Zwitserse banken de tarieven voor de opslag van goud gaan verhogen of al hebben verhoogd. De verwachting is dat banken als Credit Suisse en UBS de komende tijd 20% meer gaan rekenen voor ongealloceerde opslag van goud. De reden hiervoor zijn de strengere regels waaraan banken moeten voldoen wat betreft hun balans. Banken moeten dus meer bezitten dan het geld dat ze uitlenen. Op die manier zouden ze minder snel failliet moeten gaan. Onder de noemer Basel III worden deze strengere regels de komende jaren geïmplementeerd.

 

Papieren goud wordt duurder

Gebruikmakend van de stijging van de goudprijs bedienen veel partijen zich van deze ongealloceerde goudopslag. Bij dit type opslag kan de bank doen en laten wat zij wil met het ‘opgeslagen’ goud, zij garanderen dan alleen de waarde van het goud. Als de bank vervolgens failliet gaat is de bezitter van ongealloceerd goud zijn goud/geld kwijt, deze loopt daardoor het zogeheten tegenpartijrisico. In feite is het dus schuldpapier en geen echt goud. Daarom hebben de nieuwe bankregels deze ‘opslag’ moeilijker gemaakt voor banken. Wanneer zij een dergelijke opslag aanbieden lopen ze een risico en dus moet er een echte bezittingen tegenover staan; echt goud bijvoorbeeld.

Aangezien echte bezittingen banken echt geld kosten gaan de tarieven omhoog. In Nederland zijn er ook partijen die gebruik maken van deze papieren goudbaren in Zwitserland, de kosten van dergelijke partijen zullen daarom ook stijgen. Voor de volledigheid is het wellicht goed te zeggen dat AmsterdamGold noch AmsterdamSafe op deze manier opslaan. Bij AmsterdamSafe en AmsterdamGold is alles fysiek aanwezig en gealloceerd per klant. De kosten van dat type opslag zijn hoger dan die van het papieren goud, maar de zekerheid is meer dan navenant groter. Daarom maken UBS en Credit Suisse nu de omslag. Papieren goud wordt duurder en echt goud goedkoper.

Wat betekend dit voor de goudprijs?

Gek genoeg kan de prijs van goud op de wereldmarkt hierdoor tijdelijk worden gedrukt. Als papieren goud (ongealloceerd goud) duurder wordt om aan te houden zullen meer mensen het verkopen. In de goudmarkt zit een onbekende hoeveelheid goud die alleen op papier bestaat, dit zal nu deels worden terugverkocht aan partij die het goud zou moeten hebben. Op die manier betalen de uitgevers van ongedekt goud de goudprijs voor goud dat er niet was, zij lossen dus hun schulden af en dat was de bedoeling van Basel III. De tijdelijke daling die hierdoor optreed lijkt voor goudbezitters vervelend, maar is op termijn een voordeel.

Het voordeel op de lange termijn is dat de goudprijs stabieler wordt en minder makkelijk te manipuleren. Banken kunnen niet meer eindeloos hun shortposities uitbouwen, want er moeten nu echte tegoeden tegenover staan. Maar als u denkt dat we nu eindelijk transparantie op de markt krijgen moet ik u teleurstellen. Met Basel III en de bijbehorende tariefaanpassingen die de banken doen groeit de transparantie, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Er zal waarschijnlijk slechts een klein percentage van het papiergoud verdampen. Sommige banken kunnen het simpelweg niet allemaal terugkopen en voor anderen is het ondanks de nieuwe regels nog te lucratief.

 

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek zilver.