NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Wie leent Amerika al dat geld?

11 okt 2013

Dankzij het gesteggel over het schuldenplafond is een bankroet van de VS weer eens dichtbij. Ambtenaren en mensen die van hun diensten afhankelijk zijn hebben al behoorlijk last gehad van het politieke gerommel, maar er zit meer ellende aan te komen. Hoewel een tijdelijke oplossing waarschijnlijk is, zullen aandeelhouders in de Amerikaanse staatsschuld zich toch zorgen maken. Wij vroegen ons af: wie zijn dat eigenlijk?

Bezit China de Amerikaanse staatsschuld?

Een veelgehoorde opmerking is dat de Chinezen het grootste deel van Amerikaanse staatsschuldpapieren bezitten. Het is waar dat de Chinezen veel hebben, maar niet het meeste. De totale staatsschuld van de VS is 17.000 miljard, de Chinezen hebben daar een aandeel in van 1.276 miljard. Een flink bedrag, maar China is niet de grootste schuldeiser. Het meeste Amerikaans schuldenpapier is in handen van Amerikaanse overheidsinstanties zelf. Via een wonderlijke ‘broekzak-vestzak’ boekhouding bezitten deze 5.000 miljard aan vorderingen op de staat.

Met Amerikaanse overheidsinstanties worden pensioenfondsen, verschillende ministeries en overheidsverzekeringsbanken bedoeld. Hierbij zit nog niet de Federal Reserve die dankzij Quantative Easing 1.800 miljard aan leningen op haar balans heeft. Dan zijn er nog lagere overheden en verzekeraars die niet worden meegerekend tot de overheid en die bezitten samen 3.400 miljard. Met Amerikaans particuliere en institutionele beleggers samen komt het aandeel van Amerikanen in hun eigen staatsschuld op ongeveer twee derde van het totaal.

Japan is als vreemde mogendheid de tweede aandeelhouder in de Amerikaanse staatsschuld  met 1.108 miljard. Daarna wordt het wat schimmig, omdat veel olieproducerende landen Amerikaans staatspapier bezitten, maar er deels niet openlijk voor uit komen. Om die reden staat het Caraïbisch gebied op de derde plaats en staan ook Luxemburg en België erg hoog. Vanuit die landen is 602 miljard aan staatspapier ingekocht, maar dat zijn grotendeels indirecte investeringen vanuit olielanden. Die komen als je de officiële investeringen erbij optelt op 860 miljard, de derde plek.

Wat als de VS bankroet gaat

In eerste instantie zal een ‘default’ niet betekenen dat bovenstaande partijen hun geld kwijt zijn. Wanneer Amerika geen aflossingen kan doen zullen deze worden uitgesteld, met als tegenprestatie een hogere rente. De betrouwbaarheid van Amerikaans staatsleningen gaat daarmee omlaag wat ook een hogere rente op nieuwe leningen betekent. Als ze dan niet heel snel hun zaken op orde krijgen zal die hogere rente een hogere staatsschuld betekenen, waardoor er een negatieve spiraal ontstaat die uiteindelijk Griekse proporties zal aannemen.

Het probleem is dat niemand de schuldenlast van de VS kan overnemen of voorschieten zoals dat in Griekenland is gebeurd. De rente zal daarom anders dan in Griekenland blijven oplopen en de kans op aflossing zal daardoor zo klein worden dat niemand meer geld aan de VS wil lenen. Dat is het moment dat bovenstaande partijen naar hun geld kunnen fluiten en dan zijn wereldwijd de financiële rapen gaar. Het is niet te voorspellen wat er dan gebeurt, maar het zal niet fraai zijn. Amerikaanse politici moeten zich schamen dat ze het zo ver hebben laten komen.

 

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek zilver.