NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Wat Venezuela ons leert

20 okt 2020

Zijn de euro en dollar broertjes van de Bolivar?

Begin deze maand sprak een Engels gerechtshof uit dat de overheid van Venezuela recht heeft op haar 1,95 miljard dollar aan goud wat gestald is bij de Engelse centrale bank, waar eerder een lagere rechtbank oordeelde dat dit verzoek niet geldig was. De reden die hier voor gegeven werd was dat president Maduro niet wordt erkend door de VS en Engeland, en daarmee de aanvraag onwettig zou zijn. Hoe dit uiteindelijk afloopt voor de Venezolaanse overheid is afwachten, maar dit gegeven leert ons wel een belangrijke les, namelijk dat wat u niet in uw eigen hand heeft altijd kan worden betwist. Denk bij dat laatste aan investeringen in edelmetaal via ETF’s en dergelijke, waarbij sterke aanwijzingen zijn dat òf het edelmetaal helemaal niet aanwezig is bij de uitgevende partij ofwel dat het kan worden betwist door heel veel verschillende partijen. ETF’s in goud welke qua verkoop al vanaf 2015 in de lift zitten:

Maar met bovendien de zekerheid dat u bij eventuele twistpunten als particulier altijd achter aan de rij van rechthebbenden staat. Wat Venezuela ons bovendien leert is dat haar verzoek om levering speelt ten tijde van de corona narigheid, nu de nood het hoogst is en de behoefte aan geld prangend is. Iets wat ons allen ook kan overkomen bij het omvallen van ons ongedekt geldsysteem, waarbij allerlei zekerheden qua inkomen en koopkracht ter discussie zullen komen te staan. Symbool hiervoor staat het nieuwe biljet van 100.000 Bolivar, goed voor 23 dollarcent.

Er stinkt iets

En sprekend over ETF’s; de grootste hiervan in edelmetaal is het SPDR fonds (GLD), welke 1275 ton goud voor haar investeerders zegt te herbergen in een kluis in London. Opmerkelijk is dat dit fonds in zes jaar tijd al zes CFOs heeft versleten, wat doet vermoeden dat er financieel iets helemaal niet in orde is. Saillant detail hierbij is ook dat het Word Gold Council, de overkoepelende organisatie van goudmijnbedrijven, per jaar 131 miljoen dollar ontvangt als  ‘sponsor’ van dit ETF, waarbij haar inkomsten vanuit de goudmijnbedrijven zelf van 3 miljoen per jaar maar magertjes afsteken. Hierbij volslagen tegengestelde belangen dienend, waarbij de hoogte van de inkomstenbron aangeeft welk belang men vooral dient.

Krediet: Kwaliteit en kwantiteit

Richard Russel heeft eens gezegd dat het de natuur van elke bull markt is om zo weinig mogelijk investeerders de hele rit omhoog mee te laten maken. Een herkenbare uitspraak nu na de mooie stijgingen in de goud- en zilverprijs eerder dit jaar deze beiden al weer enige tijd stil liggen en ongeduld en de neiging tot winstneming op de loer liggen. Toch hoeven we wereldwijd maar naar de kwaliteit van de kredietwaardigheid te kijken ( CCC/C= slecht, AAA is perfect), en het pleit voor edelmetaal is snel beslecht. Waar bovendien de kredietbeoordelaars welke onderdeel zijn van het financiële systeem continu de kwaliteit van de leningen veel te hoog in schatten, waardoor de kans op terugbetaling vele malen kleiner is dan ingeschat.

Wat is waar?

Gelukkig laten overheden en media in deze spannende tijden zien dat men het beste met haar bevolking voor heeft. Het Westen heeft immers niet voor niets een naam hoog te houden op het gebied van individuele keuzevrijheid en vrijheid van handelen. Zo bepaalt de Engelse overheid met wie het bed gedeeld kan worden en met wie niet, en ook in Nederland wordt via media als de Volkskrant de bevolking voorbereid op een forse inperking van onze vrijheid in sociaal verkeer. De reden die hiervoor wordt gegeven is het aantal slachtoffers van het Coronavirus, maar halen we de cijfers van her RIVM erbij ontstaat een geheel ander beeld. Uit hun monitoring van de sterftecijfers blijkt namelijk dat onder het kopje ‘terugblik’ de oversterfte ten gevolge van griep-epidemieën wisselt per jaar, met als record een oversterfte van 8890 mensen in 2016/2017 ( te vinden onder het kopje ‘Terugblik’). Dit jaar telt Nederland tot nu toe 6814 doden ten gevolge van het Coronavirus, waardoor de buitengewone maatregelen van de overheid in een bijzonder daglicht komen te staan. Het is dan ook niet voor niets dat zo’n 7500 artsen en gezondheidswerkers deze petitie al hebben ondertekend waarin gepleit wordt voor een stopzetting van het huidige beleid van de overheden. Een tekst die het waard is te lezen.

Tot slot

Voortdurend worden steeds meer signalen zichtbaar dat ons hele financiële systeem door en door verrot is. Een onhoudbare schuldenberg, wat juist past bij een fors hogere rente in plaats van de huidige super lage. Amerikaanse aandelenindices die op topniveau verblijven, terwijl  de economie waarschijnlijk zo’n 10 % zal inzakken. Een goud -en zilverprijs welke voortdurend onderdrukt worden, ondanks een enorme versnelling in de ongedekte geldcreatie. En dit alles in een maatschappij welke geruïneerd wordt door de maatregelen die genomen worden tegen het coronavirus, waarbij zelfs het CDC zich zorgen begint te maken om het aantal suïcides en overdoses onder jongeren. Met een pers, de grote sociale media-bedrijven en de gevestigde politieke machten welke eensgezind elk ander geluid doen verstommen. Hoe lang kunnen u en ik onze stem nog laten horen?

 

 

Wekelijks deelt onze columnist zijn visie met u als lezer. Wij vinden het belangrijk dat onze columnist daarbij de vrijheid krijgt die hij nodig heeft. Dit wil niet zeggen dat de visie van onze columnist ook per definitie de visie is van AmsterdamGold.