NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Wat kost een kilo goud?

25 apr 2013

Met de sterke prijsdaling van twee weken terug is de vraag naar fysiek edelmetaal explosief gestegen. Levertijden en vooral premies op fysieke levering lopen sterk op. De vraag is natuurlijk wanneer is de spotprijs te laag om er nog fysiek goud voor te krijgen. Om te zien wat de kans daarop is en hoever de prijs theoretisch zou kunnen zakken voordat een kilo goud echt niet meer te krijgen is, heeft AmsterdamGold de kosten van productie in kaart gebracht. De sector zelf claimt productiekosten tussen de 30.000 en de 31.000 euro per kilo.

Mark Cutifani, CEO van AngloGold Ashanti: ‘Als je het bekijkt op basis van de totale kosten, draaien we ongeveer op 30.000 de kilo. Het gemiddelde van de sector zal op 31.000 zitten.’

Steve Letwin, CEO van Lamgold: ‘Het wordt lastig voor wie dan ook om voor minder dan 30.000 te produceren.’

 

De hierna volgende berekening gaat uit van kosten bij het huidige aanbod dat niet volledig in de vraag kan voorzien en al helemaal niet in het bezit in goud dat op papier bestaat. Bovendien zitten in de hele keten flexibele componenten zoals belasting en winstmarges. Voor de overzichtelijkheid heb ik hier winstmarges van de mijnen, de smelters en munthuizen en de tussenhandel buiten beschouwing gelaten. Iets dat in werkelijkheid natuurlijk niet kan. Daarbij heb ik de royalties en belastingtarieven genomen zoals die tegenwoordig gelden, maar die zijn natuurlijk flexibel en mede afhankelijk van de koers.

 goud_delfkosten

Productiekosten

Allereerst levert een ton gouderts gemiddeld genomen 5 gram goud op, waarbij goede ondergrondse mijnen tussen 8 en 10 gram per ton zitten en daglicht/open pit mijnen (zie afbeelding) tussen 1 en 4 gram per ton. Dit betekent dat er voor een kilo goud gemiddeld ruim 200 ton erts opgegraven en gefilterd moet worden. Daarbij worden bijvoorbeeld kosten gemaakt voor brandstof, manuren en gebruik van zware en specialistische machines. De gemiddelde kosten die de industrie op dit vlak maakt staan in bovenstaande grafiek.  Deze kosten lopen jaarlijks op en zitten momenteel boven de 18.000 euro per kilo.

Financieringskosten

Bij de ontwikkeling van een mijn gaat een groot deel van de kosten voor de baten uit en dat leidt tot een tweede kostenpost: financiering. Het begint met geologisch onderzoek, gevolgd door de creatie van infrastructuur, gevolgd door de inrichting van een industrieel complex. Na deze stappen wordt er pas gegraven waarna het geld wordt verdiend.

Een lange periode wordt er dus geld uitgegeven zonder dat er wordt verdiend. Dit geld wordt ingebracht door aandeelhouders, speculanten en financiers die rendement willen zien op die investering. Aangezien de risico’s hoog zijn, zijn de rente-uitkeringen (percentages) dat ook. Deze financieringskosten lopen sterk uiteen, maar bevinden zich ergens tussen de 20% en 35% op de basiskosten waarmee de kosten per kilo gemiddeld op zo’n 23.000 euro per kilo komen.

Belasting en royalties

Het kostenplaatje is nog steeds niet compleet. Er is zoals altijd een politieke component. De tijden dat landen hun grondstoffen voor een appel en een ei naar geïndustrialiseerde landen lieten afvoeren zijn namelijk lang vervlogen. Er wordt flink belasting geïnd op mijnbouwproductie en dan zijn er ook nog de royalty’s die moeten worden afgerekend alsmede de kosten van beveiliging in risico gebieden.  Royalties variëren van 3 tot 6 procent op de opbrengst van mijnen en belasting van tussen 15 en de 35 procent (in Venezuela onder Chaves was het 65%). Als we dat allemaal meenemen in de berekening van de productiekosten, dan komen we op de bedragen zoals de hierboven genoemde CEO’s van mijnbedrijven noemen.

 

Uit de grond over de toonbank 32.000 €/Kg.

Nemen we die 31 duizend per kilo, dan hebben we nog geen munt of baar, maar alleen het goud boven de grond en hanteerbaar voor smelters en munthuizen. Een terughoudende raming leert dat bij bovenstaande kostenstructuur een kilo goudbaar niet voor minder dan 32.000 euro over de toonbank kan gaan. Waarbij gezegd moet worden dat goud recycling natuurlijk goedkoper is waaruit de marges van de goudopkopers in uw lokale winkelcentrum verklaard kunnen worden. Toch zal het aanbod steeds minder toereikend worden als de koers de 32.000 duizend nadert, iets dat we de afgelopen weken hebben kunnen zien.

 

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek zilver.