NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Wat is waar?

12 nov 2018

In het derde kwartaal is een record aan dividend uitgekeerd aan aandeelhouders van de S&P500 bedrijven ter waarde van ruim $450 miljard.  Ook de terugkoop van aandelen van dezelfde bedrijven heeft een record gevestigd van zo’n 750 miljard dollar, dit alles bij een officiële werkeloosheid van maar 3,7 %. En hoewel de Amerikaanse beurzen nu iets zijn teruggevallen, lijkt op basis van deze gegevens de dip in de aandelenkoersen maar tijdelijk. Hoogste tijd dan ook om iets dieper in de materie te duiken.

Rente

Een basisprincipe is dat de rente een maat is voor de kans dat het uitgeleende geld aan koopkracht verliest, ofwel een compensatie is voor de inflatie tijdens de  looptijd van de lening. Traditiegetrouw is spaargeld met haar rente daarbij de manier om economisch mindere tijden het hoofd te bieden, en wat is in principe een veiliger belegging dan een Duitse 10 jaars- staatslening. De laatste jaren echter is, dankzij het beleid van de ECB, de opbrengst negatief vanwege een oplopende inflatie.

Een voorlopig record werd de afgelopen maand gevestigd toen als gevolg van een inflatie van 2,5 % gecombineerd met een opbrengst van 0,38 % op een 10-jaars lening een negatief rendement opleverde van 2,12 %.  Gespaard geld, en daarmee de mensen die leven op gespaard geld, zoals gepensioneerden, zijn hierbij de klos. Maar ook werkenden met een vast inkomen zien hun koopkracht stelselmatig verminderen. Het is dan ook geen wonder dat Jens Weidmann, het hoofd van de Duitse centrale bank, heeft opgeroepen de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar. De pensioenpotten raken immers qua koopkracht leger ten gevolge van dit monetaire beleid. Daar komt bij dat de Duitse economische motor haperingen begint te vertonen, wat resulteerde in een daling van de export met 0,8 % afgelopen september.

En een zelfde beweging is zichtbaar in de VS, waar bij een enorme schuldenberg de oplopende rente de boel extra onder druk zet. Zo speelt de 10-jaars rente daar al enige tijd met de 3,25 %, waarboven aangenomen wordt dat de schulden onhoudbaar worden en het begin zal inluiden van de Grote Omwenteling. Maar ook de 2-jaars rente staat op het hoogste niveau sinds twee jaar, net als de 3-maands variant. Als u daarbij bedenkt dat van de 2000 grootste beursgenoteerde bedrijven zo’n 40 % schulden heeft met een 3-maands variabele rente, hoeft het geen verbazing te wekken dat veel CEO’s in hun afgelopen kwartaalrapportage melding maakten van aanstaande prijsverhogingen. Dit werd al zichtbaar bij de producenten prijzen, welke in oktober met 0,6 % zijn gestegen. Dat dit cijfer werd aangegrepen om de goud- en zilverprijs weer eens een tik te geven; we zijn het gewend. Wilt u weten hoe ze dit doen; klik hier om de interventie van de BIS via gold swaps en andere derivaten van afgelopen oktober zichtbaar te krijgen.

Gouden les

Maar wellicht kwam de daling van de goudprijs ook heel goed van pas voor een aantal Europese banken, welke volgens Andrew Maguire sinds enkele weken een serieuze hoeveelheid fysiek goud aan het inslaan zijn. Dit doen zij om hun enorme shortposities in goud op te heffen, gewaarschuwd als ze zijn door hetgeen plaats vindt in de markten met hun opgeblazen waarderingen die momenteel aan het leeg lopen zijn. Voor dit lezenswaardig artikel; klik hier .

Welk gevaar een spaarder loopt als zijn kostbaarheden zijn gestald bij een bank laat Venezuela’s president Maduro zien, die 14 ton van zijn goud wil terughalen bij de Engelse centrale bank, welke op haar beurt laat weten dit niet te doen omdat men bang is dat dit gebruikt wordt voor het witwassen van geld en Maduro’s persoonlijk gewin. Het is dat dit soort praktijken natuurlijk ondenkbaar zijn bij banken zelf, anders zou men toch bijna gaan denken dat hier een politiek motief achter zit. De les is dat eenzelfde (of andere) argumentatie gebruikt kan worden als u uw papieren of fysiek vermogen van de bank wil halen, in tijden dat het geldsysteem onder druk komt te staan.

En wie nog steeds vertrouwen heeft dat de beurzen weer verder zullen oplopen deze grafiek waarin vanaf 1870 de prijs/winst verhouding wordt weergegeven van de Amerikaanse aandelen. Op de verticale as ziet u het aantal standaarddeviaties waarin de stand afwijkt van het gemiddelde, wat hiermee een maat is van de uitzonderlijkheid van de situatie. Hoewel op dit moment de stand teruggelopen is naar 114 %, wordt duidelijk dat deze vergelijkbaar is met die van 2000, maar tegelijkertijd nog meer afwijkt dan die ten tijde van de uitbraak van de Grote Depressie in 1929. Kortom, een uitzonderlijke overwaardering van aandelen in tijden van oplopende onzekerheid, oplopende rente en wereldwijde megaschulden. Het is dan ook geen wonder dat er gaandeweg steeds meer signalen ontstaan die duiden op een toenemende goudhonger, waarbij de gewone burger er zeker van kan zijn dat hij er als laatste van zal horen.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud.