NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Goud, zilver en Zwarte Piet.

18 nov 2020

STEL, u heeft de macht grotendeels in handen, maar wil toewerken naar een absolute macht. Een macht, vergelijkbaar in de recente geschiedenis in Duitsland tijdens de Tweede wereldoorlog en Rusland ten tijde van het communisme. Er staan u dan grof gezegd twee dingen te doen, namelijk het afbreken van het oude en het opbouwen van iets nieuws. Het afbreken van het oude kan op vele vlakken, waarbij het meest fundamentele plaats vindt op sociaal en cultureel vlak, want dat is hetgeen mensen met elkaar verbindt binnen een gemeenschap. Te denken valt hierbij aan het aanvechten van de man-vrouw relatie, waarbij allerlei tussenvormen gepropageerd kunnen worden. Of het onder centrale controle krijgen van de media, welke vrijwel allemaal eigendom zijn van een paar grote partijen onder uw vlag, waarmee tegengestelde meningen dan die van u kunnen worden vermorzeld. Doe dit bovendien op vele vlakken, waarbij ook de kinderfeestjes niet vergeten worden zoals de bibliotheken die de boeken met Zwarte Piet aan het verwijderen zijn. Wat overblijft is dan een maatschappij berooft van wat men bindt, en daarmee extra gevoelig is geworden voor uw beïnvloeding.

Vervolgstappen

Na dit voorwerk komt u met een grote bedreiging van buiten; althans zo verkoopt u het aan de bevolking. Een bedreiging in de vorm van een buitenlandse mogendheid, of een bepaalde bevolkingsgroep of ras, of een ziekte die bestreden moet worden. Welke u ook kiest, zorg ervoor dat dit dagelijks maximale aandacht krijgt vanuit de media zodat de bevolking doordrongen raakt van het gevaar en daarmee de maatregelen die u invoert ondersteunt. Maar echt succesvol wordt uw streven naar wereldheerschappij als u ook de economie forse schade kunt toebrengen, want niets is zo gehoorzaam als een hongerig en angstig volk. Laat daartoe de natuurlijk voorkomende correcties in een toch al labiel economisch systeem gedurende zo’n tien jaar niet meer toe…..

….en pareer deze door steeds meer geld bij te drukken, met als hoogtepunt de enorme geldcreatie en belastingmaatregelen zoals die zijn genomen na de eerste corona-uitbraak aan het begin van dit jaar, en nog veel meer op de rol.  En terwijl u via de gehoorzame pers de bevolking kunt afleiden door te verhalen van steeds verder oplopende beurzen, weet u dat de klap die gaat komen grote werkeloosheid en een geminimaliseerde middenstand te weeg gaat brengen. Een ideale voedingsbodem voor uw oplossing waarbij u de bevolking onder de term ‘basisinkomen’ een inkomen garandeert wat net voldoende is om te overleven, maar uiteraard wel volledig afhankelijk is van u. Dit valt bijvoorbeeld te bereiken door een schuld vergiffenis, waarbij de schulden worden vergeven en het geldelijk bezit tegelijkertijd wordt weggestreept. Een mondiale herstart, waarbij u als leider in het bezit komt van alles en als enige overheid voor de hele wereld de boel bestiert. Een soort Europese commissie, welke immers ook uit niet gekozen leiders bestaat en doet en laat wat het zelf wil.

Tegenstand

Helaas zijn er altijd wel machten die u zullen tegenwerken, maar die kunt u door de pers en politiek laten wegzetten als dictaturen of doemdenkers. Niet dat ze u van uw plannen binnen uw directe invloedsfeer kunnen afbrengen, maar het liefst heeft u natuurlijk 100 % controle over 100 % van de wereld. Zo’n tegenstander was de president van de VS, maar deze heeft u waarschijnlijk na zo’n vier jaar tegenwerking en constante zwartmakerij waarschijnlijk wel in de pocket, hoewel deze nu nog tegenstribbelt. En verder kunt u nog tegenwerking  verwachten van kleine groepen andersdenkenden, maar door dit uit de pers te houden zullen deze aan de kantlijn blijven opereren.  Hieronder vallen ook de individuen die edelmetaal hebben ingeslagen voorafgaand aan de grote ommekeer, maar deze groep vormt vanwege de kleine omvang geen bedreiging. De grote vraag wordt echter in hoeverre China en Rusland zich zullen voegen naar uw wensen met hun alsmaar aangroeiende hoeveelheid goud, wat ze monetair onafhankelijk maakt van uw plannen.

Een hele geruststelling

Gelukkig begon dit artikel niet voor niets met ‘STEL’. Het zou immers toch wel heel erg zijn als het gebaseerd zou zijn op de werkelijkheid. Als inderdaad de verwijdering van Zwarte Piet uit de bibliotheek en het vergaren van goud en zilver beide uiteinden zijn van dezelfde ontwikkeling? Wat is dan overgebleven van het zogenaamde vrije Westen? Overgebleven van haar democratie, waarin de bevolking haar leiders kiest en zo haar eigen toekomst vormgeeft? Vragen die u daarom niet in de pers besproken zult vinden, en ook niet bij het merendeel van uw medeburgers welke dagelijks afgeleid worden door de media en in toenemende mate steeds meer zorgen zullen krijgen ten aanzien van hun eigen inkomen en zekerheid. Gelukkig dus maar dat dit artikel inderdaad begon met ‘stel’. Het zou toch wel heel erg zijn als het waar zou zijn.

Wekelijks deelt onze columnist zijn visie met u als lezer. Wij vinden het belangrijk dat onze columnist daarbij de vrijheid krijgt die hij nodig heeft. Dit wil niet zeggen dat de visie van onze columnist ook per definitie de visie is van AmsterdamGold.