NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Wat augustus ons leert

04 sep 2019

Een afgelopen korte handelsweek zonder al te veel beweging is het uitgelezen moment  om de afgelopen maand nog eens voor het voetlicht te houden. Hierin hebben de aandelenmarkten zich gestabiliseerd binnen een redelijk scherp omgrensd gebied, zoals onderstaande grafiek van de S&P500 aangeeft. Met dit verblijf tussen het 100- en 200-daags gemiddelde wordt het beeld geschapen van een rustige zomermaand, maar schijn bedriegt. Zo daalde de Dow Jones drie keer in sneltreinvaart met meer dan 1000 punten, om daarna stapsgewijs de weg weer omhoog te vinden.

Daarnaast kwamen plotselinge verticale upticks voor, zonder enige aantoonbare aanleiding, waarmee de koersen niet onder een bepaald niveau zakten. Dat dit plaats vond net op het moment dat een laag volume in handel al zo’n beweging kon veroorzaken is uiteraard toeval.

Opzet of toeval?

Maar wellicht van meer betekenis is hetgeen op 12 augustus plaats vond, toen aan het eind van de Amerikaanse handelsdag een zogenaamde glitch plaats vond, een kortstondige elektronische of softwarematige verstoring  in het handelsverkeer. Dit vond  om 15.15 uur Amerikaanse tijd plaats toen de Dow Jones in snel tempo 400 punten was kwijt geraakt en verder verlies dreigde. Door de storing en de daarna voortdurende problemen kwam er geen Dow Jones- stand meer  op het bord, en kwam zo de daling van de koersen van de grote banken tot stilstand. Wellicht een voor betrokken banken gelukkige omstandigheid, ware het niet dat de aandelenmarkt in de VS naast de reguliere aandelenmarkten bestaan uit 32 zogenaamde Dark Pools. Deze laatste zijn datacenters gerund door dezelfde grote banken, die daarmee het merendeel van de handel beheren en beheersen. Hoe toevallig dat juist dat moment zich een elektronische storing voordeed, in een hypermoderne en doorontwikkelde omgeving!

Twee waarschuwingen

Het is juist in dit verband dat twee partijen waarschuwen voor grote veranderingen. De eerste is de Bank of America, die aan de hand van onderstaande grafiek aantoont dat grote wereldwijde toevloed in staatsleningen vaak vooruitlopen op grote veranderingen in monetaire politiek. En dat juist nu deze toevloed van 160 miljard dollar zich op een recordniveau bevindt past geheel in de lijn dat de volgende ronde van wereldwijd geld bijdrukken voor de deur staat.  Een ronde, die vanwege zijn te verwachten omvang weleens de laatste zou kunnen zijn, voor de boel onder zijn eigen gewicht ten onder gaat.

Meer

Een tweede waarschuwing komt van Ewald Nowotny, scheidend beleidsmedewerker van de Europese centrale bank. Hij verklaarde in een interview dat drie generaties zonder oorlog hebben geleid tot enerzijds een enorme toename in rijkdom maar tegelijkertijd ook in schulden. Hij stelt daarbij dat het verleden leert dat zo’n situatie wordt opgelost door òf inflatie òf door oorlog. Dat deze professor in de economie zelf heeft meegeholpen deze situatie te veroorzaken vergeet hij gemakshalve maar even, maar de boodschap is helder.

Spanning in september

En afgelopen maand was ook de periode waarin de aandelen en staatsleningen ieder hun eigen weg gingen, terwijl normaliter deze hand in hand hun weg afleggen. Of anders geformuleerd, wat zal september brengen: een flinke daling van de aandelen, of een forse stijging van de rente? Gezien al het voorgaande ligt optie 1 het meest voor de hand, maar wellicht lukt het ook nog in september om de beurzen nog op het huidige niveau te handhaven.

Wat hierbij echter niet helpt is de zich steeds verder uitbreidende handelsoorlog tussen de VS en China, wat afgelopen weekend verder escaleerde nadat 1 minuut na Trump’s nieuwe maatregelen China al tegengas gaf.

Goud en zilver

Een opmerkelijk feit doet zich voor in de investeringen in zilver ETF’s  Volgens de laatste gegevens zou zo’n 50 % van de jaarlijkse productie van zilver nu al door deze fondsen zijn opgeslokt, terwijl normaal gesproken 70 % van het gemijnde zilver elk jaar zijn weg vindt in allerlei (industriële ) toepassingen. Dit zou normaal gesproken een enorme krapte betekenen in de zilvermarkt, maar vooralsnog is er niet zo veel wat daar op lijkt. Dit gegeven gecombineerd met het feit dat de meeste ETF’s vooral in het bezit zijn van beloftes tot levering van zilver in plaats van het daadwerkelijke bezit, wordt meteen ook de kwetsbaarheid van deze vorm van investering in edelmetaal helder. Wat een papieren claim tot levering waard zal zijn als de prijzen fors gaan stijgen zal moeten blijken, maar de ervaring leert dat de particuliere belegger als laatste in de rij en dus met lege handen staat.

Tot slot

Wat augustus ons heeft geleerd is een toenemende druk op het huidige evenwicht op vele gebieden, waarbij een forse daling van de aandelenmarkten als eerste in het vizier komt. Maar wanneer of op welke wijze het schuldoverladen systeem uiteindelijk ook ten onder zal zijn, leert augustus ook dat fysiek edelmetaal in eigen bezit een veilig tegenwicht biedt. Een gegeven wat de eerste handelsdag van september met forse koersstijgingen in beide edelmetalen lijkt te bevestigen.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud