NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Wapengekletter

11 apr 2018

 

Er zijn verschillende signalen dat de centrale banken en overheden steeds meer moeite hebben om de goudprijs te onderdrukken. Als eerste signaal is de Bank for International Settlements, de centrale bank der centrale banken, weer terug in de goudmarkt. Dit is zichtbaar doordat in twee jaar tijd hun goudpositie is gestegen van 0 naar 525 ton. Nou ja, goud, 438 ton bestaat uit goudswaps, en de rest uit goudderivaten en slechts een beperkt deel uit fysiek goud. Waarom de BIS opeens actief is geworden in deze markt wil men niet bekend maken, net zo min als de Amerikaanse FED haar goudposities openbaar wil maken. Als het swappen en leasen van goud zo onschuldig was, waarom dan de weerzin om deze gegevens openbaar te maken? Dit wordt duidelijk in een geheim rapport uit maart 1999 waarin het IMF aangeeft zo de goud- en geldmarkt te kunnen beïnvloeden.

Maar daarnaast zijn ook duizenden goud-future contracten, welke recht geven op de fysieke uitlevering van goud, recent van de New York Commodities beurs verhuist naar de beurs in London. Hierdoor zijn deze contracten verandert in zgn. EFP’s; exchange for physical’s. Dit houdt in dat de fysieke uitlevering van goud uitgesteld kan worden tegen betaling van een bepaalde premie. Ook hier is een fysieke krapte in de goudmarkt het enige steekhoudend argument om tot deze constructie over te gaan. In dit verband hoeft het dan ook geen verbazing te wekken dat de LBMA, de London Bullion Market Association, vanaf 1 april haar dagelijkse rapportage met betrekking tot de goud- en zilverhandel uitstelt van 30 minuten naar 14 uur na sluiting van deze markt, wat de dames en heren alle tijd geeft de cijfers te manipuleren.

Tot slot heeft dezelfde LBMA besloten haar plan om te rapporteren over wie wat handelt in de fysieke goud en zilvermarkt nog een jaartje uit te stellen. Dit past naadloos aan bij voorgaande maatregelen, waarmee de prijsvorming van beide edelmetalen in het verborgene blijft plaats vinden. Dat overheden en centrale banken flinke kortingen krijgen in de futuresmarkt van goud en zilver in London past naadloos in al het bovenstaande, als de kers op de taart van de beïnvloeding van de goud- en zilverprijs.
Blik op Japan
Deze acties in de markt voor edelmetalen staan in schril contrast met die in alle markten, waar de prijzen juist worden opgepompt. Zo blijkt de Japanse centrale bank afgelopen maand voor het recordbedrag van $7,8 miljard aan ETF’s te hebben gekocht welke de aandelenmarkten ondersteunen.

Met deze actie opgeteld heeft de centrale bank nu 77 % van alle Japanse ETF’s aangekocht. In dit tempo is men binnenkort de trotse eigenaar van alle Japanse staatsleningen en van alle ETF’s. Leve de vrije markt!
Men zou mogen verwachten dat met al deze stimulerende aankopen de Japanse economie als een lier zou draaien, ware het niet dat de industriële productie nog steeds achter ligt bij het niveau van 2008.

Wat meteen de vraag oproept wat er gaat gebeuren als de wereldmarkten daadwerkelijk in beweging komen; meer dan 100 % kan de Japanse CB immers niet opkopen ( met door zichzelf uit het niets geschapen geld).
Politiek en realiteit
Terwijl de druk op Rusland vanuit de VS en EU steeds groter wordt, heeft Duitsland recent haar goedkeuring gegeven aan de aanleg van de tweede gaspijp via haar ( onderzeese) grondgebied. Met dit Nord Stream 2 project probeert de economische grootmacht haar energievoorziening veilig te stellen, wat des te belangrijker is geworden met de komende afsluiting van de Groningse gasvelden.

Hiermee wordt maar weer eens duidelijk dat politiek wapengekletter niet altijd op een lijn ligt met economische belangen, overigens niet van Duitsland alleen maar ook van grote investeerders in het project als Shell en het Duitse Wintershall. De laatste horde voor het project is Denemarken, dat toestemming moet verlenen voor aanleg binnen haar territoriale wateren.
De druk op Rusland heeft mijn inziens ook te maken met de economische situatie in dat land. Gaan de Westerse landen gebukt onder een immer stijgende en onoplosbare schuldenproblematiek is de Russische staatsschuld van een niveau waar we in het Westen alleen maar van kunnen dromen. Met een overheidsschuld van 12,6 % ten opzichte van het Bruto Nationaal Product, en zich bovendien bevindend in een dalende trend, is dit een hemelsbreed verschil met de 100 %-scores van de Westerse landen.

Als bovendien dan nog bekend wordt dat Rusland in een recordtempo goud aankoopt en Amerikaanse staatsleningen verkoopt, en zich bovendien gesterkt voelt door China die heeft aangegeven dat een aanval op Rusland een aanval op China is, wordt het verschil tussen de politiek en werkelijkheid des te opvallender.
Het is al met al te hopen dat het wapengekletter beperkt blijft tot woorden, al leert de geschiedenis dat een oorlog niet zelden gebruikt wordt om een economische ineenstorting te maskeren. Een handelsoorlog, zoals die zich nu ontwikkelt tussen de VS en China, belooft is die zin helaas weinig goeds.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud