NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Voltooid verleden tijd

04 aug 2020

Vanaf het dieptepunt dit jaar op 15 maart is de zilverprijs meer dan verdubbeld van $12,60 naar bijna $26,00, waarbij het vooral de laatste maand indruk maakte met een stijging vanaf $18,00. Opvallend daarbij was dat vorige week de zilverprijs steeg naar $26,18, om daarna in zeer korte tijd te kelderen naar $22,17 om daarna in hetzelfde tijdsbestek weer tot $24 te stijgen. Een actie die typisch is om korte termijn investeerders met een stop loss order welke 1 dollar lager ligt dan de aankoopprijs van hun posities af te helpen, ten faveure van de grote partijen die zo van hun enorme shortposities proberen af te komen. Een verschijnsel wat dus aangeeft dat de macht van deze partijen in het langdurig manipuleren van de zilverprijs aan het afbrokkelen is en via deze korte termijn acties hun verlieslatende posities proberen in te perken. Een eerste koersdoel voor zilver ligt hierbij rond de 50 dollar, welke zoals onderstaande grafiek aangeeft al twee keer eerder is bereikt.

Dat goud op zijn beurt de all-time-high status al heeft bereikt zegt daarbij genoeg over het potentieel van zilver, waarvan Eric Sprott verwacht dat deze al binnen enkele maanden de $50 zal bereiken. Hij benadrukt hierbij dat de vraag naar fysiek zilver vanuit investeerders fors is toegenomen, wat normaal gesproken vanuit industriële zijde wordt aangekocht. Hierbij is het goed te bedenken dat de hiervoor beschreven 15 % intraday daling van de zilverprijs vaker zal gaan voorkomen nu de druk op het papieren systeem van de banken steeds groter wordt. Maar ook dat deze 50 grens slechts een tussenstap zal betekenen naar veel hogere niveau’s, nu de centrale banken wereldwijd de geldpers wagenwijd open hebben gezet en hebben aangegeven hiermee door te blijven gaan zolang dat nodig is. En dat dit nodig zal zijn hoeft niemand te betwijfelen, aangezien het schuldoverladen ongedekt geldsysteem wereldwijd aan het instorten is. Een verschijnsel welke plaats vindt onder dekking van het Coronavirus, wat de schuld kan worden gegeven voor het zich snel ontvouwende failliet van ons geldsysteem. Als voorbeeld van het falend systeem geldt hierbij de vorige week plotselinge daling van 5 % van de dollarkoers, wat grote verliezen heeft veroorzaakt in de derivaten wat op zijn beurt steeds meer bij te drukken geld vereist voor de banken om overeind te blijven.

En voor wie denkt dat zilver op de 50 dollar wel heel fors geprijsd is onderstaande grafiek waarin de zilverprijs is afgezet tegen de hoeveelheid geld wat in circulatie is Deze laatste term niet te verwarren met de hoeveelheid geld wat door de centrale banken in het systeem is gepompt, wat vele malen groter is. Kortom, nog een hele weg te gaan eer zilver aanspraak gaat maken op een hoge notering.

Dat in dit zilveren geweld ook goud de 2000 dollar grens afgelopen dinsdag heeft doorbroken bevestigd alleen maar dat het huidige systeem aan het instorten is, en de rust en voorspoed in het Westen voltooid verleden tijd is.

Belang van burgers

Hoe het belang van de Westerse burgers hierbij gewogen wordt in dit alles wordt bewezen door hetgeen zich afspeelt rondom de Corona dekmantel. Zo werd Breitbart nieuws van Twitter gegooid nadat het een video had gepost van artsen welke hun vraagtekens zetten tegen het gevoerde Corona beleid. Maar erger verging het de arts welke in het openbaar optrad en een pleidooi hield voor een goedkoop anti Corona middel, en de volgende dag ontslagen werd.

En voor wie denkt dat dit typisch Amerikaanse gekte is, wat denkt u van Nederland, waar de door de minister aangestelde speciaal Coronagezant Feike Sybesma, welke regelmatig op tv verhaalt van de noodzaak van verdere maatregelen, tot voor kort bestuursvoorzitter was van biochemiereus DSM en een broer heeft die sinds 2017 president is van AstraZeneca, een farmaceutisch bedrijf waar de Nederlandse overheid een contract mee heeft afgesloten voor de levering van Coronavaccins?  En het is juist dit bedrijf wat wereldwijd bescherming van de overheden aan het verkrijgen is tegen claims omtrent hun Coronavaccins.

Verzet groeit

En terwijl in het Westen de maatregelen tegen de bewegingsvrijheid van burgers toenemen, waarvan Frankrijk en de dagelijkse angstzaaierij op de Nederlandse tv getuigen, zijn er gelukkig ook nog mensen die zich hier tegen verzetten. Dat de honderdduizenden mensen in Berlijn bij een demonstratie afgelopen weekend overal in de Europese pers werden neergezet als maximaal 20  duizend betogers spreekt hierbij boekdelen over de geloofwaardigheid van deze beroepsgroep.

En dit alles speelt zich af in een systeem wat zo overladen is van schuld, dat noodgedwongen 60 % van alle schulden wereldwijd minder dan 1 % rente opbrengt. Funest voor gepensioneerden, verzekerden en spaarders.

Dit alles leidt slechts tot één conclusie: de periode van vrede en voorspoed is voltooid verleden tijd.