NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Verruiming van de geldvoorraad; op zoek naar de voordelen

05 okt 2012

De voordelen van verruiming van de geldvoorraad zijn voor de edelmetaalbezitter makkelijk te vinden. Meer geld in omloop betekend vrijwel automatisch hogere edelmetaalprijzen. De markt probeert zich op dat soort momenten immers te beschermen tegen inflatie. Het treurige feit is dat niet iedereen edelmetaal bezit en dat de meeste mensen dus op een andere manier moeten profiteren van maatregelen als QE[uitleg]. Daarbij moeten we vooral denken aan het feitelijke doel van de ingrepen, namelijk het stimuleren van de economie op het niveau van consumenten en ondernemers. We kijken deze week naar de situatie in de VS. Voor de goudprijs is de situatie in de VS erg belangrijk en bovendien is het monetair beleid daar eenduidiger dan in de regionaal verdeelde eurozone.

Om consumenten meer te laten investeren en consumeren, moeten ze meer verdienen of tegen gunstige voorwaarden kunnen lenen. Het geld vanuit de persen van de FED moet hen daarom langs één van die twee wegen bereiken, maar dat is tot nu toe nog niet echt gelukt. Bij de eerste pogingen bleef het geld hangen bij banken die na de klap van de kredietcrisis hun eigen boeken ermee op orde brachten. Met wat aanpassingen in de manier waarop het geld in omloop wordt gebracht kunnen banken nu deels gepasseerd worden en komt het geld terecht bij investeerders en beleggers. De consumenten en ondernemers zijn er tot op heden nog niet beter van geworden. De vraag die steeds dringender wordt is: wanneer en op welke manier kan de consument het geld verwachten.

Een belangrijke bijwerking van de ingrepen door de FED is dat de dollar ten opzichte van andere valuta in waarde daalt. De dollar is ten opzichte van een mandje van vreemde andere valuta 17% gedaald. Dit zou een impuls kunnen beteken voor de Amerikaanse export, een probleem voor Amerika is dat veel belangrijke exportpartners ook in economische ellende verkeren. Bovendien is de bijdrage van export aan het BBP van de VS minder dan 10% (in Nederland is dat bijvoorbeeld bijna 30%). De Amerikaanse consument zelf zal de Amerikaanse economie dus vlot moeten trekken. De vraag blijft: hoe kan de FED zorgen dat de Amerikaanse consument het vertrouwen en vermogen krijgt om de economie vlot te trekken.

Vorige week hebben we al kunnen zien dat de brandstof prijzen eerder hoger dan lager worden van de QE maatregelen. Het lijkt voor grondstoffen in het algemeen te gelden dat de prijzen stijgen door de wijze waarop de FED geld in omloop brengt. Wat de FED brengt door strategische inkopen de opbrengsten van veilige belegging omlaag. Zij doen dat in de hoop dat investeerders avontuurlijker worden met hun kapitaal. Met het opwekken van deze ‘risico appetijt’  dwingt Ben Bernanke (directeur van de FED) als het ware geld de markt in.  Veel van dit nieuwe risico kapitaal jaagt, door speculatie, het prijspeil van grondstoffen op en maakt zo productie en consumptie duurder. Een tweede factor die het besteedbaar vermogen van bedrijven en consumenten niet ten goede komt. Met name banken, beleggers en speculanten lijken tot op heden gebruik te maken van het vers ‘gedrukte’ geld.

Nu is er 4 oktober een sprankje hoop verschenen aan de QE horizon. De aanvragen voor hypotheek herfinanciering bleken in de VS met 20% gestegen. Als die trend voortzet en (belangrijker nog) als de banken het aandurven om de leningen ook daadwerkelijk te verstrekken, lijkt het moment aangebroken dat de monetaire verruiming voordelen oplevert voor consumenten. Het is zeer onzeker of aan de twee genoemde condities wordt voldaan, maar als dat zo is zou de bodem van het economisch ravijn in zicht kunnen zijn. In principe is dat goed nieuws, maar voor edelmetaalbezitters is het belangrijk om hun positie in dat geval goed te bepalen. Volgende week zullen we daarom kijken naar mogelijke gevolgen scenario van terugkerende economische voorspoed in de VS. Het gezegde ‘één zwaluw maakt nog geen zomer’ is hierbij overigens wel zeer toepasselijk.

 

 

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek zilver.