NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Tot slot

24 nov 2020

Veel economische indicatoren staan op of vlakbij een recordstand. Maar zijn op het eerste gezicht hoge koersen een teken van kracht, zitten er een aantal adders onder het gras. Eén daarvan is het gegeven dat de beurskoersen, die in onderstaande grafiek worden weergeven met de blauwe lijn, de economie in de vorm van het BNP ( de groene lijn) veruit zijn ontstegen. Een recordverhouding tussen beiden van 177 % is de grootste bubbel in ons tijdsbestek, niet geheel toevalligerwijs ontstaan door de permanente interventies van de centrale bankiers de afgelopen jaren.

Deze recordhoge verhouding tussen beide actoren gaat niet geheel toevallig samen met een eveneens op recordhoogte staande wereldwijde schuldpositie van $277.000 miljard dollar, ofwel 365 % van het Bruto Nationaal Product van alle landen tezamen. Een groei dus gebaseerd op schulden, wat het geheel daarmee zeer kwetsbaar maakt.

En terwijl het optimisme maar voortduurt, wat blijkt door een alsmaar groeiende deelname van particulieren in het beursspel en een alsmaar dalende shortpositie in de aandelenmarkten zijn het echter de insiders die niet meegaan in de euforie en juist hun posities aan het verkopen zijn:

Blik op de toekomst

Opmerkelijk detail hierbij is dat super-insiders zoals George Soros en Warren Buffet hun posities in JP Morgan zo goed als afgebouwd hebben, wat wijst op grote aanstaande problemen voor deze superbank. Maar mogelijk niet alleen voor deze bank, want mocht de door Klaus Schwab en zijn medestanders gedroomde Great Reset doorgaan, hebben we deze banken niet meer nodig omdat zij geen functie meer zullen hebben in het nieuwe systeem van neo-communisme. Iets wat nu nog ongelofelijk klinkt, maar zodra u vanuit dit uitgangspunt naar de huidige ontwikkelingen kijkt valt veel op zijn plek. Overigens niet iets om naar uit te kijken, omdat uw vrijheid het eerste slachtoffer zal zijn in dit gebeuren. Zoals nu al door het beleid ten aanzien van het Coronavirus uw bewegingsvrijheid fors wordt beperkt, met de zekerheid dat een volgend jaar een nieuw variant ten tonele zal verschijnen welke wederom bestreden zal worden met allerlei beperkingen en verplichtingen voor de bevolking. En dit alles terwijl het huidige financiële systeem steeds verder wordt uitgehold door steeds maar nieuwe steunmaatregelen door centrale banken, zoals nu weer aangekondigd door de ECB.

In deze blik op de toekomst passen ook de uitlatingen van Jim Sinclair, welke stelt dat de huidige cryptomunten zijn uitgezet door de centrale banken met als doel te observeren hoe de bevolking hier op zou reageren. Met de zekerheid dat wanneer dit aanslaat, zoals inderdaad het geval is, deze door regulatie en verbod vervangen zullen worden door een eigen cryptomunt van de centrale banken, waarmee elke financiële handeling van elke burger te volgen is, in combinatie met het uitbannen van cash geld. Een naar mijn idee veel overtuigender uitgangspunt dan dat de bitcoin uitgevonden is door een onbekende Japanse professor en niet na te maken zou zijn, ondanks dat er nu al heel veel soorten van in omloop zijn.

Gouden toekomst, met zilver omrand

En over goud en zilver; met de enorme ongedekte geldcreatie welke onvermijdelijk zal versnellen komt ook de dag naderbij dat goud en zilver zich zullen onttrekken aan de nu nog volop aanwezige onderdrukking in prijs door de banken. De nu al ook door centrale bankiers aangekondigde reset zal vergezeld gaan door enige gouddekking om zo vertrouwen in deze constructie mee te geven. Te denken valt aan een goudprijs van $3500 tot $4000, wat echter ruim onvoldoende zal blijken om het geheel blijvende steun mee te geven vanwege de exponentieel groeiende schulden. Wat daarna zal volgen is een tweede en laatste reset, waarbij alleen al op grond van de huidige officiële Amerikaanse goudvoorraad afgezet tegen de schulden een goudprijs van boven de $100.000 per ounce mogelijk zal zijn. En ook voor zilver zal $1000 per ounce wellicht nog een veel te lage schatting blijken. Ongelofelijke getallen, maar de wereld waarin we dan zullen leven zal ook enorm veranderd zijn. De huidige coronamaatschappij zal dan een eerste voorproefje blijken van wat ons te wachten staat.

Nu echt tot slot

Met dit alles zijn we in het Westen terecht gekomen in een situatie waarin de vrijheid van de burger ernstig onder druk is komen te staan. Dat nota bene in ons land het leger is ingezet om andersdenkenden te monitoren zegt veel over de situatie waarin we sinds dit jaar in terecht zijn gekomen, hoewel dit voorbeeld ook doet vermoeden dat al eerder is besloten om dit middel in te zetten. Het is dan ook om reden van bovenstaande ontwikkelingen dat ik na drie jaar verslaglegging van het reilen en zeilen van ons systeem en de rol van goud en zilver hierin besloten heb te stoppen met het schrijven van deze wekelijkse artikelen. De vrijheid om een andere blik dan de officieel gepropageerde op de wereld te werpen komt steeds meer onder druk te staan, een onderdrukking die veel verder reikt dan die van edelmetaal in ons financieel bestel.

Tot slot wil ik eindigen u te bedanken voor uw aandacht voor mijn wekelijkse schrijfsels, en Amsterdam Gold voor het podium dat ze mij geboden hebben. Het ga u goed.

Wij danken onze columnist voor al zijn stukken en inhoudelijke bijdrages de afgelopen jaren.