NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

De toekomst ligt vast

11 okt 2017

In onderstaand overzicht ziet u in één oogopslag wat de centrale banken die opereren onder de paraplu van het Westers banksysteem aan financiële producten hebben opgekocht de afgelopen jaren. Gov’t staat voor staatsleningen, ABS zijn Asset Backed Securities ( leningen gedekt door aandelen), Covered zijn staatsleningen met een bepaalde zekerheid, Corp IG zijn leningen uitgegeven door bedrijven en Equity staat voor aandelen.

Een centrale bank kan in een situatie van mogelijke ernstige onrust een stabiliserende rol uitoefenen op de markten, bijvoorbeeld in het geval van de millenniumwissel waarbij extra liquiditeit beschikbaar werd gesteld. De afgelopen jaren echter is sprake van een systematische beïnvloeding, zoals aangegeven in bovenstaand overzicht, waardoor van een vrije markt gebaseerd op vraag en aanbod nog nauwelijks sprake is. Ofwel, ons financieel bestel wordt overeind gehouden door het opkopen van allerlei marktproducten om de boel maar draaiende te houden.
Kwetsbaarheid geldsysteem

Dat de FED bij monde van haar voorzitter Yellen recent heeft aangekondigd haar maandelijkse aankopen te willen verkleinen omdat de markt zo stevig zou zijn geworden dat het met minder steun toe kan is mijn inziens weer een van de vele fopspenen die de burger de afgelopen tien jaar is voorgehouden. Immers, de balans valt eenvoudigweg niet te verkleinen, aan wie immers zou men deze financiële producten moeten verkopen? Het is immers niet voor niets dat de centrale banken destijds begonnen zijn met deze opkoopprogramma’s, en de onderliggende economische groei is de afgelopen tien jaar ondanks alle steunmaatregelen nagenoeg op hetzelfde lage peil gebleven.

Dat het financiële systeem nog onverminderd kwetsbaar is, blijkt wel uit het feit dat recent de Italiaanse centrale bank voor 25 miljard euro via een bail-out drie Italiaanse banken heeft ‘gered’. Een bail-out wil zeggen dat de bank gered wordt met geld van de staat, dat wil zeggen van de belastingbetaler. Nu is Italië überhaupt door list en bedrog van de begeleidende banken indertijd toegetreden tot de Europese Unie, om zo aan de voorwaarden tot toelating te voldoen.

En dat alle aankopen in Griekenland uit het bovenstaande overzicht van de ECB is gelaten geeft maar weer aan dat enig optimisme wat betreft de westerse economie geheel onterecht is, en de uitspraken van Yellen vooral bedoeld zijn om de schijn hoog te houden. Ze kan ook niet anders, aangezien het westerse systeem zich ontwikkeld heeft tot een piramide spel, en het is nu eenmaal onmogelijk hier geld uit terug te halen zonder dat de boel in elkaar stort.

Vanwege deze acties van de centrale banken, maar ook door het feit dat de prijsvorming van veel financiële producten gestuurd worden door computerprogramma’s is er van reguliere marktwerking nog nauwelijks sprake. Er bestaan geen markten meer, alleen manipulaties. Flash crashes waarin binnen een minuut een index of andere financiële waarde zomaar 10 % kan dalen zijn uitingsvormen van onbalans en kwetsbaarheid.

Het gevolg van dit alles is dat veel markten zich op recordhoogten bevinden. Uitgezonderd natuurlijk de markt voor goud en zilver, welke door hun aard tegenhangers zijn van het ongedekte casinospel.

Goud en Zilver
Deze lage prijs voor goud en zilver wordt naast de manipulaties middels de verkoop van papieren contracten ( welke in praktische zin geen enkel verband hebben met de fysieke stof zelf) mede veroorzaakt doordat de grootste goudproducenten in feite financiële instituten zijn. Zij verkopen namelijk het edelmetaal nog voor de daadwerkelijke productie heeft plaats gevonden. Voor de grootste zilverproducenten ligt dit iets anders, omdat zilver daar vaak een bijproduct is van de te delven grondstof welke de core-business is van het bedrijf.
Dit past helaas in het huidige bestel, waarin binnen de niet-financiële sector veel meer aandacht wordt geschonken aan de financiële activiteiten dan voorheen. Zo kunnen vliegmaatschappijen meer verdienen aan het hedgen van de olieprijs dan aan de verkoop van vliegtickets en spenderen medicijnfabrikanten in toenemende mate tijd aan het realiseren van een zo laag mogelijke belastingafgifte in verhouding tot de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Toch ligt in datzelfde goud en zilver de achilleshiel van het financiële bestel. Want hoewel nu de papieren markt de fysieke markt nog overheerst, kan volgens miljardair Eric Sprott met vijf miljard dollar al het aanwezige vrije edelmetaal worden opgekocht en klapt daarmee het huidige systeem uit elkaar. De reden dat hij dit niet doet, ondanks het feit dat hij zowel privé als in zijn zakelijke ondernemingen goud en zilver in zijn bezit heeft, is gelegen in het gegeven dat het instorten van het monetaire bestel gepaard zal gaan met grote tekorten en hongersnood. En zo’n hongersnood, gepaard gaande met sterfte onder de meest kwetsbare bevolkingsgroepen op deze wereld, wil hij niet op zijn geweten hebben.

Ook al loopt het hopelijk niet zo’n vaart, bedenk dat de geschiedenis uitwijst dat goud en zilver uiteindelijk hun koopkracht bewaren, in tegenstelling tot ongedekte munten als de euro en dollar. En dat deze laatsten hun intrinsieke waarde, te weten nul, zullen bereiken, is onvermijdelijk.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud en zilver.