NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Terugkeer van inflatie

07 mei 2021

Nieuwe schrijver nieuwsbrief AmsterdamGold

We verwelkomen Koen Lauwers als nieuwe schrijver voor de AmsterdamGold nieuwsbrief. Koen Lauwers zal u 2x per maand informeren over hetgeen er zich afspeelt op de edelmetaalmarkt. Hij zal naast marktcommentaar ook specifieke onderwerpen bespreken die sterk gerelateerd zijn aan de edelmetaalmarkt.

Wie is Koen Lauwers?

Koen Lauwers is Master in de Handels- en Consulaire Wetenschappen (KU Leuven Campus Brussel) en behaalde een aanvullende Master in de Bedrijfsinformatica (Vrije Universiteit Brussel). Na een carrièrestart als IT-specialist bij Volvo Group (1997) werd de lokroep van de financiële markten te groot en besloot Koen zijn beide opleidingen te combineren en in 1999 als onafhankelijk analist aan de slag te gaan. Aanvankelijk volgde Koen de technologiesector maar na het barsten van de dotcom-zeepbel en een diepgaande studie van de monetaire geschiedenis (Mises Institute) verlegde hij zijn focus naar grondstoffen met een voorliefde voor edelmetalen en gerelateerde aandelen. Net op tijd voor de supercyclus in grondstoffen die de rest van het decennium duurde. Koen bouwde die specialisatie verder uit en doet sindsdien aan onafhankelijke beleggingsresearch voor verschillende marktpartijen (family offices). Daarnaast schrijft hij voor diverse financiële titels in Nederland en België. Dank zij meer dan 20 jaar ervaring beschikt Koen over een groot netwerk in zowel de mijnbouwsector, fysieke goudhandel als asset management. Sinds 2016 beheert Koen ook een privaat fonds dat in hoofdzaak belegd is in edelmetaalaandelen.

Prijsontwikkeling goud & zilver

Goud en zilver hebben de dieptepunten van eind maart achter zich gelaten. De stijging van de langetermijnrente in de VS is de voorbije maand vertraagd na een verdriedubbeling tussen vorige zomer en einde maart (zie grafiek). Daardoor stokte ook de opmars van de dollar. Beide elementen wogen in het eerste kwartaal sterk op de goudprijs. Ondanks de prijsstijging sinds de bodem hebben speculatieve investeerders de weg nog niet teruggevonden naar goud. In vergelijking met een maand geleden zijn hun long posities op de termijnmarkten nauwelijks toegenomen.

Dat is een goed teken want hedge funds zijn traditioneel momentumspelers die pas weer in de markt komen nadat er zich een duidelijke prijstrend aftekent. Dit is het duidelijk geval voor goud dat met het slopen van de 1800 dollar grens het 100 daags gemiddelde doorbrak.

Terugkeer van inflatie

Het valt intussen zelfs voor de beleidsmakers niet meer te ontkennen dat de inflatie in de lift zit. De officiële inflatiecijfers (consumentenprijzen) blijven voorlopig laag met iets minder dan 2% in de eurozone en 2,6% in de Verenigde Staten. Door een verstoring van de productieprocessen zijn verschillende producten schaars (o.a. halfgeleiders). Dit jaagt de prijzen in alle schakels van de productieketting hoger. Ook de kosten voor gezondheidszorg zijn toegenomen terwijl de grondstoffenprijzen in de lift zitten (o.a. koper en de meeste landbouwgrondstoffen). Het werkelijke inflatiepercentage ligt dus een stuk hoger dan wat de statistieken laten uitschijnen!

Tegelijk is de langetermijnrente in de meeste landen van de eurozone nog steeds negatief. Dit betekent dat de reële rentevoet opnieuw aan het dalen is. De centrale banken en ook de financiële markten gaan er voorlopig nog van uit dat deze inflatie een tijdelijk fenomeen is.

Dit is niet het geval want naast een aantrekkende economische activiteit en hogere grondstoffenprijzen is de oplopende inflatie vooral het gevolg van de dalende koopkracht van de verschillende valuta.

De globale vraag naar goud daalde in het eerste kwartaal tegenover dezelfde periode een jaar eerder maar lag met 815,7 ton wel hoger dan in het vierde kwartaal van 2020.  Daarbij werd de uitstroom uit fysieke ETF’s (trackers) gecompenseerd door een hogere vraag naar juwelen, staven en munten. Dit blijkt uit het Gold Demand Trends Report van World Gold Council (WGC).

Tussen januari en maart vloeide 177,9 ton goud uit de trackers. Dit brengt het totaal sinds oktober vorig jaar op 307,8 ton of een tegenwaarde van 17,5 miljard dollar. Het is van 2013 geleden dat de uitstroom nog zo hoog was. Het tempo waarmee ETF’s worden verkocht neemt de voorbije weken wel sterk af.

Anderzijds steeg de vraag naar juwelen in het eerste kwartaal op jaarbasis met 52% naar 477,7 ton, goed voor een tegenwaarde van 27,5 miljard dollar. Dit is het hoogste cijfer sinds het eerste kwartaal van 2013. De globale investeringen in staven en munten lagen met 339,5 ton 36% hoger dan een jaar eerder. De industriële vraag steeg op jaarbasis met 11% naar 81,2 ton.

Centrale banken kochten in het eerste kwartaal gezamenlijk 95,5 ton goud of een vijfde meer dan in het vierde kwartaal. Het totale goudaanbod daalde met 4% op jaarbasis en zelfs met 17% op kwartaalbasis omdat er minder gerecycleerd goud op de markt kwam.

De komende tijd is het interessant om de evolutie van de (reële) rente en de dollar in de gaten te houden. Daarnaast is ook de evolutie van het aantal uitstaande long contracten op de termijnmarkt een belangrijke parameter.

Bron: Gold Demand Trends Report (WGC)