NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Resultaat van steun

26 aug 2020

Komende maandag gaat een aandelensplitsing plaats vinden van Apple aandelen, waarbij 1 aandeel vervangen wordt voor vier stuks. Zo wordt het aandeel van pakweg $500 ingeruild voor vier stuks van $125, waarmee het aandeel voor meer mensen bereikbaar wordt. Een feit wat vermeldenswaard is aangezien Apple behoort bij de pakweg zeven bedrijven die de S&P500, de index van de 500 grootste beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven, dragen. Zo is alleen al afgelopen maand het bedrijf 440 miljard dollar meer waard geworden, een bedrag hoger dan de marktkapitalisatie van de overige 493 bedrijven van de S&P. Hiermee aangevend hoe smal de basis is waarop de beurzen in de Westerse wereld gedragen worden; een waardering overigens welke beschouwd wordt als een maat voor de gezondheid van de economie. Hoe kwetsbaar deze gezondheid is wordt ook aangegeven door de verhouding tussen de prijs en de verdienste per aandeel  ( P-E ratio) van deze zeven bedrijven, waarbij Facebook 33x, Google 35x, Apple 36x, Microsoft 37x, Netflix 84x en Amazon 127 x scoort. In verhouding, het vorige week genoemde grootste goudmijnbedrijf Barrick heeft een P-E ratio van 12. Torenhoge waarderingen dus, zeker als u bedenkt welke crisis zich aan het ontvouwen is. Onbetwiste winnaar in deze race van gekkigheid is echter Tesla, wat vorig jaar nog $211 per aandeel kostte en nu rond de $2000 bivakkeert. Hiermee heeft dit fonds een P-E verhouding van 1066, waarvan men zich later verbaasd zal afvragen hoe dit mogelijk was.

Ook Tesla gaat komende maandag een aandelensplitsing invoeren , en wel van 1 op 5, waarmee voor de oppervlakkige belegger het ultieme geluk van het mede-eigenaarschap van dit bedrijf dichter bij komt. Hiermee aangevend hoe de markt met de waarschuwing van zijn voorman Elon Musk begin mei dat zijn aandeel rond de $700 te hoog was is om gegaan.

Resultaat van steun centrale banken

Het zijn dus een beperkt aantal bedrijven uit de S&P500 die vrijwel op recordhoogte staat nog overeind houden, maar veelzeggender is dat 25 % van de ondernemingen uit de S&P500 meer dan 50 % lager staan dan hun all–time-high, en alle bedrijven gezamenlijk gemiddeld ruim 28 % lager koersen dan hun hoogste notering. Een beursindex welke hiermee geen enkele relatie meer heeft met de werkelijke economie, maar waar richting burger gepronkt mee kan worden. En terwijl vooral de grootste bedrijven ondersteund worden vanuit de centrale bank en overheid, zijn het de kleinere ondernemingen die nauwelijks ondersteuning genieten maar die overigens wel voor het merendeel van de werkgelegenheid zorg dragen. Bovendien in een economie waarin door de beperkende Corona maatregelen de meeste ondernemingen fors onder druk zijn komen te staan.

Het op grote schaal bijgedrukte geld zal echter voor de meeste burgers de rust niet verstoren, tot echter het onoverkomelijke moment zal arriveren dat dit zal resulteren in een hyperinflatie wat een forse daling van de koopkracht tot gevolg zal hebben. Een boodschap welke al wellicht aanstaande donderdag door de Amerikaanse centrale bank ingeluid zal gaan worden als een inflatie-vriendelijke wijziging van het beleid.  Een geldontwaarding die later vergezeld zal worden door ontslagrondes wanneer menig bedrijf het loodje zal leggen. Tot uiteindelijk de centrale banken door hun inkoopprogramma’s eigenaar zijn geworden van de grote overgebleven bedrijven, en de macht definitief verschoven is naar een zeer kleine bovenlaag.

20 jaar goud, goudmijnbedrijven en grondstoffen

De goud- en zilverprijs werden afgelopen week bijna dagelijks onder druk  gezet, iets wat deze week zal worden voortgezet aangezien aanstaande donderdag en vrijdag het jaarlijkse ( dit jaar virtuele) uitje van centrale bankiers in Jackson Hole zal plaats vinden. Daarom onderstaand een aardige grafiek waarin goud, de goudmijnbedrijven en de grondstoffen qua prijsontwikkeling worden vergelijken over de afgelopen twintig jaar. Zoals de grafiek aangeeft, met in deze link uitgewerkt per muntsoort, zijn zowel de mijnbedrijven als het goud zelf de afgelopen jaren per jaar gemiddeld ongeveer 12 % in prijs gestegen, uitkomend op een eindstand boven de 600 %. Geen slecht resultaat, maar uiteraard volledig genegeerd door de financiële verslagleggers.

Ook zichtbaar is dat de mijnbedrijven flink hoger kunnen scoren dan het goud zelf, maar de bewegelijkheid in koers laat tevens zien dat de belegger hier tegen bestand moet zijn.

De lucht in

Tot slot nog een aardige vergelijking in deze tijd van triljarden steun welke wereldwijd in het systeem gepompt worden. Om hier een beeld van te vormen; 1 miljoen dollars bestaande uit 100 dollar biljetten is 63,5 cm hoog, 1 miljard dollar is ongeveer twee keer zo hoog als de Empire State Building maar reikt 1 triljard dollar tot 635 km de lucht in! Zie hier het effect van duizendvoudige groei, al slaat de term groei in dit verband vooral op de geldhoeveelheid, en niet op de economische groei.