NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Productie van goud en zilver

15 nov 2017

Afgelopen week was het twee keer raak: een plotselinge daling van de goud- en zilverprijs. Zo werden afgelopen vrijdag in de futures-markt van goud in 1 minuut voor $4,2 miljard 30.000 goudcontracten verkocht, goed voor een duikeling van de goudprijs zoals weergegeven in het rode kader in onderstaande grafiek. Een zelfde manipulatieve koersbeïnvloeding deed zich voor bij zilver.

Het goede nieuws is echter dat dit soort dumppraktijken fors aan invloed aan het inboeten zijn de laatste tijd. Zo ging goud slechts $10 lager de dag uit, en bleef er van de oorspronkelijke val in de zilverprijs van 20 dollarcent slechts 9 cent over aan het eind van de handelsdag. En eenzelfde intra-day daling bleek de afgelopen week binnen twee handelsdagen weer teniet gedaan.

Zolang de grote banken dit echter ongestraft kunnen blijven doen zal er prijsdruk blijven op goud en zilver, wat prettig is voor degene die goedkoop fysiek edelmetaal willen kopen maar een mogelijke bron van stress voor diegenen die al gekocht hebben en wachten op een koersstijging. Zoals u in de voorbije weken heeft kunnen lezen is ons huidig geldsysteem bezig met haar zwanenzang, maar kunnen de banken door deze manipulaties de schone schijn nog ophouden.  Deze relatieve rust geeft ons echter de tijd om een blik te werpen op de vraag en aanbod zijde van beide edelmetalen, deze week te starten met de productie van goud en zilver door de mijnbedrijven.

 

Productie van goud

Onderstaande grafiek geeft een fraai beeld van twee belangrijke eigenschappen van de productie door goudmijnbedrijven. De eerste is dat het wel tien tot twintig jaar kan duren tussen de eerste ontdekking van goud ergens in de grond en de daadwerkelijke productie van dit edelmetaal. Allerlei factoren spelen hierbij een rol, zoals het doen van boringen, hoeveelheidsbepaling, berekenen winstgevendheid, vergunningverlening, het ophalen van de benodigde fondsen tot de uiteindelijke productie aan toe.

 

Daarnaast geeft de grafiek duidelijk weer dat in de loop der tijd het aantal grote goudontdekkingen fors is verminderd. In de zeventiger, tachtiger en negentiger jaren werd altijd wel een deposit gevonden van 50 miljoen ounce goud, tenminste tien deposits met 30 miljoen ounce en talloze deposits van 5 tot 10 miljoen ounce goud. Maar de laatste 15 jaar zijn geen grote goudvelden meer ontdekt. De neergaande trend die in de laatste jaren van de grafiek zichtbaar is heeft zich dan ook de afgelopen jaren voortgezet.

Deze trend heeft enerzijds te maken met het feit dat het ‘makkelijk’ vindbare en winbare goud nu ondertussen wel is opgehaald, en anderzijds speelt de lage goudprijs een belangrijke rol. Door de slechts minimale winst die momenteel geboekt wordt door mijnbedrijven kan alleen het oppervlakkige en relatief makkelijk winbare goud worden geproduceerd, en blijft het diepere goud en dat met een lager aantal gram goud per ton gesteente in de grond zitten.

Daar komt bij dat door de minimale winstgevendheid er minder geïnvesteerd kan worden in boringen om nieuwe goud-deposits te ontdekken. Dit alles heeft tot gevolg dat, ook al schiet de goudprijs fors omhoog, het nog vele jaren gaat duren eer de daling van de goudproductie tot staan komt, laat staan dat deze fors zal gaan stijgen.

 

Opwinding Australië

In het Westen van Australië is door een mijnbedrijf ( NOVO resources) goud gevonden in de bovenste aardlaag. Deze aardlaag heeft dezelfde kenmerken als die waar in Zuid Afrika zeer grote hoeveelheden goud uit de grond zijn gehaald. Boringen zullen echter moeten uitwijzen of het goud zich ook daadwerkelijk in de hele aardlaag bevindt, en over hoeveel meters zich deze uitstrekt.

 

Productie van zilver

Bij de zilverproductie geldt een ander fenomeen, namelijk dat slechts 30 procent van het gedolven zilver afkomstig is van een primaire zilvermijn, wat wil zeggen waarbij zilver het hoofdproduct is. Het merendeel van het gedolven zilver komt als bijproduct van zink~, lood~ en kopermijnen ( in totaal 56 %) , met een kleine bijrol ( 13 %)  voor goudmijnen.

Dit betekent dat de mondiale zilverproductie deels afhankelijk is van de vraag naar basismetalen, en dat juist deze laatste vraag zal inzakken bij een recessie of nog sterker bij een depressie. Vooralsnog echter bevindt deze manier van zilverproductie zich nog op een stabiel niveau, veroorzaakt door een sterke groei van de economie van China.

Bij de primaire zilvermijnbedrijven kan echter niet gesproken worden van een stabiele productie. Zo hebben de vier grootste primaire zilvermijnbedrijven ( Hecla, Endeavour Silver, Silver Standard en First Majestic) het tweede kwartaal van dit jaar productie dalingen laten zien van 20 tot 34 %, en laten de nu uitkomende cijfers van het derde kwartaal slechts een beperkt herstel zien.

 

Tot slot

Er komt een moment dat de goud- en zilverprijs bepaald gaat worden door vraag en aanbod, verlost van allerlei manipulaties door de grootbanken. In dit artikel is de mijnproductie belicht, welke samen met bovengrondse voorraden de aanbodzijde vormt.  In de komende weken zal zowel vraag en aanbod verder worden belicht, naast uiteraard aandacht voor actuele ontwikkelingen in onze snel veranderende wereld.

door: De Nieuwsbriefredactie

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud en zilver.