NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Positie AmsterdamGold: Marikana mijnwerkers rellen

11 sep 2012

Naar aanleiding van verontrustende berichten over de Lonmin platinamijn uit het Zuid-Afrikaanse Marikana kunnen wij u het volgende mededelen. Er zijn momenteel onderhandelingen gaande tussen verschillende mijnwerkers vakbonden en het management van de mijn. De eisen hebben met name betrekking op een (300%) loonsverhoging en verbetering van de leefomstandigheden van de mijnwerkers. De Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU) is nog ontevreden over gemaakte afspraken en zet de stakingen voort. Dit terwijl de National Union of Mineworkers (NUM) inmiddels een principe akkoord heeft bereikt met het Lonmin management. Over de uitkomst van deze kwestie is nog geen duidelijkheid.

Er loopt inmiddels een onderzoek naar de omstandigheden waaronder 36 dodelijke slachtoffers zijn gevallen bij het uitbreken van de stakingen. Naar het zich laat aanzien betreft het hier een interne Zuid-Afrikaanse aangelegenheid, namelijk een verdenking van buitensporig politiegeweld. In dat geval is het niet aan AmsterdamGold hierover stelling in te nemen. In het onderzoek wordt ook bekeken of het management van de Lonmin platinamijn een rol heeft gespeeld bij de escalatie. Dat is een kwestie die wij volgen. Mocht blijken dat het Britse bedrijf een kwalijke rol heeft gespeeld, dan zullen wij controleren of Lonmin betrokken is bij de productie van het door ons aangeboden platina. Dit teneinde u hierover te kunnen informeren en zo mogelijk alternatieven te vinden.

AmsterdamGold streeft ernaar verantwoord te handelen in edelmetaal. Winning en productie van edelmetaal vindt plaats over de hele wereld en loopt langs vele schakels voordat het via ons u bereikt. Wij pretenderen niet al die schakels te kunnen controleren, maar waar mogelijk doen wij dat. Wij kiezen ervoor ons edelmetaal van leveranciers te betrekken die op verantwoorde wijze en conform de hoogste internationaal geldende standaarden zaken doen. Dat betekent concreet dat deze leveranciers net als AmsterdamGold ernaar streven geen edelmetaal afkomstig uit conflictgebieden te verhandelen. Wij willen hierbij niet de illusie wekken van 100% zekerheid. Wij kunnen alleen garanderen dat wij de grootst mogelijke transparantie betrachten en kiezen voor de meest professionele en betrouwbare handelspartners. De productie van AmsterdamGold edelmetaalbaren vindt bijvoorbeeld plaats conform LBMA responsible-gold richtlijnen die u hier kunt vinden.