NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Oostenwind: matig tot vrij krachtig

14 sep 2012

‘Double-digit growth’ was jarenlang het mantra van de Chinese machthebbers. Daarmee werd een economische groei van 10% of meer bedoeld. China kon deze spectaculaire groei decennialang waarmaken, tot de economische klap van 2008. In tegenstelling tot de rest van de wereld herstelde China zich vervolgens goed na 2008 en zaten ze in 2010 alweer op spectaculaire cijfers van voor de crisis, zoals te zien is in de onderstaande grafiek. De hoop van de financiële wereld vestigde zich daarom vooral op de Chinese economische groei. Zolang die motor bleef draaien konden Amerika en Europa zich rustig hergroeperen om vervolgens, desnoods met een iets verschoven machtsevenwicht, de bloei uit het begin van het millennium voort te zetten. Economische indicatoren wijzen de laatste maanden helaas uit dat dit reddingsvlot ook water begint te maken.

Het eerste kwartaal van 2012 was de groei 6,8% en het tweede kwartaal 6,9%. Vorig jaar was de groei nog 9,2%, een behoorlijke daling dus. Met name de groei in de Chinese export is sterk afgenomen, in juli kon China slechts één procent meer afzetten in het buitenland dan een jaar eerder. Hieruit kunnen we concluderen dat de groei die China nu doormaakt vooral gedreven wordt door de interne markt. Het is niet heel eenvoudig exacte cijfers over de interne Chinese economie te krijgen de partijbonzen hebben namelijk enige invloed op de rapportages, maar een aantal minder goede ontwikkelingen sijpelen de afgelopen weken toch door. Er is in China sprake van een sterke afname  van de kredietaanvragen en tegelijkertijd van groeiende bedrijfsvoorraden.

Belangrijker dan deze cijfermatige terugloop is de verschuiving van focus naar de interne markt. Veel analisten zijn het er over eens dat de Chinese economie een nieuw stadium van ontwikkeling heeft bereikt. De eerste fase luisterde het niet zo nauw, het was een kwestie van investeren en exporteren, kortom het op een efficiënte manier de schier eindeloze voorraad goedkope arbeidskracht ontsluiten. Met een afname van de export en het prille ontluiken van een middenklasse zal de economie langzaam moeten veranderen naar een consumptie gedreven economie. Dat vergt politieke veranderingen, een consument heeft immers macht. Of de Communistische Partij in China in staat is om dergelijke verschuivingen te accommoderen is de grote vraag voor iedereen die rekent of hoopt op een frisse economische wind uit het oosten.

 

 

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek zilver.