NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Oplopende druk

03 jun 2020

Terwijl de S&P500 maar blijft doorstijgen is de shortpositie op aandelen middels de Emini S&P niet-commerciële futures hard op weg naar het record van 2011, wat het groeiend gebrek aan vertrouwen aangeeft van de rijkere medemens in de koersen van aandelen. Daarvoor in de plaats koopt men goud, maar helaas voor hen in de vorm van ETF’s, een onzekere virtuele afgeleide van het fysieke edelmetaal. Dat dit bovendien de eerste babystapjes zijn in het besef dat er iets niet helemaal in de haak is blijkt wel uit het percentage van dit soort goudbelegging, wat vanaf 2019 weliswaar verdubbeld is maar nu nog op slechts 0,6 % is uitgekomen van het belegde vermogen.

Afgelopen maand ging goud in dollars 2,4 % omhoog, maar zilver zelfs 19,7 %, waarmee ook de verhouding van de goud/zilverprijs weer onder de 100 is gezakt, na de piek in maart van 125. Een vergelijkbare stijging deed zich voor in euro’s gemeten. Nog los van het feit dat dit de officiële prijzen zijn die zeker wat zilver betreft fors onder de marktwaarde liggen een hoopvol teken voor de eigenaren van edelmetalen, aangezien traditiegetrouw zilver het voortouw neemt bij een meerjarige trendomkeer van de goud- en zilverprijs. Een opgaande beweging welke de eerste dag van deze nieuwe maand werd voortgezet, om de daaropvolgende dag enige weerstand te ontmoeten.

Eerste stapjes

Overigens zijn de bewegingen in de prijzen van de edelmetalen nog zeer beperkt, nu de meest recente schatting van de centrale bank van Atlanta uitgaat van een daling van het BNP van de VS in het tweede kwartaal van maar liefst 51 %. Als dit gegeven gecombineerd wordt met de verdubbeling van de hoeveelheid uitgebrachte dollars door de Amerikaanse centrale bank afgelopen paar maanden blijft er van de reële stijging van de prijzen van beide edelmetalen maar weinig over. Een achterstand in prijsontwikkeling die echter ruimschoots zal worden ingelopen als het nog heersende systeem van ongedekt geld onderuit zal gaan; een gebeurtenis welke onvermijdelijk is. Gelukkig stopt de FED van Atlanta vanaf 5 juni met het ondersteunen van de app die de gegevens over de economische ontwikkeling publiceert, dus is er dan niets meer om u ongerust over te maken.

En hoe zeer de papieren prijsvorming van beide edelmetalen wel niet onder druk staat blijkt wel uit het feit dat na HSBC voor $200 miljoen en Scotiabank voor $165 miljoen vorige week ook bekend werd dat CIBC op een dag $64 miljoen verlies heeft geleden op haar shortpositie in goud. Hiermee aangevend dat de druk op het prijs-onderdrukkend systeem van de banken toeneemt, waarbij in geval van een werkelijke prijsdoorbraak het verlies voor de banken in de vele miljarden zal lopen.

Een oplopende druk is overigens zowel wereldwijd als op vele gebieden zichtbaar. Zo heeft de Amerikaanse centrale bank de afgelopen maanden per belastingbetaler $22.600 bijgedrukt, waarvan het merendeel ( $21.400) verdween in de zakken van grote bedrijven en financiële instellingen.

De helft van dit bedrag werd overigens door de FED gebruikt voor aankopen van  fondsen van Blackrock, uiteraard geheel toevalligerwijs nadat Blackrock in 2019 FED’s vicevoorzitter Stanley Fischer als senior adviseur had ingehuurd.

Onrust VS

En tegelijkertijd wordt het presidentschap van Trump steeds meer ondermijnd, na dat voortdurende negatieve berichtgeving in de pers en toenemende onderdrukking in de sociale media nu gevolgd wordt door ernstige ongeregeldheden in de VS. Opmerkelijk hierbij is dat het merendeel van de gearresteerden niet afkomstig blijken van de plaats van de rellen en dat pallets met bakstenen aanwezig blijken te zijn waar de rellen zich voordoen. Een veelgebruikte tactiek voor machtswisseling welke ook in Nederland in het verleden is toegepast met de moord op de gebroeders de Witt , waarbij het rampjaar 1672 zich doet vergelijken met de huidige zich ontwikkelende val van het Amerikaanse rijk.

Europa

Maar ook Europa ziet de druk oplopen. Terwijl Corona aantoont dat van gezamenlijk beleid in tijden van crisis geen sprake is en elk land zijn eigen steunmaatregelen ( bv Duitsland voor circa 80 miljard euro) voor de eigen belangen uitvoert, probeert de Europese commissie haar 750 miljard euro aan steunmaatregelen geratificeerd te krijgen, ondanks de weerstand van Oostenrijk, Denemarken, Nederland en Zweden. Nadat eerdere geldinjecties zonder problemen verliepen blijken directe Europese belastingen electoraal moeilijk te verkopen, temeer daar vanuit de ECB al geluiden opgaan van verdergaande stimulusmaatregelen. Zo zult u waarschijnlijk terwijl u dit leest weten of een extra 500 miljard euro aan steunmaatregelen zijn doorgegaan. Maar ook binnen Duitsland loopt de weerstand op, met name vanuit haar centrale bank, wat de ECB beleid doet voorbereiden zonder deze centrale kracht.

Kortom, aan alle kanten neemt de druk op de gevestigde machten fors toe. En daarmee het risico op grote veranderingen in veel aspecten van ons leven. Bereid u voor.