NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Opkomende onrust

05 sep 2018

 

Afgelopen week maakte Rusland duidelijk dat men de Amerikaanse dollar in het handelsverkeer steeds minder zal gaan gebruiken, na eerder al de dollars welke in de schatkist zaten van de hand te hebben gedaan. Verder werd in Duitsland bekend dat men daar onderzoek doet naar een nieuw betaalsysteem buiten de Amerikaanse invloedssfeer.

Opkomende markten

Bovenstaande ontwikkelingen krijgen vooral betekenis als ze gerelateerd worden aan de ontwikkelingen in de opkomende markten.Wat bijvoorbeeld te denken van de Argentijnse munt, welke met een duikvlucht bezig is. Zo sloot het afgelopen vrijdag, slechts twee dagen na het uitbrengen van onderstaande grafiek, al op 36,9 ten opzichte van de Amerikaanse dollar, na intraday de 40 te hebben aangetikt ( in plaats van de 32,3 van de grafiek). En overigens niet alleen ten opzichte van de Amerikaanse munt; een dergelijke beweging doet zich ook voor in vergelijking met alle andere grotere muntsoorten. Dat de eerdere bailout van het IMF slechts zeer kortstondig de daling tot stilstand heeft gebracht, geeft maar weer eens aan hoe het met de effectiviteit van dit soort maatregelen gesteld is. Als de geest eenmaal uit de fles is, helpt er helemaal niets meer. Zo hebben ook de honderden miljoenen welke de Argentijnse centrale bank de afgelopen dagen heeft verkocht om de munt te ondersteunen geen enkel nut gehad.

Nu is Argentinie welliswaar een land met een rijke historie wat betreft het niet nakomen van haar betalingsverplichtingen; zo heeft het de afgelopen 61 jaar al 41 keer steun van het IMF ontvangen.  Dat het IMF telkens weer denkt dat de steun deze keer wèl zal helpen zegt òf iets over de intelligentie van het IMF,  òf het geld is vooral bedoeld om het globale systeem in stand te houden.

Toch gaat het verhaal veel verder dan Argentinie. Zo bevindt de volatiliteitsratio van een index van alle opkomende markten ten opzichte van de G7 zich nu op een hoger niveau dan in 2008, ten tijde van de uitbraak van de financiële crisis. Deze ratio geeft de beweeglijkheid weer van deze markten en is een maat voor de financiele en monetaire onrust binnen deze landen.

Met man en macht probeert men de onrust te beteugelen, zoals in Turkije, waar afgelopen week de centrale bank probeerde meer vertrouwen in de Turkse munt te creëren door minder geld beschikbaar te stellen voor de interbancaire geldmarkt. Een actie die vanuit de markt beloond werd met een daling van 3 % van de Turkse Lira, geheel in tegenstelling tot wat men beoogde. Voor een prima analyse van de  complexe Turkse situatie; klik hier.

Maar ook in Brazilië heeft de centrale bank afgelopen week ingegrepen met het vrijmaken van extra geld om de Real te ondersteunen die bezig was weg te zakken.

En als nieuw land met opkomende onrust geldt Tunesië, waar haar munt met eenzelfde duikvlucht is begonnen als in Argentinie. Nadat ook dit land na steun van het IMF gedwongen werd flink te bezuinigen zoekt een groeiend deel van haar bevolking onderdak in Europa, wat de druk op de gevestigde Europese politieke macht alleen maar zal vergroten.

 

Oplopende druk

Wat al deze landen gemeen hebben is dat een flink deel van hun schulden genoteerd staan in Amerikaanse dollars, wat vanwege de huidige hoge stand van de dollar de boel alleen maar erger maakt. Waren de opkomende markten in het verleden nog juist die gebieden waarin geïnvesteerd werd vanwege hun groeiende economieën, is nu de situatie drastisch verslechterd. Onderstaande grafiek geeft hierbij aan voor hoeveel maanden een land nog in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. ‘Trotse’ koploper is hierbij het eerder genoemde Turkije met slechts vier maanden, maar wat de grafiek vooral aangeeft dat er legio opkomende markten zijn die door de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank zwaar in de problemen zijn gekomen.

 

 

En denkt u wellicht dat het zo’n vaart niet zal lopen in ons welvarende land; de verwevenheid van alle markten maakt dat dit ingezette proces ook onze landsgrenzen zal gaan bereiken. Dat de druk op de Westerse economieën steeds groter wordt blijkt wel uit het feit dat Trump deze week naar verwachting nogmaals handelsbeperkingen zal gaan opleggen jegens China, en wel voor het bedrag van $200 miljard. Geen kleinigheid, wat maar aangeeft hoe groot de interne druk is om de ( in dit geval ) Amerikaanse economie op gang te houden. Niet dat het iets zal helpen, maar dit terzijde.

China’s antwoord

Een Chinese munt overigens, welke in de valutamarkt deze maand ten opzichte van de euro voor het eerste keer beweeglijker is geworden. Een opmerkelijk gegeven, wat op het eerste gezicht wellicht doet vermoeden dat de Yuan zwakte vertoont. Een andere werkelijkheid komt echter naar voren als we de Chinese munt koppelen aan de goudprijs, waarbij het beeld naar voren komt dat het de Chinese overheid vooral te doen is om hun munt stabiel te houden ten opzichte van goud. Blijkbaar vindt men dat belangrijker dan de positie ten opzichte van allerlei ongedekte munten. Zou men daar iets weten wat officieel nog niet in de Westerse hoofden is doorgedrongen?

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud.