NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Opkomend getij

14 okt 2020

In een eerlijke markt komt de prijs van iets tot stand door vraag en aanbod. Stijgt het aanbod door bijvoorbeeld toegenomen productie of daalt de vraag zal de prijs gaan dalen. En omgekeerd geldt hetzelfde dat een afnemende productie of toegenomen vraag een prijsverhogend effect hebben. Dit principe geldt ook voor goud en zilver, ware het niet dat beide edelmetalen vanwege hun beperkte aanwezigheid en ‘onverwoestbaarheid’ van oudsher ook een rol hebben als betaalmiddel. Betaalmiddel verwerkt in de gebruikte munten zelf, of gehanteerd als dekking van intrinsiek vrijwel waardeloos papier of metaal. Een principe ook waar de komst van de digitale wereld niets aan heeft veranderd. En het is vanwege de alsmaar toenemende overheidsschulden dat steeds meer van dit digitale geld wordt ‘bijgedrukt’ en daarmee het vertrouwen in de koopkracht van het geld afneemt. Alle reden dus als overheid en centrale bank om beide edelmetalen vanwege deze signalerende rol goed in de gaten te houden, en wanneer nodig te onderdrukken.

Van fysieke naar digitale verkoop

Werd rond 2000 nog de goudprijs onderdrukt door de verkoop van ruim de helft van Engeland’s goudvoorraad, zijn dit uiteraard eenmalige acties die niet herhaald kunnen worden. Dat dit plaats vond tegen een prijs van $ 275 per ounce geeft echter wel aan hoezeer het door ons gebruikte geld al in koopkracht gedaald is. Bedenk daarbij dat deze daling van de koopkracht ongeveer het dubbele is van de officiële inflatiecijfers, welke stelselmatig te laag worden vastgesteld omdat de lonen en uitkeringen hier aan zijn gekoppeld. En dan snel over naar 2020, waar centrale banken nu proberen fysiek goud aan te kopen ( bv India 33 ton afgelopen zes maanden) en de goudprijs tegelijkertijd onderdrukt wordt door de verkoop van papieren contracten. Dat ook dit op zijn laatste benen loopt blijkt wel uit het feit dat grote digitale verkoopacties nog maar een zeer beperkt effect hebben en men hun toevlucht zoekt in vele,  vaak kortdurende acties in de futuresmarkt op het tijdstip dat de handel het dunst is, om 9 uur ‘s morgens.

Deze dalingen in de goudprijs worden overigens gepresenteerd aan de bevolking  onder de meest vreemde argumentatie, zoals deze analist van de Financial Times die vertelt dat goud wordt verkocht door centrale banken omdat de ziekenhuizen het geld nodig hebben. Hoe dan ook, vanaf eind 2018 is de goudprijs bezig aan een opgaande lijn, telkens onderbroken door korte periodes waarin de banken proberen van hun shortposities af te komen door de goudprijs naar beneden te werken om vervolgens dit op een lager prijsniveau aan te kopen. Een actie die zich ook afgelopen dagen ook weer heeft voorgedaan.

Oplossing die niets oplost

Maar ook onze bankvrienden weten dat het ongedekte geldsysteem steeds meer onder druk komt te staan, en kopen steeds meer aandelen, staatsleningen en andere producten op om de financiële markten maar overeind te houden. De prijs die daarvoor betaald wordt zit hem hierbij in de koopkracht van de munten welke steeds verder zullen dalen, wat onherroepelijk de rente zal doen laten stijgen. En juist dat laatste zal in de huidige schuldexplosie het einde betekenen van dit geldsysteem. Vandaar dan ook dat na de Amerikaanse en Europese centrale bank nu ook de Japanners hun plan hebben ontvouwd om een systeem van digitaal geld in te voeren. Een ontwikkeling welke volgend jaar al kan worden ingevoerd, mede onder druk van concurrerende  alternatieven als de bitcoin en Facebook’s Libra. Niet dat dit ook maar iets oplost aan de schuldenproblematiek en enorme geldcreatie uit het niets, maar wellicht hopen de centrale banken zo het tij te keren door deze afleidingsmanoeuvre.  Wie echter ooit een zandkasteel heeft gebouwd bij een opkomend getij weet hoe dit onherroepelijk afloopt.

Tot slot

In een tijd waarin de wereld steeds meer op drift lijkt te raken en tegenstelingen tussen mensen en meningen worden uitvergroot lijkt het geen verkeerd idee te focussen op wat ons bindt. Wat ons bindt in deze column is de rol van edelmetaal  in een financiële wereld die aan de vooravond lijkt te staan van zeer grote veranderingen, die ons allen zullen raken. Omdat ieder van ons echter ook zijn eigen kijk heeft op de wereld om hem of haar heen, zullen er ook voldoende verschillen zijn tussen hoe u en Ik, de columnist, tegen onze omgeving aankijken. Met name de rol en betekenis van het Coronagebeuren doet de nodige reacties oproepen. Wees er echter van overtuigd dat, ook bij verschillen in mening of interpretatie,  de bedoeling goed is. En mocht u op het u wekelijks aangeboden bord iets vinden wat u niet lust, laat het rustig liggen. Alleen verbinding brengt ons verder.