NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Op weg naar Weimar

12 Feb 2019

De signalen worden steeds luider dat het met de economie bergafwaarts gaat. Zo is in Spanje de productie op jaarbasis met 6,2 % gedaald, en zijn zelfs in Europa’s sterkste economie de fabrieksorders fors gedaald in december. Deze gingen namelijk met 1,6 % omlaag, terwijl de Duitse economen juist hadden verwacht dat de orderontvangst met 0,3 % zou toenemen. De exportorders gingen zelfs op jaarbasis met 11 % naar beneden, om op hetzelfde niveau uit te komen net na de val van Lehman Brothers in 2008. Dit beeld wordt bevestigd als we tenslotte naar de Duitse fabrieksorders kijken, welke op jaarbasis met 7 procent daalden, meer dan de verwachte 6,7 %.


Kortom, welke meetlat je ook naast de Duitse economie legt, het beeld wordt bevestigd dat Europa’s leidende economie in een recessie aan het belanden is. De nu al zeven maanden durende daling in Duitse industriële opdrachten heeft zich in januari versterkt doorgezet, een bewijs van een structurele ontwikkeling. Dit bracht bondspresident Jens Weidmann ertoe om de voorspellingen met betrekking tot de Duitse economie voor 2019 al binnen enkele weken neerwaarts bij te stellen, daarmee aangevend hoe snel dit proces zich voltrekt.

Wordt vervolgens de economische stand van zaken voor heel Europa bekeken, blijkt dat elk belangrijk Europees land te kampen heeft met een dalende industriële productie vanaf het eerste kwartaal van 2018, wat zich aan het begin van dit jaar heeft omgezet in een krimp.


Op wereldschaal wordt dit beeld bevestigd door de ontwikkeling van de Baltic Dry index, een belangrijke graadmeter voor het bulkvervoer over zee. Deze index daalde vanaf de zomer toen deze boven de 1600 punten stond naar de huidige stand van 600, wat aangeeft dat de internationale handel aan het imploderen is. En tot slot de verwachting van bank Morgan Stanley omtrent de aandelenbeurs S&P500, welke op 31 december nog een groei van 3,3 % aangaf, een getal wat in vijf weken tijd is aangepast in een krimp van 0,8 %.

Fopspeen
Bovenstaande signalen welke wijzen op slecht economisch weer staan echter in schril contrast met de grote aandelenbeurzen, welke een recordmaand in januari achter de rug hebben. Dat de aandelenbeurzen vooral de bedoeling hebben om de bevolking ( nog even) rustig te houden blijkt wel uit het feit dat binnen de FED al druk gesproken wordt over het ‘veranderen van de grootte en samenstelling van haar balans, indien de toekomstige economie daarom zou vragen’. Ofwel, in gewone mensentaal, het opnieuw uitgeven van enorme hoeveelheden geld. Dat dit laatste redmiddel vanwege de al zeer lage rente (die nauwelijks lager kan worden gezet) al zo snel volgt op de vorig jaar ingezette verkrapping van de geldhoeveelheid, tekent zowel het failliet van het vorige beleid van de Westerse centrale banken als de uitzichtloosheid van het nu te volgen pad. Uitzichtloos, omdat dit onherroepelijk zal leiden tot hyperinflatie en een forse duikeling van het Westerse welvaartspeil. Een keus echter heeft men niet, omdat schuld groei nodig heeft omdat het anders nu al tot een collaps leidt. En in de tussentijd aan de Westerse media de opdracht om iemand de schuld van de komende narigheid te geven, waarbij Rusland, China en Trump om deze twijfelachtige eer strijden.

Rente en goud
Als eerste centrale bank heeft India de eer om de economische groei te ondersteunen door de rente 0,25 % te verlagen naar 6,25 %. Aardig detail hierbij is dat de werkelijke centrale bank in India ligt bij haar vrouwen, welke naar verluidt zo’n 10 procent bezitten van al het goud op aarde. Goudbezit is daar zo verankerd in de cultuur, dat elk jaar tussen de 800 en 1000 ton aan goud wordt aangekocht voor trouwerijen, waarbij de Indiase vrouwen in totaal vier keer meer goud bezitten dan zogenaamd in het Amerikaanse Fort Knox ligt. Als u daarbij bedenkt dat volgens de World Gold Council tot nu toe ruim 190.000 ton goud is gedolven, komt tot duizelingwekkende Indiase hoeveelheden.

De totale hoeveelheid goud op aarde is echter eindig. Zo schat het Amerikaanse Geological Survey dat er nog 57.000 ton goud in de aardkorst zit verborgen, maar over het algemeen in steeds lagere concentraties en dieper verborgen in de aardkorst, aangezien het makkelijk winbare goud al is gewonnen. Daarom is het Russische Polyus ook zo blij dat men 63 miljoen ounce goud heeft gevonden in Siberië, met goede kansen deze hoeveelheid uit te breiden. Goud overigens, wat doorgesluisd zal worden naar de kluizen van de Russische centrale bank. Omdat, volgens het hoofd van deze bank, fysiek goud in eigen bezit een 100 % dekking biedt tegen legale en politieke risico’s.

En over goud gesproken, Iran is naar verluidt in gesprek met Zwitserland, Zuid Afrika, Bosnië, Frankrijk, Engeland, Rusland, Oostenrijk en Duitsland om handel te gaan drijven in goudgedekte cryptocurrency’s.
Kortom, wereldwijd inzakkende economieën en geldsystemen, en wereldwijd centrale banken die goud inslaan. U mag zelf het verband ontdekken.

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud