NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Ons bankwezen

28 dec 2017

De veelal rustige beursweken rond de Kerst en de jaarwisseling lenen zich bij uitstek om wat zaken de revue te laten passeren die weliswaar niet zo actueel zijn, maar wel van groot belang. Een van deze items is hoe( de Westers georienteerde) banken geld creëren, en waar de risico’s liggen als de boel spaak loopt.

 

Veel mensen denken dat het banksysteem als volgt werkt:

 • Persoon A stort €1000 op de bank
 • De bank leent deze €1000 uit aan persoon B
 • Persoon B betaalt dit geld terug met zeg 10% rente
 • De bank maakt 10 % winst=€100

 

Tot 2007 was dit echter de modus operandi in het bankwezen:

 • Persoon A stort €1000 op de bank
 • De bank leent €10.000 uit aan persoon B
 • Persoon B betaalt dit geld terug met 10 % rente
 • De bank maakt 10% winst= €1000, ofwel 100 % van het oorspronkelijk ingelegde geld.

 

Maar nu hoe de banken na 2007 werken:

 • Persoon A hoeft niets te doen; de bank is niet meer dol op spaarders
 • De Centrale Bank toetst een getal in het computerscherm en geeft dit aan de bank
 • De bank leent €250.000 uit aan een lener die bv. een huis koopt tegen 2 % rente.
 • De bank maakt 2% winst per jaar gedurende 40 jaar= €5.000 x 40= €200.000, gecreëerd uit het niets!

 

Risico’s van geldcreatie en lage rente

Het grootste risico van deze geldcreatie ligt in het geldsysteem zelf, wat immers ongedekt is en waardoor zo elk jaar in grote hoeveelheden geld ( digitaal) wordt bijgedrukt. Dit heeft geresulteerd in topprijzen voor onder andere onroerend goed, kunst en grond. Dat goud en zilver hier niet toe behoren heeft alles te maken met hun competatieve rol ten opzichte van het ongedekte geldsysteem. Door voortdurende interventies in de virtuele markt welke de goud- en zilverprijs nog bepalen wordt het animo voor beide edelmetalen zo laag mogelijk gehouden.

Samenhangend met de enorme geldcreatie loopt een kunstmatig laag gehouden rente door de centrale banken. Immers, als de rente, wat normaal gesproken een maat is voor het financiele risico, op zou lopen is het snel gedaan met het vrijwel risicoloze lenen van geld door consumenten. Een oplopende rente maakt het maken van schulden immers minder aantrekkelijk en zal het snel gedaan zijn met zowel de opgeblazen beurswaarderingen die immers deels betaald zijn met geleend geld, als met de torenhoge huizenprijzen.

Behalve veel consumenten zullen ook de nodige banken een hogere rente niet financieel overleven, omdat de ‘eigenaar’van het woonhuis de hypotheek niet meer kan betalen, en de bank blijft zitten met fors in waarde gedaald vastgoed. Daarnaast zijn banken zelf ook betrokken bij allerlei risicovolle financiele producten, welke het faiilisement zullen betekenen wanneer puntje bij paaltje komt.

De huidige manier van geld creëren door de banken is dus enorm risicovol en zal onontkoombaar eens ten einde komen. Het proces naar dit eindpunt is al lang geleden ingezet met het loslaten van de goudstandaard, maar is na 2007 door de ongebreidelde geldcreatie , onder andere in de hypotheekmarkt, in een versnelling terecht gekomen.

 

De FED als redder

Niet alleen in de huizenmarkt wordt door het systeem van centrale banken enorm veel geld gecreëerd, maar worden in tijden van nood ook andere maatregelen genomen. Zo meldde ik u vorige week dat er een plotseling dollartekort was ontstaan, vergelijkbaar met die tijdens het uitbreken van de EU crisis in 2011 en daarvoor het ontstaan van de kredietcrisis in 2007.

Enkele dagen later echter bleek het tekort aan dollars plots te zijn verdwenen, zonder dat duidelijk werd hoe dit was gebeurd.

Het uitstekende artikel The secret history of the banking crisis doet nu precies uit de doeken welk spel er gespeeld wordt in de wereld van de Westerse centrale banken, en hoe de Amerikaanse centrale bank via de zgn. swap lines de boel in de lucht probeert te houden. Zo heeft de plotselinge opheffing van het dollartekort eind december alle kenmerken van de acties die vanaf 2007 in het leven zijn geroepen. Het feit overigens dat zo’n plotseling tekort aan dollars nog steeds kan optreden geeft anders eens te meer de kwetsbaarheid van het Westers financieel systeem weer.

 

Geldcreatie steeds minder effectief

Door de genomen maatregelen door de centrale banken is het  Westers banksysteem  weliswaar ‘gered’, maar is de prijs die daarvoor nog betaald moet worden enorm wegens de zo ontstane megaschulden. De geldcreatie door centrale banken en het in het geheim geld beschikbaar stellen wanneer de boel de bocht uit vliegt hebben echter vooral op wat langere termijn steeds minder effect.

Zo zijn in de VS in de loop der jaren de volgende maatregelen genomen: stimuleringsprogramma’s  als  TARP van $700 miljard, fiscale stimuleringsprogramma’s van $800 miljard, maar ook een geldcreatie van $4000 miljard en een dalende of op de huidige lage bodem verblijvende rentenivo’s gedurende 165 van de afgelopen180 maanden.

Ondanks al deze maatregelen is het aantal banen voor kostwinners in de VS nog altijd 2 miljoen lager is dan in de tijd van Bill Clinton. En in Europa met zijn forse werkeloosheid in vooral zuidelijke landen is het effect van al dat bijdrukken van geld niet veel beter.

Het wachten lijkt dan ook op de uitbraak van de volgende crisis, welke de voorgaande in ernst zal doen verbleken.

 

 

door: De Nieuwsbriefredactie

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud en zilver.