NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Ongelooflijke cijfers

27 okt 2020

Wereldwijd zal de geldkraan binnenkort nog veel verder open gedraaid worden dan nu al het geval is. Een rondje langs de Amerikaanse en Europese velden zal aangeven waarom dit onvermijdelijk is, maar daarmee ook dat de ineenstorting naast onvermijdelijk ook verstrekkend zal zijn op vele gebieden.

VS

Terwijl eerder al de voedselbank van New Jersey aangaf nog voor het eind van dit jaar 1 miljoen klanten te hebben, verwacht nu ook de gaarkeuken van New York binnenkort haar miljoenste vaste bezoeker te hebben.

Geen wonder ook, aangezien uit recente cijfers blijkt dat 1 op de 5 bedrijven in de VS er afgelopen half jaar mee is gestopt, en dat daarboven nog zo’n 40 % van de bedrijven vreest het eind van het jaar niet te halen. Het zijn hierbij vooral de midden- en kleinbedrijven die verstoken blijven van de noodzakelijke bankleningen. Dit in tegenstelling tot de grote bedrijven, die het nu ( nog wel ) beter doen als tijdens de recessie van 2008, welke immers geld kunnen binnenhalen uit de aandelenmarkt, bedrijfsleningen kunnen afsluiten of steun kunnen ontvangen van de FED, de Amerikaanse centrale bank. Zo is er de eerste negen maanden van dit jaar voor 1900 miljard dollar aan schuldpapieren verkocht door deze bedrijven, 1100 miljard dollar meer dan dezelfde periode vorig jaar. Het zijn echter juist de kleinere bedrijven die innovatiever zijn dan de grootbedrijven, en bovendien meer werkgelegenheid creëren dan de grote. Een ontwikkeling dus die op korte, maar zeker ook op langere termijn erg schadelijk is voor de economie. Het is echter niet alleen het bedrijfsleven wat onder zware druk staat; anders had de FED vorige week geen artikelen gepubliceerd wat te doen bij het failliet gaan van een grote bank. Dat men hierbij geen rekening houdt met het effect van de enorme hoeveelheid aan derivaten die hierbij onder druk komen is ze echter vergeven, aangezien deze verliezen door de bevolking en niet door de banken zullen moeten worden opgehoest. En dan te bedenken dat diezelfde FED haar eigen balans afgelopen week liet stijgen naar 7170 miljard dollar, waarmee haar hefboom een waarde van 182 heeft bereikt, ofwel haar eigen bezittingen hoeven maar een 0,5 % in waarde te dalen en de tent is zelf failliet.

Europa

Hoe anders lijkt de situatie te zijn in Europa, waar men voor 17 miljard euro aan 10 jarige schuldpapieren met een negatieve rente wou verkopen, en hiervoor 233 miljard van aanvragers kan ontvangen. Een fantastisch resultaat voor deze niet- gekozen club, welke bovendien door rating bureau Moody’s als zeer vertrouwenwekkend wordt beoordeeld op het Aaa niveau. Kijken we echter in de boeken van de ECB komt een heel ander beeld naar voren. Zo geeft het zgn. Target2 systeem de balans weer tussen de verschillende Europese landen, welke tot de vorige crisisuitbraak in 2008 redelijk in balans was. Hoe anders is het echter na die tijd verlopen, waar Duitsland (de lichtblauwe, opgaande lijn in onderstaande grafiek) haar tegoed positie de afgelopen negen maanden met 27 % zag stijgen naar 1150 miljard euro.

Grootste schuldenaren zijn hierbij Italië, Spanje, Griekenland en de ECB zelf, welke voor 1300 miljard euro in het krijt staan. Mocht dit systeem klappen, wat niet ondenkbaar is in deze snel verslechterende periode, gaat Duitsland voor 1150 miljard de bietenbrug op, op te tellen met 400 miljard euro op grond van bijkomende verliezen. Voeg hier de commerciële Europese banken aan toe welke in sneltreinvaart steeds meer slechte leningen hebben die nooit meer worden terugbetaald en het Europese plaatje lijkt veel op dat uit de VS. Temeer daar ook voor Europa de verwachting is dat binnen een jaar de helft van het midden -en kleinbedrijf failliet is bij het huidige corona beleid, daarmee 1/3de deel van de Europese werkgelegenheid in gevaar brengend. Ongelofelijke cijfers met ongelofelijke consequenties, zelfs als zou hier maar de helft van uitkomen.

….en op de achtergrond

Dit alles overziend hebben de centrale banken dus alle reden om de kanarie ( uit de goudmijn) het zwijgen op te leggen, omdat goud immers de tegenhanger is van het ongedekte geld en het beleid van overheden en centrale banken. Zwijgen wat maar zeer ten dele lukt, aangezien de goudprijs de afgelopen twintig jaar elke jaar gemiddeld 10 % in waarde steeg. En terwijl nu de goudprijs nog even rond de $1900-$1950 gehouden wordt, wordt de fysieke markt steeds meer van haar goud ontdaan. Nog niet zo merkbaar in de particuliere markt, maar wel voor grote partijen als China, wat haar goud steeds meer direct van de mijnbedrijven uit Afrika en Zuid Amerika aankoopt en daarmee de banken van de London Bullion Market Association passeert, die immers slechts mondjesmaat kunnen leveren. Voor meer informatie, klik hier voor een interview met Andrew Maguire.

 

Wekelijks deelt onze columnist zijn visie met u als lezer. Wij vinden het belangrijk dat onze columnist daarbij de vrijheid krijgt die hij nodig heeft. Dit wil niet zeggen dat de visie van onze columnist ook per definitie de visie is van AmsterdamGold.