NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Obama vs. Romney: de beteugeling van Wall Street

19 okt 2012

Edelmetaal wordt om vele redenen gekocht. Sommige mensen zoeken snelle koerswinst, anderen zijn verzamelaars of kopen het metaal vanwege de schoonheid ervan, maar de overgrote meerderheid koopt edelmetaal als bescherming van zijn of haar vermogen. Edelmetaalbezit beschermt in eerste instantie tegen inflatie en in tweede instantie tegen falen van een monetair systeem. Een paar jaar geleden was voor velen een systeemcrash ondenkbaar, maar we hebben gezien dat wantrouwen jegens bankiers (dat sommigen al koesterden) terecht is gebleken. Daarom werpt de AmsterdamGold nieuwsbrief in een serie over de Amerikaanse presidentsverkiezingen deze week een blik op de regulering van Wall Street. Zullen Obama of Romney in staat zijn de wereldeconomie te beschermen tegen de grijpgrage handjes van ambitieuze bankiers bij Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley of een ander financieel machtscentrum?

Er zijn door president Obama inmiddels stappen gezet om herhaling van de ellende van 2008 te voorkomen. In juli 2010 ondertekende hij een wet die controle op de activiteiten van Wall Street mogelijk moest maken: de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Afgezien van het feit dat personeel, investeerders en processen beter moeten worden nagetrokken en geregistreerd, heeft de wet twee belangrijke punten van aanpak. In de eerste plaats moeten er regels komen die het verstrekken van risicovolle hypotheken tegengaan. In de tweede plaats moeten de regels worden aangescherpt voor wat betreft de risico’s die banken mogen nemen. Hierbij zal onderscheid worden gemaakt tussen eigen geld van banken en geld van investeerders dat door banken wordt beheerd. Dit verschil is belangrijk omdat het minder erg is als banken het geld van risicobewuste investeerders verspelen, dan wanneer ze zichzelf in dusdanige moeilijkheden brengen dat ze het geld van spaarders niet meer kunnen teruggeven.

Nu, twee jaar na het ingaan van de wet, zijn de restricties op het gebied van de hypotheekverstrekking grotendeels geïmplementeerd. Het deel van de Dodd-Frankwet dat over risicobeperking voor banken gaat, is daarentegen nog maar nauwelijks omgezet in feitelijke regelgeving. Uit een onderzoek, gedaan door de St. Thomas Universiteit in Minneapolis, blijkt dat drie kwart van de Wall Street investeerders hun bedrijfsvoering niet heeft moeten aanpassen op basis van de Dodd-Frankwetgeving. Dat zou kunnen komen doordat de wet niet erg ver gaat. Waarschijnlijker is dat het komt doordat het voor Wall Street gevoelige deel nog via lagere wetgevers en toezichthouders moet worden doorgevoerd tot op de werkvloer.

 

Romney: “I very much believe in updated regulation, but I believe Dodd-Frank has gone beyond what was appropriate.”

 

En juist over het deel van de Dodd-Frankwet dat nog niet effectief is gemaakt, zijn Mitt Romney en Barack Obama het grotendeels oneens. Bankiers zijn op het moment niet erg populair, dus geen van de kandidaten zal zichzelf presenteren als ‘vriend van Wall Street’. Tegelijk blijkt al uit bovenstaand citaat dat Romney op zijn minst een aantal versoepelingen wil aanbrengen in de Dodd-Frankwetgeving, terwijl Obama deze nog steeds volledig wil implementeren. In eerste instantie beloofde Romney de wet te zullen intrekken, maar Wall Street zelf vindt dat geen goed idee. In de eerste plaats is de bankenlobby bang voor de publieke opinie als de wet in zijn geheel wordt herroepen, een argument dat Romney niet tegen zal spreken. Er zijn verder genoeg delen van de Dodd-Frank wetgeving waar Wall Street geen bezwaar tegen heeft zoals verruiming van de Amerikaanse tegenhanger van het depositogarantiestelsel.

De bankenlobby en naar het lijkt de republikeinen, willen wel graag af van een regel die banken verbiedt om op eigen rekening risicovolle posities in te nemen, de zogeheten Volcker rule. Zoals gezegd betekend handelen op eigen rekening risico’s voor spaarders. Dergelijke risico’s kunnen leiden tot een systeemcrash en daartegen is de Volcker rule bedoeld. Het is daarmee de meest effectieve bescherming tegen het ‘omvallen’ van banken. Obama is vóór het implementeren van de regel, maar de republikeinen zijn gevoelig voor het feit dat de financiële sector (volgens analisten van Standard & Poor’s) 22 tot 34 miljard aan opbrengsten per jaar zou mislopen als de regel wordt doorgevoerd. Daarmee zijn we beland bij het grootste verschil tussen Obama en Romney wat betreft Wall Street.

Voor de edelmetaalbezitter is het dus goed te weten dat bij Romney de kansen op omvallende banken het grootst zijn. Leggen we hiernaast het artikel van vorige week, over Obama, Romney en de ‘fiscal cliff’, dan zien we dat beide Amerikaanse presidentskandidaten doen aan risicospreiding. Obama is het meest roekeloos waar het de overheidsbegroting betreft, met de bijbehorende risico’s op zeer schadelijke inflatie. Daar staat nu dus tegenover dat Romney het minst lijkt te willen doen om een bankencrisis te voorkomen, met alle risico’s op ongelukken in de financiële sector van dien. Een ‘gouden’ stemadvies kunnen we dus nog niet geven, dat geen van de twee kandidaten een volledig veilige koers zal varen. De AmsterdamGold nieuwsbrief zal daarom de verkiezingen blijven volgen zodat u zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden op mogelijke gevolgen.

 

 

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek zilver.