NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Obama aan de pokertafel

10 nov 2012

De eerste grote taak van Obama nu hij een nieuw mandaat heeft is het vermijden van de ‘fiscal cliff’. In de nieuwsbrief van een aantal weken terug hebben we het hier al over gehad. Het onderwerp was toen dat Obama meer moeite zou hebben de ‘cliff’ te vermijden dan zijn tegenstrever Romney. Dit gegeven is ook de financiële markten niet ontgaan want nu Obama is herkozen heeft de opdoemende budgetcrisis de hoogste prioriteit. Heel verwonderlijk is het niet dat er zoveel belang aan gehecht wordt, want het uitblijven van een oplossing voor de ‘fiscal cliff’ zal zeer waarschijnlijk Amerika terugwerpen in een diepe recessie. Iets dat de rest van de wereld onder de huidige omstandigheden moeilijk kan opvangen.

De fiscale afgrond waar we over spreken bestaat uit twee componenten, die er beide voor kunnen zorgen dat er in Amerika substantieel minder geld in omloop zal zijn. Het eerste deel van het doemscenario bestaat uit het aflopen van belastingwetgeving van Bush II. De belastingverlagingen voor met name rijke Amerikanen die door hem zijn ingevoerd komen op 1 januari 2013 te vervallen en het is een economische realiteit dat de Amerikaanse burgers op dat moment minder te besteden krijgen. De tweede component heeft te maken met de bestedingsruimte van de federale overheid. Bij eerdere onderhandelingen over het verhogen van het Amerikaans schuldenplafond is afgesproken dat, als de Amerikaanse overheid zijn uitgaven niet terug zou schroeven, het budget automatisch zal worden gekort per 1 januari 2013.

De totale bestedingsafname na 1 januari aanstaande zou dan 600 miljard dollar zijn. Minder overheidsbestedingen van 100 miljard en 500 miljard minder te besteden door Amerikaanse burgers. Het IMF voorspelt dat een afname van de uitgave van die omvang (4% van het bruto binnenlands product) de groei in de VS, die langzaam terugkeert, weer op of onder het nulpunt brengen. Bovendien zou het China ernstig hinderen in het op peil houden van de groei die daar plaatsvindt. Het IMF stelt vast dat de Chinese economie, mede door de slechte staat van de Europese economie, sterk afhankelijk is van de export naar Amerika. Een commissie, ingesteld door het Amerikaans Congres, raamt de potentiële economische krimp op 3,3% en voorspelt dat de werkloosheid daardoor op zal lopen tot 9,1% tegen het einde van 2013.

Dit is niet weer een van die onnavolgbare economische goocheltrucs die de laatste jaren het wereldnieuws domineren. In tegenstelling tot de indruk die bovenstaande getallen kunnen wekken, gaat het hier puur om politiek. Feitelijk komen op een nogal onhandige manier de tegenstellingen tussen de republikeinse roep om een kleine overheid en het democratische verlangen naar een sterke centrale staat, samen. De republikeinen zijn tegen het vervallen van de belastingkortingen en de democraten tegen het inkrimpen van de overheidsuitgave. Als ze dat de komende maanden star volhouden is de ineenstorting van de Amerikaanse economie een feit. Nu de verkiezingen achter de rug zijn beginnen Obama en het Huis van Afgevaardigden waar de republikeinen een meerderheid hebben aan een spel blufpoker van ongekende proporties.

Afgelopen vrijdag deed Obama zijn eerste bod. Hij verklaarde dat er alleen op voorwaarde van hogere belasting voor de rijken een overeenstemming bereikt zou kunnen worden. De republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner, had al aangegeven dat er onder voorwaarden niet zo hard gesnoeid hoefde te worden in de overheidsuitgaven, maar zij onder geen beding akkoord zouden gaan met belastingverhoging. Obama en Boehner hebben nog twee maanden, maar dat is niet veel om een hervorming van het belastingstelsel te bewerkstelligen. In Nederland hebben we net kunnen zien wat haastklussen in dat kader kunnen opleveren. Een meerderheid van door Reuters geïnterviewde analisten denkt dat het langer zal duren. De uiteindelijke oplossing zal dan waarschijnlijk met terugwerkende kracht worden geïmplementeerd, maar de vraag is hoeveel schade er dan al aan de Amerikaanse economie is toegebracht.

Tenzij Boehner en Obama sneller dan we gewend zijn over hun schaduw heen springen, zoals dat in politieke termen heet, kunnen we dus vertraging in het herstel van de VS verwachten. Voor de edelmetaalprijzen is het dan de vraag wat dat betekent voor de waardering van de dollar. In de eerste plaats zal waarschijnlijk de twijfel toenemen over de het afbetalen van de Amerikaanse staatsschuld en in de tweede plaats zal de wereldhandel erdoor kunnen afnemen. Dat eerste vermindert het vertrouwen in de dollar en het tweede de behoefte aan de dollar. Als er dus niet snel verandering komt kunnen we een kleine uittocht uit de Amerikaanse munt verwachten. Het is niet zeker dat alle dollarvluchtelingen ook in het edelmetaal terechtkomen, maar een deel ervan kunnen goud en zilver wel opvangen.

 

 

 

 

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek zilver.