NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Justice for all

30 sep 2020

Twee voormalig hoge leden van de FED, de Amerikaanse centrale bank, hebben het plan gelanceerd om bij de volgende uitbraak van de crisis direct geld over te maken aan de Amerikaanse burgers. Via een vestzak-broekzak constructie met de overheid kunnen deze gelden direct worden overgemaakt op een daartoe ontwikkelde app, waarmee de Amerikaan (alleen digitaal) haar uitgaven kan doen. Via dit digitale geld van de centrale bank heeft iedere Amerikaan zo een rekening bij de FED. Dat hiermee het cash geld wordt uitgebannen wordt uiteraard niet zo naar voren gebracht, net zo min als het feit dat hierdoor de FED volslagen controle en inzicht heeft over ieders uitgaven. En hiermee kunnen gaandeweg ook de commerciële  banken hun rol verliezen, aangezien de FED zo direct leningen kan verstrekken aan de Amerikaanse consument. Via dit plan hoopt de centrale bank de totale controle te verkrijgen, en hiermee het congres/overheid verder buitenspel te zetten. Hoewel de FED in haar presentatie naar buiten toe een organisatie is voor het algemeen nut, geldt net als voor iedere centrale bank dat deze in handen is van een zeer beperkte groep mensen.  Al met al dus een initiatief wat naadloos past in de al lopende initiatieven om steeds meer macht te centraliseren, een ontwikkeling die zich wereldwijd aan het uitvouwen is. Onder het kopje van innovatie en het dienen van het publiek belang ook binnenkort bij u in de buurt.

Justice for all

Zakenbank JPMorgan mag binnenkort 1 miljard dollar overmaken aan de Amerikaanse overheid vanwege het manipuleren van de handel in futures van metalen waaronder goud en zilver. Deze recordboete zal daarbij het onderzoek naar de prijsmanipulatie beëindigen, wat het hoofd van bank Jamie Dimon niet slecht zal uitkomen. Het bedrijf heeft immers naar verluidt 22,3 miljard dollar opgestreken met haar illegale prijsbeïnvloeding, waardoor de boete onder de 5 % uitkomt van de gestolen gelden. Bovendien kan de bank gewoon doorgaan met haar activiteiten op dit gebied, als men zich maar aan bepaalde voorwaarden houdt en belooft niet meer te jokken. Zoals u afgelopen week heeft bemerkt gaat de manipulatie op het gebied van de goud- en zilverprijzen dus gewoon door, is meneer Dimon niet in de gevangenis belandt en vindt het bedrijf vast wel enige ruimte in de vele steun vanuit de FED om deze boete te voldoen. Justice for all dus, alleen voor de een wat meer dan voor de ander. Voor de investeerder in edelmetaal wederom een teken dat een natuurlijke prijsvorming niet vanuit de regelgeving tot stand komt, maar dat de fysieke markt het moet overnemen. Een onontkoombaar gegeven, wat echter wel geduld vereist.

Een lange geschiedenis

Overigens is bovenstaande boete de zoveelste in een lange lijst, zoals dit rapport uit 2019 met betrekking tot Wall Street’s zes grootste banken aangeeft. Hierin staat beschreven dat deze banken de afgelopen twintig jaar voor 8200 miljard dollar aan steun hebben ontvangen, maar desalniettemin 351 procedures aan hun broek hebben gekregen wat resulteerde in bijna 200 miljard dollar aan boetes en genoegdoeningen. Hiermee aangevend dat de huidige boete geen enkel  effect zal hebben op het gedrag van de grootste spelers, en vooral bedoeld is om het imago van een controlerende overheid overeind te houden. Bedenk daarbij dat al dat geld wat illegaal is binnen geharkt door de banken afkomstig is van mensen als u en ik, die via directe investeringen of indirect via pensioenfondsen en dergelijke hun geld zien verdwijnen in de eindeloos diepe zakken van deze criminele organisaties. Overigens zijn het niet alleen Amerikaanse banken die de boel oplichten. Zo zijn afgelopen vrijdag nog twee werknemers van Deutsche Bank schuldig bevonden aan het ‘spoofen van de goud- en zilvermarkt, dat is het plaatsen van orders zonder de intentie deze ooit uit te voeren, om zo de prijsvorming te beïnvloeden. Overigens geldt dit de periode van 2008 tot 2013, zodat ook hier dit gedrag ongehinderd heeft kunnen doorgaan.

Corona

Het Amerikaanse Centre of Disease Control heeft nieuwe cijfers met betrekking tot Corona bekend gemaakt, waarbij per leeftijdsgroep de sterfte bij besmetting staat beschreven. Zoals u kunt zien wordt er een andere werkelijkheid voorgeschoteld dan door de overheid en media, waarmee de toenemende beperkingen, met alsmaar grotere schade op economisch gebied, nog nauwelijks verdedigbaar worden. De vraag wiens belang men daarbij dient dringt zich dan ook steeds meer op. Behalve de (tijdelijke) inperking van onze vrijheid verdwijnt het merendeel van de gelden in de zakken van de grootmachten. Ofwel, om met Chris Martenson te spreken:  Wall Street wins while Main Street loses.