NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Jacht op vermogen

11 apr 2014

De grote financiële dienstverleners van deze wereld hebben hun schaapjes weer op het droge. Ze zijn niet te pakken op de misstanden die de kredietcrisis inluidden. Openbaar aanklagers met kennis van financiële markten/producten, zeldzaam als ze zijn, werden simpelweg uit de rechtszaal gespoeld met miljarden dollars die aangeklaagde partijen besteedden aan advocaten en proceskosten. De blikken verschuiven nu dan ook van bankiers naar vermogenden in het algemeen in de zoektocht naar een kop van jut.

Initiatieven als Robin Hood Tax en getrapte vermogensbelasting worden gelanceerd in een poging het systeem ‘eerlijker’ te maken. Progressieve vermogensbelasting voor stilstaand vermogen aan de ene kant en een extra belasting op vermogen dat wordt belegd, omgezet in andere valuta of ondergebracht bij een vermogensbeheerder. Niet bankiers, maar private spaarders en investeerders gaan de prijs betalen voor de kredietcrisis.

Robin Hood Tax 

Robin Hood Tax is een populaire benaming voor Financiële Transactie Tax (FTT). Een idee dat stamt uit 2010 en inmiddels door het Europese Parlement en de Europese Commissie is goedgekeurd. Momenteel bevindt dit idee zich in het stadium van juridische uitwerking, De verwachting is dat FTT in de loop van dit jaar wordt ingevoerd. Als lobbyisten in Brussel de wet niet alsnog weten te torpederen zal er een belasting van 0,1% op aandelen- en obligatietransacties en 0,01% op derivatentransacties komen.

Omdat de wetgeving zelf nog niet is uitgewerkt is niet duidelijk of edelmetaal onder het bereik van deze wet zal vallen. Ook is nog niet helemaal duidelijk of deze belasting wel toegestaan is uit hoofde van eerder aangenomen  Europese wetgeving, maar daar wordt meestal wel een mouw aan gepast. De FTT is daarmee een duidelijk openingssalvo in de aanval op de positie van de financiën van vermogenden in deze wereld.

‘Er hangt voor Nederland een hogere belasting op vermogen in de lucht’

Dat was de titel van een artikel in het FD afgelopen woensdag 2 april. De strekking van het verhaal is dat Nederland het vrij goed doet op het gebied van inkomensgelijkheid, maar dat 54% van het vermogen in handen van 10% van de bevolking is. Hoe problematisch dat is daargelaten, er gaan steeds meer geluiden op in de politiek om er wat aan te doen. Een getrapte vermogensbelasting is momenteel het meest in het oog springende voorstel.

De erosie van het bankgeheim in landen waar traditioneel kapitaal wordt ondergebracht zoals Luxemburg, België en Zwitserland motiveert politici te denken aan meer belasting op vermogen. Willem Vermeend verlaagde begin deze eeuw nog de vermogensbelasting om kapitaalvlucht te ontmoedigen. Nu zijn de blikken toch weer gericht op verhoging van vermogensbelasting. Volgende maand komt er een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waarin het voorstel om vermogensbelasting progressief te maken wordt gepresenteerd.

Eerlijk of niet, duidelijk is wel dat het behouden van een opgebouwd vermogen in de toekomst steeds lastiger zal worden.

 

 

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek zilver.