NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Het oog van de orkaan

28 nov 2018

Ruim 10 jaar terug brak de financiële crisis uit, welke dankzij wagonladingen gratis geld voor de banken en andere financiële instellingen voor het oog tot bedaren kwam. De rente daalde daardoor wereldwijd en de risicometers daalden tot het nulpunt. De laatste maanden echter neemt de onrust op vele fronten toe, en het heeft er alle schijn van dat de rust die van het oog van de orkaan was. Daar komt bij dat diezelfde orkaan juist vanwege al het gratis geld is uitgegroeid tot een niet eerder voorgekomen formaat, welke wereldwijd tot enorme schade en grote veranderingen zal leiden.

Begin- en eindtijd

Een van die veranderingen zal zich manifesteren op het gebied van de wereldheerschappij, welke nu nog formeel in handen is van de VS. Alles heeft echter een begin- en eindtijd, en het is nu China die aan de Amerikaanse poorten aan het rammelen is. De strijd tussen de VS en China om de wereldhegemonie kent hierbij vele aspecten. Een hiervan is de vraag welke economie het grootste is. Veelal wint in publicaties de VS deze strijd, zeker wanneer de omvang van de economie gemeten wordt in dollars.

Chinese en Europese economie groter dan die van VS

Wanneer dit echter afgemeten wordt in koopkrachtpariteit, een term waarbij rekening wordt gehouden met het prijspeil in de desbetreffende landen, is China’s economie de grootste, 15% groter dan die van de EU en 20% groter dan de VS. Een vergelijkbare vertekening vindt plaats wanneer de uitgaven worden vergeleken op het gebied van defensie. Ook hier is het algemene beeld dat de uitgaven van de VS op dit gebied die van China ver overtreffen. Wanneer men echter bedenkt dat China het merendeel van haar defensie-uitgaven doet in eigen land en deze hiermee dus ook in yuan’s betaalt in plaats van dollars, verandert het beeld drastisch en is het juist China die de boventoon voert. Het kan ook bijna niet anders, gezien de duidelijke signalen die wijzen op een voorsprong die China heeft genomen onder meer op het gebied van hypersonisch wapentuig.

Een andere interessante vergelijking is die met betrekking tot de consumptie-uitgaven en de export tussen beide grootmachten. Zo is 70% van de Amerikaanse economie gerelateerd aan consumptie, terwijl in China dit percentage 40% is. En terwijl de VS in 1960 nog zo’n 40% van de totale wereldproductie voor haar rekening nam, is dit nu geslonken naar 20%. Bovendien is in China een duidelijke trend zichtbaar richting interne consumptie, nu minder dan 20% van haar BNP bestaat uit export in vergelijking met de 35% in 2007. Het zijn deze gegevens die aangeven dat Trump’s tarievenoorlog vooral de Amerikaanse consument zullen raken, en de positie van de VS op het wereldtoneel verder zal doen verslechteren. Bewust of onbewust stuurt Trump hiermee aan op een faillissement van de VS, een gebied overigens waar zijn expertise ligt.

 

 

Signalen

Deze vergelijkingen tussen de huidige en komende wereldmacht speelt zich af tegen de achtergrond van een zich ontwikkelende crash van het financiële systeem en het teruglopen van de wereldhandel welke volgens de Wereldhandelsorganisatie WTO in het vierde kwartaal zal verhevigen. Deze stand van zaken is blijkbaar ook doorgedrongen tot de zakenbank Morgan Stanley, welke zeer ongebruikelijk voor een dergelijke firma de Amerikaanse aandelen op de verkooplijst heeft gezet, zoals het overigens al eerder deed voor de Amerikaanse economie in zijn geheel. Geheel in lijn is dan ook de aankondiging van General Motors begin deze week dat het in de VS en Canada 15% van haar werknemers zal ontslaan. Hetzelfde bedrijf overigens wat afgelopen vier jaar 14 miljard dollar heeft uitgegeven aan de terugkoop van aandelen, in plaats van haar energie te richten op het moderniseren van het aanbod. En wat te denken van de FAANG aandelen, leiders van de voorbije aandelenhausse, welke tussen de 20 en 40 procent van hun marktwaarde zijn kwijt geraakt vanaf augustus. Om deze opsomming te beëindigen met de boete van  $182,5 miljoen voor Citigroup en JPMorgan Chase voor het manipuleren van de Europese rente, daarmee het totaal van boetes aan banken op dit punt op $491,5 miljoen brengend.

.Kortom, het hele financiële systeem is rot en staat door de stijgende rente en het opdrogen van de kredietstroom op het punt van omvallen. In het licht van voorgaande past dan ook de ontwikkeling tussen China en Rusland om tot een betaalsysteem te komen waarmee de dollar omzeild zal worden, alsmede het gebruik door beide landen van elkaars creditcards. Voor meer info; klik hier.

Oekraine

Bij dit alles kwam nog begin deze week de ontwikkeling in Oekraine, welke de staat van beleg afkondigde nadat Rusland een drietal schepen in beslag nam in de straat van Kerch. Deze doorgang tussen de Zwarte Zee en de Zee van Azov is een Russisch territoriaal gebied en van groot strategisch belang voor Rusland , waar volgens dit land de drie boten gevaarlijk aan het manoeuvreren waren. Hoewel voor een buitenstaander niet uit te maken is wat zich precies voordeed, is het wel toevallig dat dit zich afspeelt in de periode voor de verkiezingen in Oekraine, waar de door het Westen gesteunde  huidige zittende president Poroshenko zijn zeer lage peilingen moet zien goed te maken.

Al met al komt de wereld in snel tempo op allerlei gebied in steeds instabieler weer terecht, passend bij de teloorgang van het ongedekte geldsysteem en het daarbij behorende verlies van macht en invloed van de oude machthebbers. Bereid u voor, want ook de Lage Landen zullen zich niet aan de komende orkaan kunnen onttrekken.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud.