NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Het grote plaatje

24 okt 2018

Een aardig inkijkje wat het toezicht van de Amerikaanse centrale bank op de grote banken voorstelt geeft het onlangs verschenen boek van Carmen Segarra. Zij werkte voor de FED vestiging in New York en onderzocht het reilen en zeilen van de zakenbank Goldman Sachs. Hierin blijkt dat Goldman Sachs bij een grote overname beide betrokken partijen tegelijkertijd heeft geadviseerd en dat het zelf een aandelenbelang had in een van beide bedrijven. Maar misschien nog schokkender is dat leden van de centrale bank als regulerende instantie zelf handelden op inside informatie verkregen van dezelfde bankiers waarop zij toezicht zouden moeten houden. Geen wonder dan ook dat mw. Segarra na enige tijd werd ontslagen, vanwege een te kritische houding. En voor wie nog enig vertrouwen heeft in het huidige bestel; de toenmalige Goldman Sachs bankier David Soloman is nu de opvolger van Lloyd Blankfein geworden als hoofd van dezelfde bank, en de FED-leden zijn ook nu nog actief binnen hun organisatie.
Alarmbellen

Na het IMF in april en de BIS enkele weken terug, is het nu de beurt aan de centrale bank van Engeland om alarm te slaan over de groei van de hoeveelheid leningen met een hoog risico. Deze producten, waarvan alleen al in de VS en Europa de omzet gegroeid is van $50 miljard in 2000 naar $1300 miljard in 2018 zijn te riskant om in de boekhouding van banken op te nemen. Daar komt bij, dat na 2000 de voorwaarden voor dit soort producten steeds minder streng zijn geworden. Ze worden verkocht in de vorm van risicovolle CLO’s aan allerlei fondsen en institutionele beleggers, omdat die er een iets hogere vergoeding op ontvangen dan de heersende marktrente. Toch lopen de banken hier indirect ook grote risico’s mee, aangezien die financiële partijen op hun beurt geld lenen van de banken om deze producten te kunnen kopen. Kortom, als de boel gaat schuiven zijn ook de banken de klos, en daarmee, u raadt het al, uiteindelijk uzelf.
Nu is $1300 miljard een fors bedrag, maar nog niets in vergelijking met de 99.000 miljard dollar wat volgens cijfers van de Financial Stability Board (FSB) in 2017 de grootte van het zgn schaduw bank systeem was. Dit betreft financiele producten waar nauwelijks enig toezicht op bestaat, in tegenstelling tot uw spaargeld wat u bij de bank heeft gestald.


In bovenstaand overzicht staat Munfi voor het totaal aan financieel verkeer buiten de banken om, dus denk daarbij aan bv hedgefunds, geldmarkt fondsen, en allerlei andere financiële instituten. OFI staat voor ‘Other Financial Institutions’ en is een al wat nauwere definitie, en het FSB hanteert voor het begrip ‘Shadow Banking’ een nog engere definiëring. Uitgaande van de middelste definitie bestaan dus wereldwijd bijna 30 % van alle financiële bezittingen uit deze ongereguleerde producten. Het hoge risicoprofiel betekent dat deze fondsen vooral gebruik maken van korte termijn financieringen, en het is juist het huidige opdrogen van de liquiditeit die het gevolg is van de Amerikaanse renteverhogingen dat deze markt steeds meer onder druk komt te staan. Het is, zoals de Engelse taal het zo treffend uitdrukt, an accident waiting to happen. Wilt u meer weten over deze schimmige en ongereguleerde wereld: klik hier voor het volledige rapport.
(voor) Kennis
Institutionele beleggers hebben in het derde kwartaal ongeveer 25 miljard dollar onttrokken bij s’ werelds grootste vermogensbeheerder, Blackrock. Dit betrof vooral producten welke de aandelenindices volgen. Blijkbaar wisten de grote marktspelers toen al wat er met de markten vanaf oktober zou gaan gebeuren. Dat het vooral particulieren zijn die de afgelopen periode nog geld in aandelen hebben gestoken tekent traditiegetrouw het einde van de rit omhoog, en het is dan ook dezelfde particuliere belegger die als eerste met de gebakken peren blijft zitten bij de onvermijdelijke terugval.


Voorgaande ontwikkelingen passen prima bij het nieuws dat de FED goedkeuring heeft gegeven aan zgn. zero-down-subprime hypotheken, waarbij de kopende partij de volle vraagprijs betaalt en de verkopende partij 6 % van dat bedrag afstaat waarmee overdrachtskosten en de hypotheekboer betaalt worden. Hiermee worden particulieren zonder enig vermogen overgehaald om een huis aan te schaffen; juist in een periode dat de huizenprijzen op hun top staan en de rente aan het oplopen is. Dat een korte voorlichting over rente en kosten onderdeel van het programma is zal vooral bedoelt zijn om het geweten van de hypotheekverstrekker te sussen, voor zover dat überhaupt aanwezig is uiteraard.
Dit alles in beschouwing nemend maakt het niet uit of de markten, eventueel ondersteund door een nieuwe ronde QE, nog eenmaal nieuwe toppen zal gaan zoeken in de komende maanden, of dat we nu al getrakteerd worden op een crash. Het grote plaatje blijft hetzelfde, en daar kan geen (centrale) bankier tegen op.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud.