NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Goudproductie omlaag, goudprijs omhoog?

05 okt 2012

 

Afgelopen weken heeft de AmsterdamGold de problemen in Zuid-Afrikaanse mijnbouw behandeld. Deze week willen wij iets dieper ingaan op het belang van mijnbouw voor de goudprijs in het algemeen. Voortbordurend op het principe van vraag en aanbod is de eerste conclusie die getrokken moet worden dat als het aanbod daalt bij een gelijke of stijgende vraag naar goud: de prijs zal stijgen. We zien op het moment dat de productie van goud daalt door de stakingen bij verschillende mijnen en dat de interesse in goud lijkt toe te nemen door angst op inflatie. Op basis van voorgaande logica zouden we dus kunnen vaststellen dat de prijs van goud gaat stijgen. Een dergelijke voorspelling is altijd lastig en het loont vaak de moeite om de situatie per element te bestuderen.

 

Dat de stakingen in Zuid-Afrika de productie van goud vertragen en verminderen, dat staat als een paal boven water. Belangrijk is de vraag hoeveel invloed dit heeft op de totale goudproductie en vervolgens de vraag hoeveel invloed heeft de productie van goud op het aanbod van goud. Goud kan immers ook op de markt gebracht worden door partijen die over voorraad beschikken of door het hergebruik van sierraden. De mijnbouw is traditioneel de grootste aanbieder van goud, maar het recyclen van goud wordt steeds belangrijker. Dat laatste is goed zichtbaar aan het aantal opkopers van goud dat door het hele land loketten opent, een trend die wereldwijd plaatsvindt. In de onderstaande diagram ziet u de historische ontwikkeling van de verhouding tussen de verschillende categorieën aanbieders van goud op de wereldmarkt.

 

Goudaanbod

Te zien is hoe mijnproductie is afgenomen sinds 1970, maar toch constant de grootste aanbieder is op de goudmarkt. Een grote afname in de mijnbouw productie zou dus een substantiële afname in het aanbod betekenen, tenzij die afname kan worden opgevangen door een ander type aanbod. De grijze categorie (het sloopgoud ofwel gerecyclede sierraden)  in de bovenstaande grafiek is zeer elastisch, dat wil zeggen dat dit type aanbod meebeweegt met de prijs. Als de prijs van goud stijgt worden er meer sierraden ingeleverd voor goudwaarde dan als de prijs laag staat. Als de prijs zou stijgen door een daling in het mijnbouw aanbod komt er dus automatisch meer sloopgoud beschikbaar om dit tekort aan te vullen. Maar meer dan dempend zal de groei van de hoeveelheid sloopgoud niet werken, want als er veel sloopgoud beschikbaar komt daalt de prijs weer en zullen minder mensen hun sierraden willen inleveren.

We kunnen dus een tijdelijke conclusie doen op basis van het bovenstaande, als de mijnbouwers minder goud op de markt brengen heeft dat invloed op het aanbod. Ondanks dat die invloed deels wordt verminderd door het groeien van de hoeveelheid sloopgoud. Dan komen we bij de volgende vraag. Als de productie in Zuid-Afrika afneemt, hoeveel invloed heeft dat op de totale wereldproductie van goud. Zo’n 30 jaar geleden zou die invloed gigantisch zijn geweest. Zuid-Afrika was voor goud wat het Midden-Oosten voor olie is. Zoals we in de diagram hieronder kunnen zien is de centrale rol van Afrika in de goudproductie inmiddels sterk afgenomen. In Afrika wordt tegenwoordig nog ongeveer 20% van de totale goudproductie uit de grond gehaald.

mijnproductie per regio

Met de bovenstaande gegevens kunnen we een betere inschatting maken van de invloed van productiemoeilijkheden in Zuid-Afrika. Stel dat de productie in Zuid-Afrika met 50% afneemt, dan neemt de totale wereldproductie dus met een kleine 10% af (Afrika is zoals we zagen goed voor 20% van de wereldproductie). Deze 10% invloed op de mijnproductie moeten we vervolgens afzetten tegen het aandeel dat mijnproductie heeft in het totale goudaanbod. Mijnproductie is momenteel ongeveer 60% van het totale goudaanbod. Hieruit volgt dat als mijnproductie met 10% daalt, het goudaanbod met 6% daalt. Als die afname vervolgens leidt tot een prijsstijging dan wordt het effect waarschijnlijk nog iets gecompenseerd door een vergroting van het aanbod van sloopgoud.

Meer dan een paar procenten prijsverschil hoeven we dus niet te verwachten van de problemen in de Zuid-Afrikaanse mijnbouw, zeker omdat een afname van 50% of meer zoals gebruikt in het voorbeeld onwaarschijnlijk groot is. Aan de andere kant zij het wel procenten die structureel op de koers komen als het zover komt. Voor effecten groter dan een paar procenten kunnen we voorlopig  echter nog steeds het meeste verwachten van een potentieel groeiende vraag naar goud. Gezien de huidige monetaire situatie lijkt daar de grootste invloed op de goudprijs vandaan te gaan komen.

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek zilver.