NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Goudprijs daalt, terwijl de productiekosten stijgen

22 jun 2013

Grote mijnbouwprojecten hebben steeds vaker te maken arbeidsgeschillen of milieurechten kwesties. Wellicht herinnert u zich de mijnwerkersrellen in Zuid-Afrika van vorig jaar, die een sterke stijging van de arbeidskosten hebben opgeleverd in de steeds meer uitgeput rakende mijnen in Witwatersrand. De Grasbergmijn in Indonesië is op last van de Indonesische overheid gesloten vanwege ongeregeldheden. Dit zijn (liever gezegd waren) het rijkste goudmijngebied (Witwatersrand) en de grootste goudmijn (Grasberg) ter wereld.

De afgelopen 200 jaar is de goudproductie flink toegenomen. Dit had een aantal oorzaken. Meer onderzoek naar en kennisuitwisseling over de juiste locaties. Verbetering van de boortechnieken en methoden door technologische vooruitgang. En als laatste een groeiende vraag door een steeds rijkere en grotere wereldbevolking. De grootste klappers werden steeds gemaakt door het vinden van nieuwe gebieden, zoals bijvoorbeeld in California in 1848 en in 1884 bij Witwatersrand in Zuid-Afrika.

Een nieuw soort goudkoorts?

Tegenwoordig weten we wel ongeveer waar al het goud ligt, het is alleen erg moeilijk boven de grond of boven water te krijgen. Een goudkoorts kan daardoor alleen nog ontstaan door stijgende prijzen die een bepaalde winning die voorheen te duur was interessant maakt, of nieuwe technieken die de kostprijs van een bepaald soort winning omlaag brengen. Er zijn voorbeelden van beide, maar of ze veel gaan opleveren is de vraag. Politieke stabiliteit en wereldwijd milieubewustzijn spelen namelijk een steeds grotere rol.

Pascua Lama

In het Andesgebergte bij Chili en Argentinie werkt Barrick Goldcorp momenteel aan een groot project. Het Pascua Lama project dat ruim 500.000 kilo goud boven de grond zou kunnen brengen. Het project ligt alleen stil en dreigt te worden afgeblazen, omdat een dorpje stroomafwaarts last had van de vervuiling van de rivier. Zonder een oordeel uit te spreken over de redelijkheid daarvan, kunnen we vaststellen dat dergelijke problemen bij de goudkoortsen van de 19e eeuw geen rol speelden.

Ghana

In Ghana vindt de afgelopen jaren iets plaats dat nog het meeste lijkt de klassieke goudkoorts. Ghana (Goudkust vóór 1957) trekt veel avonturiers die in meer of minder georganiseerd verband op zoek gaan naar hun fortuin. Ghana kent voor Afrikaanse begrippen een redelijk stabiel regime en heeft daarom zo langzamerhand een aantal grotere mijnprojecten, wat niet gek is bij een totale jaaropbrengst van 130 ton. Van die opbrengst wordt naar schatting toch nog 23% gewonnen bij zeer kleinschalige projecten waarvan 95% illegaal is.

In tegenstelling tot de bovenstaande afbeelding zijn het ook nog eens veelal Chinese boeren die hun geluk beproeven in Ghana, iets dat de lokale bevolking niet kan waarderen. Dit leidt tot instabiliteit en zelfs moordpartijen die de verhoudingen tussen Ghana en China onder druk zetten. Dat brengt de grote projecten weer in het geding, die voornamelijk met Chinees geld worden gefinancierd. Daarvan zijn er al een aantal weer stopgezet. We kunnen dus concluderen dat een grote nieuwe influx van goud niet aanstaande is. Zeker niet bij de huidige prijzen.

Buitenkansen

In deze tijden waarin geen grote goudstromen meer worden verwacht zijn kleine extra lucratief. In Zuid-Amerika en de Verenigde Staten zijn projecten die veelbelovend zijn. In het juiste politieke klimaat en een technologisch slimme aanpak is er veel te winnen, zeker in een wereld waar de megabedrijven steeds meer terrein verliezen. Het is natuurlijk geen ramp dat de ‘van dik hout zaagt men planken’ mentaliteit eruit gaat. Kwaliteit blijft, het is alleen zaak die te vinden. Ondertussen is het zorg om niet zonder fysiek te zitten, iets dat in het westen weleens lijkt te worden vergeten.

 

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek zilver.