NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Goudmijnen raken uitgeput

16 Feb 2013

 

Bij de presentaties van de jaarcijfers blijkt dat goudmijnen over de hele wereld kostenreductie en productieverlaging gaan doorvoeren. Nick Holland de CEO van Goldfields (een van ’s werelds grootse mijnbouwers in de goudsector) concludeerde het volgende: ‘De goudindustrie in Zuid-Afrika en wereldwijd zal gekarakteriseerd worden door krimpend aanbod, het uitstellen van projecten en toenemende beperking van kostbare winning,’. Met andere woorden ze kunnen zich niet meer veroorloven om dieper gelegen goud op te graven. Het is verwonderlijk te merken dat lastige winning niet langer kostendekkend is, want de goudprijs staat bepaald niet laag.

Het ligt voor de hand te denken dat er een parallel bestaat met de problemen in de platina-mijnbouw. Daar hebben arbeidsgeschillen geleidt tot drastische inkrimping van de activiteiten, iets waar we eerder over hebben bericht. De lijn is echter niet direct van platina naar goud te trekken. In de eerste plaats is platinawinning arbeidsintensiever en in de tweede plaats worden de cao onderhandelingen in de goudindustrie al jaren collectief gedaan in plaats van per mijn, waardoor de macht van de mijnwerkersvakbonden is ingeperkt. Loonkosten spelen bij goudmijnen een minder grote rol, toch blijken nu ook de goudmijnen minder te gaan produceren.

De oorzaken voor afnemende productiviteit

De reden voor productieafname is dat vooral in de oudere mijnen het goud steeds moeilijker te vinden is. Het Witwatersrand gebied waar 40% van de totale wereldgoudvoorraad uit de grond is gekomen raakt simpelweg op. In 1886 begon daar een goudkoorts die piekte in 1970 met een productie van 1.000 ton goud (70% van de jaarlijkse goudwinning), nu wordt er in Witwatersrand minder dan 200 ton per jaar gewonnen. Het is nog steeds veel, maar het blijft afnemen terwijl de kosten stijgen. De ontwikkeling is zodanig dat Goldfields zijn voormalige paradepaartjes in een andere holding heeft ondergebracht, een soort uitsterfbeleid.

Het bedrijf splits de Beatrix en KDC mijnen af in een nieuwe holding Sibanye Gold. Daarmee verklaren ze eigenlijk dat de mijnen afgeschreven dreigen te raken en laten ze deze aan hun lot over. Er gaat geen geld meer uit nieuwere mijnen naar deze twee velden die desondanks nog verantwoordelijk zijn voor 45% van de Goldfields productie. Analisten en andere mijnbouwers zien de splitsing als een strategische ingreep die waarschijnlijk navolging krijgt. Het is ook wel begrijpelijk als je naar de ontwikkeling van de opbrengst van deze oudere velden kijkt. Veela van de schachten veliezen maar de afgelopen decennia per jaar 5% tot 7% aan opbrengst, terwijl de kosten voor het draaien van de mijn  al enige tijd 10% tot 15% per jaar stijgen.

De toekomst

De directies van de verschillende mijnbouwers moeten aan hun beurswaarde denken, dus een oplossing voor het probleem hebben ze ook al. In Latijns-Amerika, de Filipijnen en de rest van Afrika staan er ontwikkelingsprojecten op stapel. Zo wordt er voor het eerst in Ethiopië gegraven en worden Ghana en het door oorlog verscheurde Mali zo goed en zo kwaad als het gaat ontgonnen. De suggestie is dat het productieverlies hiermee kan worden opgevangen. De Zuid-Afrikaanse mijnen waren echter zo groot, maar vooral rijk gevuld dat het zeer de vraag is of de trend van afnemende mijnopbrengsten door ontginning in nieuwe gebieden kan worden opgevangen.

In de onderstaande grafiek is de afname van mijnbouwopbrengst te zien, maar deze loopt slechts tot 2010. De strategische ingrepen van de beursgenoteerde mijnbouwers suggereren dat de productieafname weleens zou kunnen versnellen in de komende jaren. Op de korte termijn zal dit de koers van goud niet direct helpen, maar het is zeker een factor om rekening mee te houden op de lange- en middellange termijn. Daarnaast legt het een hogere bodem onder de koers. Als goud onder een bepaalde prijs niet meer is te winnen, zal de koers maar zeer kort onder die prijs kunnen staan. Dat is een kwestie van vraag en aanbod. Dit effect zagen we de afgelopen maand optreden bij platina. Nu de goudprijs wankelt biedt dit een relatieve zekerheid aan goudbezitters.

 data WGC

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek zilver.