NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Terug bij af

02 dec 2021

De technische uitbraak bij de edelmetalen was geen lang leven beschoren en de prijzen van goud en zilver moesten voor de zoveelste keer dit jaar terug naar af. Het uitbraakniveau op 1830 dollar vormde geen steun en de goudprijs viel sinds de top van 1870 dollar half november met bijna 100 dollar terug. Daarmee werd de klim van de eerste helft van november weer ongedaan gemaakt.

Het negatief rendement van goud sinds de start van 2021 loopt op naar 6,5%. In euro is het rendement met +0,5% nog net positief. Zilver staat in beide valuta duidelijk in het rood  met -13% in dollar en -6% in euro.  Aanleiding voor de ommekeer half november was de herbenoeming van Jerome Powell als voorzitter van de Federal Reserve. De markt oordeelt dat Powell meer vaart zal zetten achter de afbouw van de monetaire stimuli.

Ontwikkeling goudprijs (klik op afbeelding om te vergroten)

Ontwikkeling zilverprijs (klik op afbeelding om te vergroten)

Dit werd op 30 november bevestigd toen Powell voor een senaatscommissie aangaf sneller te willen gaan dan de vooropgestelde vermindering van de obligatieaankopen met 15 miljard dollar per maand. Powell wil ook niet langer spreken van een ‘tijdelijk’ verhoogde inflatie. Met andere woorden, de geldontwaarding zal gedurende een langere periode hoger liggen dan de officiële doelstelling van 2% op jaarbasis.

De commentaren van Powell komen er als reactie op de aantrekkende inflatie in de Verenigde Staten. Die bedroeg in oktober 6,2%, het hoogste cijfer in 30 jaar. Europa volgt een gelijkaardig parcours. De Duitse inflatie klokte in oktober af op 5,2% en dat was het hoogste peil in 29 jaar. Het gemiddelde van de eurozone bedraagt 4,9%.

Het Nederlandse cijfer ligt daar met 5,6% nog iets boven. Toch hadden deze inflatiecijfers maar een beperkte impact op de (nominale) langetermijnrentes. Dit betekent in de praktijk dat de reële rente bijna 6% negatief blijft. Anders gesteld, van 100 euro vandaag blijft binnen 12 maanden maar 94 euro aan koopkracht meer over.

Samen met de prijzen daalden ook de uitstaande long posities van de hefboomfondsen op de termijnmarkt voor goud (Comex), Dit bleek uit cijfers van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Opmerkelijk is wel dat ondanks de prijsdalingen er een netto instroom was van investeringsgeld in de goud ETF’s.  In november kwam er netto 9 ton bij tegenover een uitstroom van 25,5 ton in oktober en 181 ton tijdens de 10 eerste maanden van dit jaar.

Voorlopig slaagt goud er dus niet in om uit de brede prijsvork van ongeveer 10% te breken waar het al sinds begin dit jaar in beweegt. Opwaarts is 1830 dollar het eerste weerstandsniveau dat moet worden doorbroken. Neerwaarts ligt er een stevige steun op 1670 dollar. Die werd vorige zomer tot 2 keer toe succesvol getest.

Langetermijn rente US (klik op afbeelding om te vergroten)

Ontwikkeling US Dollar (klik op afbeelding om te vergroten)


Marktfundamenten platina gunstig

De prijsvolatiliteit bij platina is dit jaar erg hoog. In februari bereikte het edelmetaal met meer dan 1300 dollar per troy ounce nog het hoogste peil in 7 jaar om half september onder 900 dollar terug te vallen. Intussen is de platinaprijs weer met ongeveer 6% opgeveerd.

In 2019 en 2020 was de globale platinamarkt in deficit. Dat kwam omdat met name het aanbod het om uiteenlopende redenen liet afweten. Nieuwe projecten werden vertraagd of afgelast en het uitbreken van de coronapandemie maakte dat verschillende mijnen helemaal op slot gingen. Begin dit jaar verwachtte de World Platinum Investment Council (WPIC) ook voor dit jaar een aanbodtekort van 158000 troy ounce. Maar volgens de meest recente schattingen van eind november zal 2021 worden afgesloten met een aanbodoverschot van meer dan 769000 troy ounce op een totale markt van bijna 8 miljoen troy ounce. Alleen al in het derde kwartaal was er een surplus van 592000 troy ounce.

Aan de vraagzijde staat de autosector in voor bijna 40% van de globale platinaconsumptie. De voorbije kwartalen hebben verschillende constructeurs hun productiedoelstellingen noodgedwongen teruggeschroefd door het wereldwijde tekort aan halfgeleiders. Dat heeft een impact op de vraag naar platina en ook palladium die voor katalysatoren worden gebruikt. De industriële vraag buiten de autosector tekent voor 30% en trekt samen met de globale economische groei weer aan.

De consumptie van platina juwelen zal volgens de WPIC dit jaar hoger uitkomen dan in 2020. Deze staat in voor ongeveer een kwart van de totale vraag. De investeringsvraag, gemeten volgens de instroom van investeringsgeld in fysieke trackers of ETF’s, zal dit jaar fors dalen. Dezelfde trend zien we ook bij goud en zilver ETF’s. Aan de aanbodzijde ziet de WPIC de mijnproductie dit jaar weer met meer dan een vijfde toenemen nu de meeste coronabeperkingen zijn weggevallen.

De WPIC voorziet ook voor 2022 een surplus, al zal dit met 637000 troy ounce iets lager liggen dan dit jaar. Het verwachte surplus van 2021 is niet de start van een nieuwe trend. Wel integendeel, want de WPIC voorspelt voor de middellange termijn weer een markt in deficit. Platina zal namelijk kunnen profiteren van de sterke groei van waterstoftoepassingen in onder meer transport en de opslag van energie. Waterstof is een energiedrager en om de opgeslagen elektriciteit er weer uit te halen, zijn brandstofcellen nodig die waterstof en zuurstof omvormen tot stroom. Om dit chemisch proces te starten en in stand te houden is een katalysator nodig en platina is daarvoor het meest geschikte metaal. De waterstofeconomie wordt dus een groeimarkt voor platina.

Wanneer de vastgelopen productie- en transportketens volgend jaar normaliseren, zal ook de autoproductie weer toenemen. De vraag is namelijk niet verdwenen maar enkel uitgesteld. Daardoor zal ook de vraag naar platina stijgen. Een andere groeipool is de substitutie van palladium door platina. Beide metalen zijn voor bepaalde toepassingen onderling inwisselbaar maar palladium is bijna 2 keer zo duur als platina. Deze substitutie wint de voorbije kwartalen vaart en zal leiden tot een hogere vraag naar platina.

Samengevat zijn de marktfundamenten voor platina ondanks een verwacht aanbodoverschot dit jaar gunstig op (middel)lange termijn. Het aanbod zal eerder vlak evolueren terwijl de vraag aantrekt. Dit moet op termijn tot hogere prijzen leiden.

Bron: WPIC

Auteur: Koen Lauwers
Koen Lauwers is Master in de Handels- en Consulaire Wetenschappen (KU Leuven Campus Brussel) en behaalde een aanvullende Master in de Bedrijfsinformatica (Vrije Universiteit Brussel). Na een carrièrestart als IT-specialist bij Volvo Group (1997) werd de lokroep van de financiële markten te groot en besloot Koen zijn beide opleidingen te combineren en in 1999 als onafhankelijk analist aan de slag te gaan. Aanvankelijk volgde Koen de technologiesector maar na het barsten van de dotcom-zeepbel en een diepgaande studie van de monetaire geschiedenis (Mises Institute) verlegde hij zijn focus naar grondstoffen met een voorliefde voor edelmetalen en gerelateerde aandelen. Net op tijd voor de supercyclus in grondstoffen die de rest van het decennium duurde. Koen bouwde die specialisatie verder uit en doet sindsdien aan onafhankelijke beleggingsresearch voor verschillende marktpartijen (family offices). Daarnaast schrijft hij voor diverse financiële titels in Nederland en België. Dankzij meer dan 20 jaar ervaring beschikt Koen over een groot netwerk in zowel de mijnbouwsector, fysieke goudhandel als asset management.