NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Technische uitbraak!

16 nov 2021

Tot voor het inflatierapport van oktober beet goud verschillende maanden de tanden stuk op de taaie technische weerstand rond 1830 dollar. Bij hun meest recente monetaire vergaderingen maakten de grote centrale banken (Fed, ECB, Bank of England) duidelijk dat ze niet gehaast waren met het doorvoeren van renteverhogingen.

De Amerikaanse Federal Reserve gaf aan te willen focussen op de arbeidsmarkt en kondigde een trage afbouw van de stimulus aan door de aankoop van staatsobligaties en herverpakte hypotheken af te bouwen tussen nu en juni volgend jaar. Van een renteverhoging was nog geen sprake.

DE ECB ging nog een stap verder door te wijzen op het risico van een te LAGE inflatie op middellange termijn. ECB-voorzitster Christine Lagarde maakte in het Europees Parlement duidelijk dat een renteverhoging in 2022 daarom erg onwaarschijnlijk is. In het Verenigd  Koninkrijk hield de Bank of England de rente tegen de verwachtingen in ongewijzigd

De markten gingen eerst mee in het verhaal van de centrale bankiers maar werden tegenvoets genomen door het Amerikaanse inflatierapport. De index van de consumentenprijzen steeg vorige maand met 6,1%  naar het hoogste peil in 30 jaar. Dit woog zwaarder door dan de commentaren van de centrale bankiers. Financiële markten anticiperen nu op een snellere afbouw van de stimulus en mogelijks toch een renteverhoging volgend jaar en dat gaf de goudprijs vleugels.


Ontwikkeling goudprijs (klik op afbeelding om te vergroten)

De reële rente bereikte een nieuw dieptepunt, zowel in de Verenigde Staten als in de eurozone. De goudprijs had de voorbije maanden de daling van de reële rente helemaal genegeerd maar daar komt nu verandering in. Zelfs de klim van de dollar kon goud niet beletten om richting 1865 dollar te koersen. De dollar noteert tegenover de euro nu op het hoogste peil in anderhalf jaar.


Ontwikkeling US Dollar (klik op afbeelding om te vergroten)

Het gevolg van de sterke dollar is dat met name de goudprijs in euro het erg goed doet. Van een negatief rendement is intussen geen sprake meer en goud noteert in euro nu 5% hoger dan bij de start van 2021. In dollar is er nog een klein verlies van 1%. Hetzelfde beeld zien we bij zilver, met een rendement van +2% in euro en -4% in dollar.


Ontwikkeling zilverprijs (klik op afbeelding om te vergroten)

Een test van het uitbraakniveau op 1830 dollar is op korte termijn niet uitgesloten. Een klim boven 1900 dollar zou een nieuwe weerstand wegnemen en kan goud in de richting van de nominale top van augustus vorig jaar katapulteren. Het wordt interessant om de komende tijd de ETF-stromen in goud te volgen. Uit cijfers van de World Gold Council (WGC) blijkt dat er in oktober nog een uitstroom van 25,5 ton goud was uit goud ETF’s. Dit brengt het totaal sinds begin 2021 op 181 ton. Indien institutionele investeerders zich via goud zouden indekken tegen inflatie, dan zou er de komende maanden weer een netto instroom moeten ontstaan. Wordt vervolgd!

Bron: WGC

Investeringsstromen in zilver ETF’s sturen zilverprijs

De prestatie van zilver blijft dit jaar niet alleen achter op die van goud maar ook bij die van de industriële metalen. De LMEX index, samengesteld uit de prijzen van aluminium, koper, lood, zink, nikkel en tin, bereikte eerder dit najaar een nieuw recordniveau terwijl zilver 4% lager noteert dan bij de start van 2021.

Dit is vreemd, want zilver is dan wel een edelmetaal maar naar toepassingen toe is het in de eerste plaats een industrieel metaal dat gebruikt wordt in onder meer elektrische voertuigen, zonnepanelen, consumentenelektronica en zelfs de medische sector. Zilver is na ruwe olie zelfs de meest gebruikte grondstof ter wereld.

Een mogelijke verklaring voor het achterblijven van zilver ligt bij de investeringsstromen en dan vooral bij de fysieke trackers of ETF’s die in zilver investeren. Cijfers van het Silver Institute tonen aan dat de ETF-markt de fysieke investeringsmarkt (munten en baren) volledig overschaduwt. Vorig jaar steeg de totale vraag naar zilveren munten en baren met 8% naar 200,5 miljoen troy ounce. Maar de investeringsstromen naar ETF’s zijn vorig jaar verviervoudigd naar 331,1 miljoen troy ounce.

Dit onderscheid is belangrijk omdat er een hoge correlatie is tussen de vraag naar fysieke zilver ETF’s en de zilverprijs.  Die correlatie is er veel minder bij munten en baren. Bij een hoge vraag naar zilver ETF’s creëren de uitgevers van deze trackers in eerste instantie gewoon deelbewijzen bij om aan de vraag te voldoen. Op dat moment gaat het om ‘papieren zilver’. Pas later worden deze omgezet in fysiek zilver. Het volstaat om de hoeveelheid zilver onder beheer van de grootste zilver ETF in de gaten te houden om een idee te krijgen van de richting van de zilverprijs. Zo zag de iShares Silver Trust (SLV) van uitgever BlackRock de zilverhoeveelheid onder beheer vorig jaar in amper 5 maanden (maart tot augustus) met de helft aantrekken. Op dit moment heeft SLV 548 miljoen troy ounce onder beheer. Opmerkelijk is dat de daling van de hoeveelheid ETF-zilver sinds de top van 30 dollar in februari (de Reddit-hype) veel kleiner is dan de procentuele daling van de zilverprijs. Dit is een indicatie dat het investeringszilver in steeds vastere handen komt.

Per saldo deed zilver het nog niet zo slecht met een verdubbeling sinds het dieptepunt van maart vorig jaar. Fundamenteel ogen de vooruitzichten voor zilver goed om dezelfde redenen als bij goud: een aantrekkende inflatie en een negatieve reële rente. De vergelijking met het inflatiedecennium van de jaren ’70 van vorige eeuw is interessant. Tussen 1973 en 1974 verdrievoudigde de zilverprijs om nadien meer dan 3 jaar zijwaarts te evolueren. Pas in 1978 werd de top van 1974 weer doorbroken maar toen ging het hard met een klim van 1000% (prijs maal 10) tussen 1978 en 1980.

Bron: Silver Institute, BlackRock iShares Silver Trust

Auteur: Koen Lauwers
Koen Lauwers is Master in de Handels- en Consulaire Wetenschappen (KU Leuven Campus Brussel) en behaalde een aanvullende Master in de Bedrijfsinformatica (Vrije Universiteit Brussel). Na een carrièrestart als IT-specialist bij Volvo Group (1997) werd de lokroep van de financiële markten te groot en besloot Koen zijn beide opleidingen te combineren en in 1999 als onafhankelijk analist aan de slag te gaan. Aanvankelijk volgde Koen de technologiesector maar na het barsten van de dotcom-zeepbel en een diepgaande studie van de monetaire geschiedenis (Mises Institute) verlegde hij zijn focus naar grondstoffen met een voorliefde voor edelmetalen en gerelateerde aandelen. Net op tijd voor de supercyclus in grondstoffen die de rest van het decennium duurde. Koen bouwde die specialisatie verder uit en doet sindsdien aan onafhankelijke beleggingsresearch voor verschillende marktpartijen (family offices). Daarnaast schrijft hij voor diverse financiële titels in Nederland en België. Dankzij meer dan 20 jaar ervaring beschikt Koen over een groot netwerk in zowel de mijnbouwsector, fysieke goudhandel als asset management.