NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Geen andere keus

08 sep 2020

Nu zo’n zes maanden voorbij zijn na het uitroepen van een coronacrisis in Nederland, na de officiële start in december 2019 in China, is het de hoogste tijd de balans op te maken. Zo op het eerste gezicht geen onderwerp om besproken te worden op een site van Adam Gold wat zich bezig houdt met de aan- en verkoop van edelmetalen, maar de consequenties van het gevoerde beleid van de overheden heeft verstrekkende gevolgen op bijna alle aspecten van ons leven, maar zeker ook op ons financieel welvaren. Een aspect waar edelmetaal  vanwege haar onafhankelijkheid van overheidsfinanciën een belangrijke rol zal gaan spelen, als hoeder van koopkracht en daarmee van vrijheid in ons doen en laten.

En juist dat laatste aspect is enorm onder druk komen te staan de afgelopen periode. Zo is de bewegingsvrijheid flink vermindert door allerlei beperkingen in onze mobiliteit middels gedwongen thuiswerken, beperkingen in allerlei sociale activiteiten met daarnaast een forse aanslag voor veel midden- en kleinbedrijven. Een overheidskeuze die in het begin te begrijpen was vanwege de onheilspellende signalen vanuit China, maar nu niet meer te rechtvaardigen zijn. Zweden laat hierbij zien dat er wel degelijk een alternatief is.

Vele handen op 1 buik

Een overheidsbeleid wat ondersteund wordt door de gevestigde media, welke hun functie van hoor en wederhoor volledig verzaken en in al hun uitingen het overheidsbeleid ondersteunen. En daarbij ook de consequenties van het gevoerde beleid vrijwel onbesproken laten zoals de extra doden ten gevolge van het uitblijven van behandeling, het  isolement van ouderen en de gevolgen op economisch gebied.

Zaken die zich in elk Westers land afspelen, ondersteund door digitale wereldspelers als Google, Facebook, Youtube en Twitter welke elk alternatief geluid uitbannen. In een financieel  systeem bovendien waarbij door dezelfde overheid en spelers de bevolking veel te rooskleurige cijfers worden voorgeschoteld, zoals bij de leidende economie waar op grond van geboorte/overlijdens ramingen vanaf mei zogenaamd meer dan 1 miljoen nieuwe bedrijven zijn gestart , en waar de werkgelegenheid afgelopen maand fors is gestegen tot een werkeloosheid van 8,4 %, terwijl volgens de vroeger gehanteerde methode de werkeloosheid in de VS ergens tussen de 25 en 30 % ligt.

Om nog maar te zwijgen waar al het bijgedrukte geld naar toe gaat, waar de Westerse bevolking door steunmaatregelen weliswaar overeind wordt gehouden maar het meeste geld verdwijnt in de zakken van financiële instellingen en multinationals. Overheden en media die hiermee niet de belangen van de bevolking dienen, maar blijkbaar andere meesters hebben.

Niet te geloven

En dit alles in een wereld waar dezelfde overheid en media blijven hameren op het Coronagevaar, terwijl wereldwijd minder dan 15000 mensen onder de 55 zijn overleden aan de Corona zonder andere onderliggende aandoeningen. Een op wereldschaal te verwaarlozen hoeveelheid mensen, maar blijkbaar goed voor een zeer forse ingreep in de economie, en daarmee op de welstand en financiële onafhankelijkheid van de werkende bevolking. Een onafhankelijk die vervangen wordt door afhankelijkheid van steun van de overheid.

Waar de media de komende coronavaccinaties voortdurend bejubelen, ondersteund door dit soort artikelen over het uitbannen van wilde polio. Waarbij men er overigens vergeet bij te vermelden dat de UN gedwongen is toe te geven dat juist dankzij door Gates ondersteunde vaccinaties in Afrika recent een nieuwe polio uitbraak is ontstaan, welke al vele slachtoffers heeft opgeëist. U mocht immers in de verleiding komen om uw vraagtekens te zetten bij het gevoerde beleid, waar een veelal onschuldige positieve testuitslag gelijk wordt gesteld aan een Corona ‘geval’.

Een Westerse wereld waar de grootste speler afstevent op een burgeroorlog, op gang gebracht door een Black Lives Matter beweging, welke zelf qua gewelddadigheid niet onderdoet voor hetgeen men zegt tegen te strijden. Maar ook ondersteunt wordt door politieke leiders van de Democraten met in haar kielzog ook hier de media welke volledig eenzijdig rapporteren.

En dit alles vindt plaats nu de opwarming van de aarde er blijkbaar niet meer toe doet voor de media en overheden. Blijkbaar gaven artikelen als deze te veel tegengas om hun doel te bereiken, en werd het de hoogste tijd voor een besmettelijke ziekte om het beoogde doel te bereiken.

Al met al een niet lang geleden ondenkbare ontwikkeling, waarbij tegengeluiden worden verstomd en slechts zeer zeldzaam een autoriteit zijn twijfels uit bij het gevoerde beleid.

Geen andere keus

Men kan zich afvragen waarom juist nu dit allemaal plaats vindt. Wat is zo belangrijk dat een opgeklopte virusuitbraak ingezet wordt om de hele maatschappij op z’n kop te zetten, steeds meer mensen afhankelijk te maken van de overheid en elk tegengeluid in de kiem te smoren? Wellicht is de vraag hierbij tegelijkertijd het antwoord, maar blijft de vraag staan van het waarom nu.

Wellicht is het antwoord dat er geen andere keus is, nu na vele tientallen jaren van schuldopbouw het monetair systeem op omvallen staat, met alle gevolgen van dien. Hoe dan ook, wel zeker is dat de jaren van voorspoed voorbij zijn en grote veranderingen op allerlei gebied voor de deur staan.