NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Gif en antigif

04 nov 2020

De voorzitter van de Europese centrale bank, Christine Lagarde, liet op de site van de ECB een kort fragment publiceren waarin ze verheugd verslag doet dat het nu gaat lukken om de monetaire – en belastingpolitiek hand in hand te laten verlopen. Een uitspraak die weinig veelzeggend lijkt, ware het niet dat de ECB hiermee aangeeft de Modern Monetary Theory  ( MMT) te willen gaan invoeren. Een theorie die stelt dat overheidsuitgaven de primaire vorm van geldschepping zijn door middel van geld zonder intrinsieke waarde, waarbij deze uitgaven gedekt worden door belastingen en boetes. Hierbij bepaalt de werkgelegenheid de hoeveelheid geld wat geschapen wordt, met als consequentie dat iedere burger een werkgarantie krijgt waarbij tegen een minimumloon maatschappelijk nuttig werk gedaan wordt. Deze onder andere door de econoom Thomas Piketty gepropageerde theorie wordt als nieuw in de markt gezet, maar doet verdacht veel lijken waarmee achter het voormalige ijzeren gordijn gewerkt werd. Een gedachtegoed die ook heel goed past in het bankroet van het ongedekte geldstelsel met haar centrale banken, waarbij tegen een karig loon iedereen slaaf wordt van de overheid, die op haar beurt aangestuurd wordt door de centrale banken. Het is op deze grond dat ook vanuit de Europese centrale banken de laatste tijd gesproken wordt van de Great Reset, waarbij de instorting van de economie, versneld door het beleid rond het Coronavirus, aangegrepen wordt om de bevolking tegen een basisinkomen werk te laten verrichten. Hiermee blijft de (monetaire) macht in dezelfde handen en wordt bovendien versterkt, en blijkt het MMT vertaald te kunnen worden als More Money Today, with slavery tomorrow.

Antigif

Als antigif tegen deze kwalijke ontwikkeling kunnen goud en zilver dienen, welke door hun fysieke beperktheid qua koopkracht onafhankelijk zijn van het beleid van overheden en centrale bankiers. In de vorm van beide edelmetalen in eigen bezit vormt u zo een persoonlijke goudstandaard, waarbij het de kunst is u niet door de tijdelijke koersdalingen te laten beïnvloeden.

Zo lijkt de nu al drie maanden durende correctie van de goudprijs geen teken van innerlijke kracht, tot u bedenkt dat de BIS, de centrale bank der centrale banken, een record aan papieren goudcontracten heeft verkocht om de prijs te onderdrukken. Voeg hier drie voorbeelden vanuit de zogenaamde vrije pers ( 1, 2 en 3 ) aan toe waarin de prijsdaling wordt verklaard door een dalende vraag naar goud en het beeld is compleet. Tot echter blijkt dat China sinds kort goud aankoopt buiten de gevestigde kanalen om en ook vanuit Europa in het derde kwartaal door investeerders aanmerkelijk meer goud is aangekocht ( met als koplopers Duitsland + 81 %, en Oostenrijk +128 % ). Kortom, de vraag naar beide edelmetalen blijft onverminderd hoog, waarbij dit jaar tot nu toe goud ruim 15 % in euro’s is gestegen en zilver 29 %.

Aardige percentages, maar nog lager dan goud in de tien jaar na het loslaten van de goudstandaard door Nixon jaarlijks heeft meegemaakt, toen het van pakweg $40 tot boven de $800 steeg. Een ver-twintig- voudiging van de goudprijs, welke in 1980 bereikt werd toen zo’n 5 % van het te beleggen kapitaal in fysiek goud belegd werd. Een beweging die nu nog in de kinderschoenen staat, al tonen volgens mr. Gold Jim Sinclair grote investeringsfondsen nu veel interesse in investeringen in de mijnbedrijven in goud en zilver. Bovendien staat het geldsysteem er nu veel beroerder voor, waardoor die 5 % nu overtroffen zal worden en daarmee ook de vermenigvuldiging die beide edelmetalen zullen meemaken. Uitgaande van de 1000 dollar grens welke eind 2015 ongeveer aangeraakt werd krijgt u hiermee ook een idee welke weg op dit gebied voor ons ligt.

Tot slot

En terwijl de VS heeft gekozen hoe het de komende vier jaar zijn bankroet wil invullen, en daarmee, afgaande op de hoge bezoekersaantallen van de Trump- bijeenkomsten, alle voorspellingen van de media weer tot een lachertje te hebben gemaakt,  blijven dezelfde media op de hand van de centrale banken en hun leiders.

Hiermee het merendeel van de bevolking in de afgrond sleurend, aangezien juist deze hero, winner en sixteen trillion dollar babe maar één doel hebben, en dat is het in stand houden van hun machtspositie en dat van hun leiders. Dat hierdoor nu al een deel van de wereldbevolking honger lijdt door het instorten van de economie en dit nog vele malen erger zal worden zal de dames en heren van de pers wel niet uit hun welverdiende slaap houden. Zolang tenminste de bevolking niet in opstand komt, waarvan de eerste tekenen echter al wel zichtbaar worden in een aantal Europese landen. Door dezelfde pers uiteraard niet gemeld; de rest van de mensen mochten eens op een idee worden gebracht.

 

 

Wekelijks deelt onze columnist zijn visie met u als lezer. Wij vinden het belangrijk dat onze columnist daarbij de vrijheid krijgt die hij nodig heeft. Dit wil niet zeggen dat de visie van onze columnist ook per definitie de visie is van AmsterdamGold.