NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Gekte, goud en zilver

29 jul 2020

Paniekactie bij goud en zilver, en niet zonder reden

Dinsdagochtend vroeg zakte zilver van ruim $26 naar $22, terwijl goud van $1981 naar $1906 duikelde. Koersbewegingen in een verticale streep naar beneden, na in de weken voorafgaand  stapsgewijs te zijn opgebouwd. Daarna trokken de koersen overigens weer grotendeels bij, maar wat is hier gaande?

Bijna met de week lijkt de gekte toe te nemen bij de partijen die de macht hebben. Een gekte welke niet als zodanig wordt gecommuniceerd met de bevolking, maar verkocht wordt onder het mom van bescherming. Wat dacht u bijvoorbeeld van Google, dat vanaf de tweede helft van augustus geen  advertenties meer wil tonen op sites die een mening ventileren die anders is dan het officiële verhaal omtrent Corona. Dat een dergelijk bedrijf zo voor u gaat uitmaken wat waar is en wat niet omdat een site zonder enige advertentie-inkomsten een kort leven is beschoren is moeilijk anders te betitelen als een moderne vorm van boekverbranding. Een praktijk in het verleden uitgevoerd als voorloper van ernstiger vormen van geweld tegen ( een deel van) de bevolking.

Dat juist op dit onderwerp deze praktijk wordt uitgeoefend zegt echter ook iets over het belang wat men blijkbaar hecht aan een angstige bevolking die onder het mom van een goedwillende informatieverspreider onder de duim wordt gehouden. Een praktijk geheel in lijn met toenemende vrijheids-beperkende maatregelen van de overheden, in Europa gefundeerd op een mogelijke tweede golf komende maanden. Dat de eerste golf tot nu toe minder slachtoffers heeft geëist dan  voorgaande griepperiodes laat men echter buiten beschouwing, net zoals elke informatie omtrent niet geleverde zorg in de afgelopen maanden wat extra doden heeft veroorzaakt. Dat protesten vanuit medische hoek tegen deze handelswijze niet in het nieuws komt, net zo min dat het aantal Coronaslachtoffers door ziekenhuizen en overheden nog wel eens wordt overdreven, zegt iets over verzekeringstechnische  en/of politieke redenen die blijkbaar spelen.

Maar wellicht is gekte wel niet de juiste betiteling, maar is slechtheid een beter passende benaming. Wat te denken van Afrika, waar een samenwerking van Bill Gates, Mastercard en een bedrijf in identificatie onder het mom van het verbeteren van de toestand van de arme bevolking een project aan het uitrollen is wat een combinatie is van een digitaal betalingssysteem, vaccinatie en persoonsgebonden biometrie. Volgend jaar wellicht ook bij u in de buurt, waar u zonder gevaccineerd en ge-chipped te zijn niet meer de supermarkt kunt bezoeken? Een situatie wellicht u nu nog niet voor te stellen, maar soms is de werkelijkheid al  verder dan de fantasie. Ondertussen heeft de incrowd van vaccinbedrijven al voor 1 miljard dollar geïncasseerd, als voorproefje voor de megawinsten die ze te wachten staat.

 Corruptie en gekte

En wat te denken van de S&P500, waar blijkt dat intra-day de index de afgelopen maanden 5 punten heeft verloren ( de groene lijn), maar buiten de normale handelsuren, als de markt gesloten is, 314 punten heeft gewonnen ( de rode lijn) :

En dan de kwartaalcijfers van de grootste Amerikaanse banken, welke met investeringsbank Goldman Sachs aan kop enorme winsten heeft laten zien, gevoed door de duizenden miljarden dollars door de FED uitgegeven. Om daarnaast flinke financiële buffers op te kunnen bouwen met al dat geld voor wanneer het financiële systeem echt in elkaar gaat klappen, en uiteindelijk alleen deze grootste partijen als overlevenden overblijven. Dat een bank als Citigroup een schuld van 102 miljard dollar heeft opgebouwd de afgelopen jaren zal hierbij geen enkel beletsel vormen, mits men op de lijst van vrienden staat.

Dat het systeem inderdaad op omvallen staat wordt bevestigd door de FED, welke bij monde van haar voorzitter heeft aangegeven de heilige inflatie grens van 2 % te zullen gaan loslaten. Dat het blijkbaar niet meer mogelijk is om dit uitgangspunt te handhaven, ondanks alle manipulatie welke vele jaren is verricht om  onder deze 2 % te blijven, zegt genoeg over hoe de rente zich gaat ontwikkelen in ons schuldoverladen systeem. Waarmee de laatste noten worden gespeeld door het orkest op de Titanic.

De reden  

In deze omstandigheden is het dan ook geen wonder dat goud en zilver door hun weerstanden zijn gebroken. De druppel die de emmer heeft doen overlopen is het voornemen van het Sprott Zilver Fonds om voor $1,5 miljard zilver te willen gaan aankopen. Een minuscuul bedrag in verhouding met al het hiervoor beschrevene, maar goed voor bijna 9 % van de jaarlijkse zilverproductie. En dat op een moment waarin de productie door de Coronaperikelen deels is gestagneerd, de productie van zilver zal gaan dalen omdat het veelal een bijproduct is van basismetalen waar minder vraag naar is en bovendien een aantal partijen een forse shortpositie in edelmetaal hebben, wat met elke dollar waardestijging heel veel zeer doet en dus opgeheven moet worden door grote koopacties. Paniek dus bij de uitbaters van het ongedekte geldsysteem, wat leidt tot paniekacties met een korte levens duur. Zoals dat van dinsdagochtend vroeg.