NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Fed tevreden over zichzelf

16 nov 2012

Bij de Federal Reserve (Fed) lijkt er geen twijfel over te bestaan, geld drukken (QE Infinity) is een succes. Zo bleek uit de notulen van de vergadering van het Federal Open Market Committee (FOMC) die afgelopen woensdag openbaar werden gemaakt. In dit comité worden de belangrijkste beslissingen genomen over het beleid van de Amerikaanse variant van de centrale bank. Behalve de voorzitter, Ben Bernanke, zit in dit comité de voorzitter van de Federal Reserve van New York en bij toerbeurt de voorzitters van de centrale banken van de andere Staten. Monetaire verruiming (wat ook het drukken van geld genoemd kan worden) is door dit comité in werking gezet. Deze week bleek dat ze blij zijn met die keuze en zelfs ruimte te zien voor verdere versoepeling van het monetair beleid.

Goud en in de slipstream van goud ook zilver zijn de afgelopen tien jaar flink gestegen op basis van afnemend vertrouwen in de dollar en daarbij spelen de beslissingen van het FOMC een belangrijke rol. Beleggers stellen het nieuwe geld zeer op prijs omdat het nieuwe geld voor een groot deel in aandelenkoersen gaat zitten, terwijl spaarders vrezen voor de waarde van hun dollars. Dus het enthousiasme dat de Amerikaanse centrale bankiers lijken te hebben voor monetaire verruiming wijst op lange(re) termijn waardestijging van goud, dat is immers een vluchthaven tegen inflatie. Hoe vastberadener de FED bankiers de huidige koers volgen zoveel beter de vooruitzichten voor de goudprijs. En nu blijkt de FED zeer content met de gekozen weg.

Dinsdag was er al een belangrijk signaal toen Janet Yellen (de vicevoorzitter van de FED) in een speech voor studenten verklaarde voorstander te zijn van het FED beleid. Zelfs een koppeling van de rentestand en de werkloosheidscijfers, wat voorheen ongekende structurele accommodatie zou betekenen, leek haar een goed idee. Het is normaal niet direct wereldnieuws als één van de 19 leden van het FOMC zich zo uitspreekt, maar bij mevrouw Yellen ligt dat iets anders. Nu Obama is herkozen als president wordt mevrouw Yellen (de voormalig voorzitter van de Federale Bank van San Francisco) de meest waarschijnlijke opvolger van Ben Bernanke. Dus wanneer Yellen verklaart het beleid te steunen is dat een teken het huidige Amerikaanse financiële beleid wordt voortgezet.

Naast de verre toekomst is de nabije toekomst verzekerd van een FED met een gat in de hand.  ‘Without sufficient policy accommodation, economic growth might not be strong enough to generate sustained improvement in the labor market’ zo kunnen we lezen in de notulen van de vergadering van de FED. Met andere woorden; zonder het verruimen van de geldvoorraad zou Amerika weleens terug kunnen vallen in een recessie. Wat de bankiers hierbij uit het oog verliezen is dat ze met het opkopen van obligaties en financiële producten het aandeel dat andere landen zoals China en Japan hebben in hun schuld verwaterd. Die landen krijgen om die reden steeds minder redenen om hun Amerikaans schuldenpapier te bewaren.  Willem Middelkoop omschrijft in zijn nieuwe boek Goud en het geheim van geld dat bovenstaande gang van zaken de ‘nucleaire optie’ wordt genoemd (blz 127).

De ‘nucleaire’ dreiging bestaat er dus uit dat wanneer een centrale bank eindeloos zijn balans vergroot door steeds meer schuld voor eigen rekening te nemen, buitenlandse partijen eerder geneigd zijn te breken met zo’n ongeloofwaardige handelspartner. Een tweede risico is inflatie, wat eigenlijk een vertraagde breuk met de dollar is. De bankiers bespraken het risico, maar vonden het geen bedreiging: ‘A couple of participants saw this increase as a sign that the open-ended asset purchases posed a risk to the stability of longer-term inflation expectations. However, others saw the effect on expected inflation as relatively muted or likely the result of reduced risks of undesirably low inflation’. In gewoon Nederlands was er volgens een paar bankiers een risico op ontwaarding van de dollar, maar anderen vonden het wel meevallen en zelfs wel goed omdat het geld tenminste blijft rollen. Dat spaarders de rekening betalen lijkt ze niet te deren.

 

 

 

 

 

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek zilver.