NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Fake news

06 dec 2017

De verhalen dat het steeds beter gaat met de economie worden in de officiële pers  breed uitgemeten. Zo verwacht Duitsland volgend jaar een economische groei van 2 %, daalt de werkeloosheid en staan de Amerikaanse beurzen op recordhoogten.

Men ‘vergeet’ er echter een aantal zaken bij te vermelden, die het rooskleurige beeld  een geheel andere lading geven. Een daarvan is dat de centrale banken vanaf 2008 in grote hoeveelheden allerlei financiele producten zijn gaan inslaan. Onderstaande grafiek geeft een totaalbeeld van de Europese, Amerikaanse, Japanse, Engelse en Japanse aankopen door de centrale banken. Ook dit jaar zal naar verwachting voor ongeveer 2000 miljard zijn aangekocht, daarmee het totaal op zo’n 15.600 miljard dollar brengend.

Het aangekondigde afbouwprogramma van de ECB, welke ruimhartig door de pers is besproken om het succes van het huidige beleid maar te onderstrepen, zal volgend jaar wellicht een lichte afvlakking teweegbrengen in deze stijging. Ik gebruik de term ‘wellicht’, omdat het verleden leert dat andere centrale banken de geldcreatie overnemen wanneer een centrale bank tijdelijk op de rem gaat staan, en bovendien laat ook de ECB nog voldoende ruimte in haar berichtgeving over om indien de omstandigheden wijzigen ze alsnog haar geldcreatie weer op kan pompen.

Nu is het overigens niet alleen een kwestie hoeveel men inkoopt om de markten te ondersteunen, maar ook wat. Als we bijvoorbeeld een blik werpen op de leningen van bedrijven die worden aangekocht door de ECB, valt op dat er in totaal 255 leningen zijn welke een rating hebben van BB+ of slechter. Deze normering wordt gebruikt door de grote kredietbeoordelingsmaatschappijen, zoals bijvoorbeeld Moody’s en S&P.  Een AA normering geeft de meeste zekerheid dat de uitlenende partij zijn geld weer terugkrijgt, tot aan D aan toe waarbij de partij waaraan is uitgeleend failliet is. Een BB+ wordt beoordeeld als een speculatieve lening, waarbij het risico steeds meer oploopt richting de D-waardering,  Voor meer info met betrekking tot de indeling in kredietwaardigheid; klik hier .

 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de ECB steeds meer kenmerken heeft van een zgn ‘bad bank’; een bank met bezittingen welke een fors risico met zich meebrengen dat het nooit tot terugbetaling komt van het uitgeleende geld.

En dat het niet alleen bedrijven zijn die onverminderd steun blijven ontvangen van de ECB; eind vorige week nog werd bekend dat Griekenland  een extra lening van $86 miljard krijgt bovenop de $270 miljard die al uitgeleend is aan het failliete land. Saillant detail is dat de leningen aan Griekenland in de boeken staan met een BBB+ rating, terwijl een D-rating meer op z’n plaats zou zijn. Maar een kniesoor die daar op let.

BIS waarschuwt…

Zo maar wat voorbeelden welke het fake-news van een aantrekkende  economie zo niet logenstraffen, maar wel in een heel ander licht zetten. Opmerkelijk in dit verband is dan ook het net verschenen rapport van de BIS, de Bank for International Settlements. Deze centrale bank der centrale banken waarschuwt hierin bij monde van haar hoofd van de monetaire en economische afdeling Claudio Borio voor het toegenomen risico in de markten, terwijl het positieve sentiment onverminderd sterk blijft. Borio vergelijkt hierbij de huidige situatie met oververhitte markten en tot onhoudbare niveaus gestegen schulden met die van voor de crash van 2008 toen investeerders op zoek naar rendement met geleend geld hun heil zochten in riskante producten.

… en de BRICS in actie

Een waarschuwing overigens welke geen verbaasde uitroepen te weeg zal brengen in het Oosten. Daar hield namelijk 24 november jl. de Russische centrale bank haar jaarlijkse goudconferentie. Hierin werd bevestigd dat de zgn. BRICS landen ( Brazilië, Rusland, India, China en Zuid Afrika) in overleg zijn om hun eigen handelssysteem op te zetten voor de handel in goud. Op India na behoren deze landen tot de grootste goudproducenten, waarbij China en Rusland ook nog eens de grootste goudimporteurs zijn ter wereld.

Als belangrijke mijlpaal is nu een Memorandum of Understanding ondertekent tussen Rusland en China met betrekking tot de ontwikkeling van een onderling handelsplatform voor de handel in goud, waarbij de eerste stappen om tot implementatie te komen  plaats zullen vinden in 2018. Fijntjes werd hierbij opgemerkt dat hiermee de traditioneel overheersende rol van London en Zwitserland in de goudhandel verder onder druk komt te staan, en dat uit deze samenwerking een nieuwe benchmark zal ontstaan welke op basis van fysieke handel de goudprijs zal bepalen. Voor meer info; klik hier . Goed nieuws dus voor de Westerse bezitters van dit edelmetaal, welke al jaren zuchten onder de papieren fake handel in virtueel goud.

Fake Westers nieuws en fake goud, beide kenmerken van een systeem wat op zijn eind loopt. En nu maar hopen dat de overgang naar een goud-gedekte munt niet al te pijnlijk wordt.

door: De Nieuwsbriefredactie

 

De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud en zilver.