NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Eurotinië

12 jun 2018

 

Het Zwitserse pensioenfonds AHV/AVS heeft aangekondigd de belegging in goud van zijn fonds van €30,5 miljard te wijzigen van investeringen in swaps naar het fysieke edelmetaal zelf. Al eerder was besloten het percentage van de edelmetaal belegging te laten stijgen van 1 naar 2 %. Misschien een ideetje voor de Nederlandse pensioenfondsen?

Hetzelfde Zwitserland overigens waar afgelopen zondag is gestemd over de invoering van het zogenaamde vollgeld. Kern van dit voorstel is dat de geldhoeveelheid niet wordt bepaald door de private banken maar door de overheid in de vorm van een monetaire autoriteit. Door het scheppen en beheren van de geldhoeveelheid namens en voor de burgers te beleggen verliezen de banken daarmee hun unieke positie die het nu wel hebben. Behalve de centrale banken wordt immers in Europa zo’n 90 % van de totale geldhoeveelheid gecreëerd door private banken, wat zij doen middels het verstrekken van krediet. Drijvende kracht hierachter zijn de winsten en bonussen die zich vertalen in het inkomen van de managers van de banken, die daarmee grote risico’s nemen met het spaargeld van de burgers als onderpand. In het vollgeldsysteem zou de bank niet méér mogen uitlenen dan wat het zelf in bezit heeft aan spaargelden van de burgers, en wordt bij een goed gedijende economie de noodzakelijke uitbreiding van de geldhoeveelheid bepaald door een centrale autoriteit. Voorwaarde hierbij is echter wel dat deze overheidsinstelling vrij is van beïnvloeding door het banksysteem en politieke druk, en tevens zou de overgang van het huidige schuldoverladen systeem naar het vollgeldprincipe een heikel proces worden.
Hoe dan ook, de Zwitserse bevolking heeft het niet aangedurfd, en heeft met 75 procent het initiatief verworpen. Het wachten is dan ook tot de natuur haar werk heeft gedaan, en het huidige geldsysteem in elkaar is gezakt en er kans ontstaat op een beter alternatief voor het huidige systeem.

Argentinië
Argentinië heeft vorige week van het IMF een kredietfaciliteit van $50 miljard dollar gekregen om aan haar verplichtingen te voldoen, de grootse lening ooit uit de gescheidenis van het IMF. Hoewel, 50 miljard dollar, in werkelijkheid waren het ruim 35 miljard aan SDR’s, een soort munt bestaande uit allerlei verschillende muntsoorten ten teken van de verminderde invloed van de Amerikaanse dollar op het wereldtoneel. Deze lening, met een rente varierend tussen de (bijna) 2 en 5 %, bracht de Argentijnse minister van financiën Nicolas Dujovne ertoe te verklaren blij te zijn dat Argentinië nu te veel schulden heeft aangegaan om nog onderuit te gaan en dat daarmee de rest van de wereld ook in de toekomst het land financieel zou moeten blijven ondersteunen. Uiteraard is ook afgesproken dat het land fors moet gaan bezuinigen, maar de ervaring leert dat zeker in Argentinië dit een vrome wens zal blijken.
Hoe het IMF dit nieuws verkoopt aan de buitenwereld; klik hier. Dat hetzelfde IMF nog in 2004 verklaarde spijt te hebben van de $22 miljard die men in 2000 had gedoneerd aan het land, ach, een kniesoor die daar op let. Daags na de bekendmaking daalde de Argentijnse peso overigens 2,4 % ten opzichte van de dollar, ten teken dat de markt weinig vertrouwen heeft in het geheel.


Argentinië overigens, waar de goudprijs vanaf 2000 gestegen is van 270 pesos naar 32250 pesos, waarmee de goudprijs 119 keer gestegen is ten opzichte van de Argentijnse munt ofwel deze munt 99 % is gedevalueerd ten opzichte van goud. Ziehier het effect van de blijvende koopkracht van edelmetaal, ook bij het instorten van een munt.
En tot slot: hoe zouden de bezitters van de vorig jaar uitgegeven 100-jarige staatslening van Argentinië zich nu voelen?

ECB straft en beloont
Dan tot slot over naar de Europese Centrale Bank, welke in haar oneindige wijsheid besloten heeft veel minder Italiaanse staatsleningen aan te kopen. Niet dat er financieel/monetair iets is veranderd in het land, maar tijdens de verkiezingsstrijd tussen de zittende partijen en de euro-sceptische beweging oefende de ECB zo haar macht uit om de nieuwe stroming onder druk te zetten en aldus zorg te dragen dat een nieuwe regering snel ten val zou komen, danwel gedwongen zou worden alsnog naar de pijpen van de ECB te gaan dansen. Deze invloed heeft de ECB overigens omdat zij al geruime tijd de enige koper is van de Italiaanse staatsleningen, wat eens te meer aangeeft hoe verrot het hele systeem is.

Maar hoe anders is de houding van de ECB ten opzichte van Duitsland, waar de euro-vriendelijke Merkel geholpen wordt met de aanschaf van forse hoeveelheden Duitse staatsleningen:

Blijkbaar vergeet die aardige meneer Draghi dat wanneer Italië valt, heel Europa inclusief de ECB ook valt. Twee jaar terug hadden de grote Franse banken immers al voor 280 miljard dollar aan Italiaanse schuldpapieren in bezit, met op de tweede plaats de Duitsers met 92 miljard. Maar ja, je moet toch wat als niet gekozen leider wanneer de wereld om je heen in duigen valt, en de barbaren uit het Oosten voor je poort staan om je van je macht te ontdoen.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud