NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Er klopt iets niet

23 sep 2020

Waren de afgelopen vijf weken zowel goud als zilver nauwelijks van hun plek gekomen, was het maandag raak met een intra-day daling van respectievelijk 3 en 11 %. Een neerwaartse beweging die dinsdag nog eens dunnetjes werd overgedaan. Blijkbaar weer de hoogste tijd voor de bancaire papierschuivers om bij het aflopen van de oktober-opties de 24ste en de laatste handelsdag van de september-contracten op de 28ste weer even flink in de bus te blazen. Een mooie gelegenheid ook voor de mainstream media om de beide edelmetalen weer van de nodige kletskoek te voorzien, maar dat zijn we wel gewend. Overigens verandert dit niets aan de krapte op de fysieke markt voor beide edelmetalen, waarmee de prijsval volledig op het conto komt van de bankenbroeders. Dat hun kussens en die van de zogenaamde toezichthouders volledig gevuld moge worden met hun hierdoor behaalde dollarwinsten, om binnen afzienbare tijd te verworden tot keiharde papierblokken.

VS

Ook de aandelenindices zoals de S&P500 kregen een tik. Op zich voor de aandelen geen ongezonde situatie, om van de technisch gezien overkochte situatie met almaar oplopende koersen terug te keren naar een meer neutrale positie. Wel opmerkelijk is dat hierbij de VIX, een graadmeter voor de onrust in de markten, na drie maanden van daling deze maand weer aan het oplopen is. Onderstaande grafiek laat hierbij duidelijk zien dat het met de rust op de markten vanaf begin maart gedaan is, waarmee ook zichtbaar wordt dat de controle van de centrale banken onder druk staat.

Geen wonder ook, als u bedenkt dat de Amerikaanse centrale bank nu meer Amerikaanse staatsleningen heeft aangekocht dan de rest van de wereld dat gezamenlijk heeft gedaan.

Mogelijk dat bij de onrust ook de komende presidentsverkiezing op 3 november een rol bij speelt, waarbij het de anti-Trump machten niet slecht zou uitkomen als de stemming plaats zou vinden bij fors gedaalde koersen. Trump heeft zich immers herhaaldelijk geafficheerd als reden van de florerende beurzen, wat hem daarmee electoraal kwetsbaar maakt bij een beurscrash. Hoge beurskoersen die overigens weinig te maken hebben met de stand van zaken in de werkelijk economie, en het resultaat zijn van twintig jaar waarin rentes kunstmatig laag worden gehouden, resulterend in foute investeringen, enorme risicovol gedrag en het in stand houden van zombie ondernemingen. Een zelfde fenomeen als bij de werkeloosheidscijfers die niets te maken hebben met de werkelijke stand van zaken op werkgelegenheidsvlak door alle tijdelijke steunmaatregelen. Of een beurscrash aanstaande is of niet, feit blijft dat alle achtergestelde betalingen van het afgelopen half jaar eens voldaan moeten worden, net als het feit dat zoals volgens een recent verschenen rapport van onderzoeksbureau Yelp zo’n 60 % van alle tijdelijk gesloten ondernemingen niet meer open zullen gaan. Waarbij het personeel van deze ondernemingen op straat zal komen te staan, maar ook alle schuldeisers van de betreffende ondernemingen forse klappen zullen oplopen.

Europa

Een gegeven wat in Europa niet anders is; zo valt volgens onderzoek van de kredietverlener Creditreform 1/6de deel van de Duitse ondernemingen onder de categorie zombie-onderneming: een bedrijf met overmatige schulden en hoge risico’s welke telkens opnieuw aandelen uitgeven om zo hun schuldeisers te kunnen blijven betalen. Een percentage welke in de overige Europese landen niet lager is, met als koploper Engeland waarin 20 % van alle ondernemingen onder deze categorie vallen en daarmee 1/3de deel van alle zombie-ondernemingen van heel Europa vormen. En net als elders in de wereld het gevolg van het beleid van de centrale banken om geld uit te lenen onder zeer lage rentes in combinatie met het continue doorschuiven van slechte leningen.

China

Onrust welke tenslotte ook in China steeds meer op de voorgrond treedt. Wat immers te denken van het record aan short-posities, welke gaan uitbetalen bij een gedaalde beurs? Kortom, de gedaalde goud- en zilverkoersen vinden plaats in een wereld met alsmaar oplopende  risico’s op allerlei gebied, wat geheel in tegenstelling is met de rol die beide edelmetalen hebben.

Corona update

Van acht Amerikaanse staten is bekend dat ze gestopt zijn met het rapporteren van hun doden ten gevolge van Corona, om ze vervolgens op een later tijdstip wèl te melden. In onderstaande afbeelding ziet u in de bovenste grafiek het werkelijke verloop in Florida, met daaronder de gegevens van de overheid. Waardoor de Corona maatregelen kunnen worden verlengd, en de angst onder de bevolking levend blijft.

En wat te denken van het door de overheden en media doodgezwegen Zweden, waar het aantal nieuwe Coronagevallen per miljoen inwoners aan het zakken is, en nu ver onder de cijfers van de andere Europese landen ligt.

Het is dan ook geen wonder dat het verzet tegen het gevoerde coronabeleid groeit, zoals in België, waar na soortgelijke acties van artsen in Duitsland en Nederland  honderden medici een open brief hebben geschreven waarin gepleit wordt voor een Zweedse aanpak. Er klopt iets niet; op heel veel gebieden.