NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Een week met vele lessen

11 nov 2020

Wie ook uiteindelijk als overwinnaar uit de Amerikaanse verkiezingen zal komen zal niets afdoen aan het komende verlies in koopkracht van de dollar, maar des te meer op de manier waarop de overheid zal omgaan met haar burgers. Tekenend hierbij is de wijze waarop omgegaan wordt met Trump, die vanaf dag 1 van zijn presidentschap vier jaar terug wordt zwart gemaakt in alle officiële media. Terecht of niet, afhankelijk van uw politieke voorkeur, maar hierbij worden grenzen overschreden op vele vlakken. En wordt de bevolking opgehitst in een sterke pro- of contrahouding, waarbij elke ruimte voor dialoog wordt vermorzeld.  Hierin ondersteund door de grote mediabedrijven, zoals Twitter die voor de tweede keer deze bijzonder onsmakelijke gif heeft laten publiceren, terwijl tweets van Trump zelf regelmatig worden geblokkeerd, en zelfs een verklaring via de nationale tv- zenders wordt afgebroken. En ook in de uitslagen doen zich merkwaardige dingen voor, zoals in de staat Michigan waarin Biden op een bepaald moment 200.000 stemmen verwierf, en Trump nul. En Wisconsin, waarin dezelfde Biden 112.000 stemmen per post verwierf, en wederom Trump nul.

Een staat bovendien waar naar verluidt duizenden ongeldige stemmen zijn meegeteld. Geen wonder dus dat Trump zich niet gewonnen geeft. Was het ook niet Josef Stalin die zei dat niet de stemmers bepalen wie wordt gekozen, maar diegenen die de stemmen telt?

Een zelfde fenomeen qua opgehitste pro- en contrahouding doet zich in het hele Westen voor in de Corona discussie, waarin diegenen die een andere mening hebben dan die van de overheid en media worden neergezet als idioten en onverantwoordelijken. Wat is gaande in de Westerse wereld, dat zich laat voorstaan als bakermat van vrije meningsuiting en democratie?

Een week…

En dit alles vindt plaats in een wereld waarbij de burgers voortdurend op het verkeerde been worden gezet, zoals in de VS, waar het werkgelegenheidsrapport over oktober melding maakte van een toename van 638.000 banen, waardoor het werkeloosheidscijfer daalde van 7,9 naar 6,9. Cijfers die totaal onverenigbaar zijn met de toename van 3 miljoen mensen die zich aanmeldden voor een werkeloosheidsuitkering deze maand.

…waar de beurzen in de dagen volgend op de Amerikaanse verkiezing bij opening fors stegen, waarbij de bekende tech bedrijven hun sterkste drie-daagse rally ooit doormaakten met een bijna 10 % stijging, geheel in tegenstelling met wat bij een zege van Biden verwacht kon worden.

….waar bleek dat de banken kans hebben gezien onder dekking van de Corona crisis 3000 miljard dollar binnen te harken aan zogenaamde stimuleringsmaatregelen, uiteraard ten koste van de koopkracht van het ongedekte geld wat u op uw spaarrekening heeft staan. Waarmee maar weer eens wordt aangegeven waar het daadwerkelijke belang ligt van de centrale bankiers.

…. waar onderstaande grafiek uit de VS een voorbeeld is voor wat zich wereldwijd aan het afspelen is, namelijk een verticale stijging van de overheidsuitgaven gecombineerd met een daling aan inkomsten uit belastingen vanwege een inzakkende economie. Een tendens welke zich zal voortzetten aangezien de economische activiteit eerder zal verslechteren dan aansterken en de overheidsuitgaven aan uitkeringen en hulpprogramma’s  hoger zullen worden met het verstrijken van de tijd.

Is het daarom vreemd dat de insiders, het slimme geld, zich aan het terugtrekken zijn uit de beurzen.

… met vele lessen

En hoe toevallig is het dan ook, op het moment dat afgelopen maandag een farmaceut positief nieuws uitbracht over zijn Coronaproduct en de aandelen-indices wederom een supersprong omhoog maakten, goud en zilver als een baksteen naar beneden vielen. Hierbij nog lager uitkomend dan onderstaande grafiek aangeeft, op een stand gelijk aan dat van eind september. Wat voor goud een daling van 4,8 % betekende, en zilver zelfs 7,5 % daalde.

En hoe enorm de sprong in aandelen wel niet was bewijst de S&P500, wat vanaf 1982 tot nu toe bij opening in een jaar met een jaarrecord nog nooit hoger dan 1,6 % opende. Tot afgelopen maandag, waar de beurs 4,8 % hoger opende. Een winst die echter gedurende de dag al snel verdampte, wat niet van de edelmetalen gezegd kon worden welke gedurende de handelsdag vrolijk door daalden. Waarmee deze ongefundeerde daling maar weer bewijst dat de bepaling van de goud- en zilverprijs volslagen corrupt is, en klaarblijkelijk vooral tot doel heeft de banken zo goedkoop mogelijk van hun shortposities af te helpen.

Alle voorgaande zaken zijn signalen dat de dag nadert dat het hele financiële theater zijn deuren moet sluiten. En wie denkt te zijner tijd nog te kunnen reageren door zijn spullen te verkopen doet goed om te bezien wat de beurzen afgelopen maandag deden bij de enorme koersverandering: ze gingen tijdelijk op slot. Iets wat ook kan gebeuren bij de grote klap naar beneden, waarbij u pas weer kunt handelen als de koersen fors lager tot rust zijn gekomen.

 

 

Wekelijks deelt onze columnist zijn visie met u als lezer. Wij vinden het belangrijk dat onze columnist daarbij de vrijheid krijgt die hij nodig heeft. Dit wil niet zeggen dat de visie van onze columnist ook per definitie de visie is van AmsterdamGold.