NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

een potje schaak

25 sep 2018

Afgelopen vrijdag was het weer eens zo ver; 1,2 miljard dollar aan papieren goudcontracten werd binnen een minuut verkocht om de goudprijs weer onder de $1200 te drukken. Uiteraard geheel toevalligerwijze net in de periode dat de lopende papieren contracten worden afgerekend, en iedereen die speculeerde op een goudprijs boven de $1200 afgedroogd wordt. Dit gebeuren heeft al vele malen plaats gevonden en zal zo blijven tot de Westerse macht op het bancaire en monetaire vlak grotendeels is verdwenen.

Een van de actoren hierin is hetgeen zich in de VS afspeelt. Hier woedt namelijk een felle strijd met betrekking tot de benoeming van een nieuw lid van het hooggerechtshof. De voorkeur van Trump wordt door de democraten aangevallen aan de hand van een verkrachting welke 36 jaar geleden zou hebben plaats gevonden maar waar toentertijd geen aangifte van is gedaan. Geen sterke zaak lijkt mij, maar voer voor de Westerse media om hun Trump-haat bot te vieren. Wat mijn inziens werkelijk speelt is dat met de gewenste benoeming een stevige basis wordt gelegd om naar verluidt veel zeden- en geweldsmisdrijven met minderjarigen welke in het verleden zijn gepleegd door de toenmalige en hedendaagse politieke top voor de rechter te brengen. Een strijd om de macht dus tussen de oude machthebbers en Trump. Een mogelijke overwinning van Trump in de benoeming zal zijn macht aanzienlijk versterken en hem de mogelijkheid geven zijn kennis en ervaring in faillissementen toe te passen op de VS zelf.

Importen

Bovenstaande strategie valt goed te rijmen met de tarieven welke Trump heeft uitgevaardigd tegen de zijn inziens te goedkope Chinese importen. De vorige week uitgesproken importbeperkingen van 200 miljard dollar zullen hem electoraal in de komende tussentijdse verkiezingen goed van pas komen. Hij kan dan claimen daadwerkelijk op te komen voor de Amerikaanse economie en de werkgelegenheid weer terug te brengen naar de VS.

 

Tegelijkertijd zal hij, ervaren als hij is in het omgaan met zo goed als failliete bedrijven, zeer goed beseffen dat deze maatregelen op iets langere termijn de zaak geen goed doen. Zijn tegenspeler China heeft immers per 24 september tegenmaatregelen getroffen, waarbij geschat wordt dat de huidige maatregelen de jaarlijkse economische groei met 0,9 % zullen doen afnemen. De nu al voorgenomen volgende ronde importmaatregelen versterkt dit effect zelfs naar 1,5 %. Wat dit als gevolg teweeg kan brengen laat de in juni 1930 uitgebrachte Smoot-Hawley Tarievenwet zien, welke voor zo’n 900 goederen de importheffingen verhoogde van 20 naar 44 %. Binnen een maand namen dertig landen vergeldingsmaatregelen waardoor het handelsvolume met 2/3-de afnam, en de Grote Depressie van start ging. Saillant detail is dat toentertijd de Amerikaanse dollar nog goud-gedekt was; een dekking welke overigens in 1934 werd opgeheven en gevolgd werd door een verbod op particulier goudbezit.

Rentewapen

Als derde troef heeft Trump de FED, de Amerikaanse centrale bank, die met het beleid van renteverhogingen de druk op het schuldoverladen systeem steeds verder doet toenemen. De tien-jaars rente is weer boven de 3 % uitgekomen, en volgens Jim Sinclair is slechts een kwart procent daar bovenop voldoende om de rente wereldwijd te doen ontploffen.

 

Electoraal kan Trump zo de FED de schuld geven van de te verwachten economische rampspoed, terwijl hij in het binnenland de macht van de zittende politieke elite breekt en zijn electoraat middels zijn China beleid aangeeft zijn best te doen voor de Amerikaanse werkgelegenheid.

Voor de hand liggend hierbij is dat de Amerikaanse dollar snel in koopkracht zal gaan dalen, en daarmee alle schulden aan het buitenland welke in dollars zijn genoteerd verlagend. Het verarmde land kan uiteindelijk dan ook weer vanaf nul gaan opbouwen, waarbij de dollar als wereldmunt vervangen zal worden door iets wat wèl waardevast zal zijn. U snapt het wel, goud, mogelijk in combinatie met zaken als zilver, olie en andere waardevaste en noodzakelijke goederen.

De tijd zal uitwijzen of voorgaande analyse ook werkelijkheid wordt, wat mede zal afhangen van de zetten van de andere partij aan het schaakbord, China. Zoals een lezer fijntjes opmerkte heeft ook dit land te kampen met grote schulden en  overgewaardeerde aandelen. Toch zijn er twee grote verschillen zichtbaar tussen beide grootmachten; de VS is bezig aan invloed te verliezen, terwijl China druk bezig is steeds meer landen aan zich te binden. Het andere verschil is dat de VS na de onontkoombare crash failliet achterblijft, terwijl China haar goud zal inzetten om de rol van wereldleider in te nemen.

Nu maar hopen dat de overgang niet gepaard zal gaan met al te veel wapengekletter, al doet de snel oplopende militaire opbouw in het Midden Oosten het ergste vermoeden. En wie denkt dat hij, wanneer de boel ploft, nog edelmetaal kan aanschaffen om zichzelf te beschermen, hoeft maar te kijken naar de huidige levertijden voor sommige munten.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud.