NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Een gewaarschuwd mens

25 okt 2017

Het komende vertrek van Wolfgang Schäuble, 75 jaar, als Duitse minister van financiën was voor hem aanleiding om in een interview te waarschuwen voor nieuwe bubbels ten gevolge van de duizenden miljarden welke de centrale banken in de economie hebben gepompt. Dit en het gegeven dat de balansen van banken nog rijkelijk gevuld zijn met slechte leningen deed hem ook waarschuwen voor de stabiliteit van het eurogebied.

Nu is het waarschuwen voor gevaren een verschijnsel wat wel vaker voorkomt bij functionarissen als de betrekking ten einde loopt, zoals bij Nout Wellink als oud hoofd van de Nederlandse centrale bank en Jaap van Duijn als oud Robeco topman.

Des te opmerkelijker is daarom dat nu ook nog actieve functionarissen een waarschuwende vinger opsteken. Klaas Knot van de Nederlandse centrale bank vergelijkt de huidige toestand met die vlak voor het uitbreken van de financiële crisis, en wijst daarbij op de lage volatiliteit ( beweeglijkheid) van de markten terwijl tegelijkertijd geen acht wordt geslagen op de risico’s van de globale economie. Hij benoemde daarbij een plotselinge neergang van de markten ten gevolge van het terugkeren van het risicobesef als eerste stap van een hernieuwde economische crisis. Een dergelijk geluid liet ook Christine Lagarde horen, als hoofd van het Internationaal Monetair Fonds.

Een komische noot in dit geheel vormt overigens Janet Yellen, hoofd van de Amerikaanse centrale bank, die verklaarde dat we tijdens ons leven niet een nieuwe (monetaire) crisis zullen meemaken.

Machtsverschuivingen
Bovenstaande waarschuwingen op economisch vlak zijn overigens niet los te zien van hetgeen zich op geopolitiek vlak afspeelt. Als de basis van een economie ( de koopkracht van de munt) onder druk komt te staan en daarmee de macht van diegene die de munt uitgeeft, komen krachten los die de machtsbalans in beweging doet zetten. Zo zijn op het politieke wereldtoneel aardverschuivingen gaande, zoals olie-exporteur Saoedi Arabië welke de banden met Rusland aanhaalt. Dit vormt een grote bedreiging voor de VS en zijn wereldmunt, welke immers de standaard is waarin olie (nog) wordt afgerekend.

En wat de denken van de Rusland-Iran-Turkije driehoek, welke een einde maakt aan de Amerikaanse hegemonie in het Midden Oosten? En dichter bij huis, de ontwikkelingen in Spanje waarbij een Spaanse politicus van de heersende partij zinspeelde op de onthoofding van de president van Catalonië? En in dit verband de reactie vanuit Brussel, waarbij men het nu niet heeft over een schending van basale mensenrechten, omdat het de dames en heren waarschijnlijk niet goed uitkomt.

Hoe macht en economie met elkaar verweven zijn, blijkt wel uit het feit dat daags na de ontmoeting in Moskou tussen Poetin en de Saoedische koning Salman het Pentagon verklaarde de militaire oefeningen met de Golfstaten te zullen stopzetten. Kortom, de voortekenen van een grote wereldwijde ommekeer worden steeds meer zichtbaar. De nieuwe wereldleiders zullen hierbij China zijn met haar financiële en industriële macht, en Rusland met haar kracht op het gebied van energie ( olie) en grondstoffen.

Beurzen ondersteund
In deze periode van waarschuwingen en ingrijpende machtsveranderingen is het des te opmerkelijker dat de Dow Jones vrolijk blijft stijgen. Het heeft recent de 23.000 punten gebroken, overigens al een aantal jaren niet ondersteunt door een mee-stijgende industriële productie.

 

De reden voor de alsmaar doorstijgende aandelenmarkten blijkt in onderstaande grafiek, waaruit blijkt dat de stijging in de aandelenmarkten gedragen wordt door de opkoopprogramma’s van de centrale banken. Dit heeft geresulteerd in het feit dat vanaf 1928 er nog nooit zo’n lange periode ( vanaf 11 juli 2016 tot nu) is geweest zonder dat de S&P500 een 3 % daling heeft meegemaakt.

 

In dit verband wordt het interessant om te bezien of de Westerse centrale banken het lef zullen hebben om hun opkoopprogramma’s stapsgewijs af te bouwen. En daar aan gekoppeld, wat het effect zal zijn op de aandelenmarkten, officieus immers de graadmeter van de economische voorspoed. Hoe dan ook, dit balanceren van de centrale banken om de uiterlijke economische schijn maar hoog te houden zal uiteindelijk eindigen in een dramatische val in de koopkracht van de Westerse valuta, vanwege de eerder benoemde zwakte van het Westers geldsysteem en de opkomst van het Chinees-Russisch economische blok.

Voor u als geïnteresseerde in edelmetaal, als tegenhanger van de ongedekte valuta, is het goed om te weten dat uit Zwitserland verschillende verhalen komen van klanten die hun goud bij de bank hebben gestald maar er nu achter komen dat ze hier niet meer over kunnen beschikken. Ofwel, de bank schijnt het goud te hebben doorverhandeld zonder goedkeuring en medeweten van de klant. Wat resteert is het aanbod van de bank om de waarde van het edelmetaal in valuta uit te betalen, maar het wantrouwen in de blijvende koopkracht van de valuta is nou net de reden waarom men veelal überhaupt edelmetaal aanschaft…..

Het is maar dat u het weet; een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud en zilver.