NL amsterdamgold EN amsterdamgold

tel: +31 (0) 20 65 89 555

Een drukke week

10 apr 2019

Hoe ondanks de torenhoge stand van de Amerikaanse aandelenmarkt het werkelijk met ‘s lands economie gaat liet president Trump weten toen hij de FED verweet dat ze de rente niet verlaagden en door te gaan met het beleid van het verkrappen van de geldhoeveelheid. Als argument waarom de FED dat wel zou moeten doen noemde hij de sterke economie, wat opmerkelijk is omdat dergelijke stimuleringsmaatregelen juist passen bij een inzakkende economie. Maar blijkbaar gaat het presidentschap ook gepaard met geheugenproblemen, aangezien dezelfde Trump al in 2011 verklaarde dat de politiek van lage rente in combinatie met het bijdrukken van vele dollars zou leiden tot een hoge inflatie; een statement welke hij in 2016 bij de presidentsverkiezingen veelvuldig herhaalde.

 

Echt of fake?
Behalve de aandelenmarkt welke na de dip in december zo’n 23 % is gestegen en nu vlakbij het voormalig hoogtepunt koerst zijn die gewenste stimuleringsmaatregelen ook in tegenspraak met de record lage werkeloosheidscijfers in de VS. Tot men echter beseft dat ook hier de werkelijkheid een geheel andere is dan officieel voorgeschoteld, aangezien langdurig werkelozen niet meer worden meegeteld. Ook zijn de door Trump voorgestelde maatregelen bijzonder omdat nu al erg makkelijk geld kan worden geleend vanwege de lage rente en de steeds lagere voorwaarden waaraan de lener moet voldoen teneinde hiervoor in aanmerking te komen.

Uiteindelijk blijken ook de hoge aandelenkoersen geen teken van een gezond draaiende economie. Zo werden afgelopen kwartaal voor 270 miljard dollar aan eigen aandelen aangekocht door de grote bedrijven, in totaal uitkomend voor de afgelopen vijf kwartalen op meer dan 1000 miljard. Het benodigde geld hiervoor komt deels voort uit de stimuleringsmaatregelen van Trump, welke zoals uit onderstaande grafiek blijkt vooral de bonus gedreven salarissen van de CEO’s spekken maar niet gepaard gaan met een wezenlijke toename van investeringen van de bedrijven ( de blauwe kolommen)

https://pbs.twimg.com/media/D3iGF6zWsAEf4iR.jpg:large

 

Hierbij speelt echter niet alleen de korte termijn; al vanaf 1970 daalt het percentage van de winst wat wordt uitgekeerd aan investeerders, en is zo’n tien jaar later begonnen met het terugkopen van aandelen door bedrijven. En hoewel beredeneerd kan worden dat het verminderen van de hoeveelheid uitstaande aandelen ook ten goede komt van de kleine investeerder, is het vooral de top van de bedrijven welke middels giga-bonussen hier fors op verdienen en is het de overheid die inlevert middels lagere opbrengsten uit de dividendbelasting. En voor de oplettende lezer; was 1971, waar vanaf de uitgekeerde bedrijfswinsten aanmerkelijk begonnen te dalen, ook niet het jaar dat besloten werd tot het loslaten van de goudstandaard?

 

https://pbs.twimg.com/media/D1jtVJUWwAAus6f?format=jpg&name=large

 

Boekhoudkundige winsten en Japanse humor
Maar dit is nog niet alles. Het blijkt dat vanaf 2009 tot nu de verdiensten per aandeel ( de EPS, earnings per share) voor 20 % zijn veroorzaakt door een omzetstijging, maar de overige 80 % door boekhoudkundige ‘aanpassingen’. Hierbij spelen een viertal factoren een rol, nl loonverlaging, verhoging van de productiviteit, vermindering van de hoeveelheid benodigde arbeid en de hiervoor genoemde terugkoop van aandelen. Zo is gedurende de afgelopen tien jaar het gemiddelde loon iets gezakt, terwijl de productiviteit steeg. En terwijl de afgelopen tien jaar het aantal Amerikanen boven de 16 jaar met 18 miljoen steeg, is het aantal mensen met een baan in die periode slechts met 13,5 miljoen gestegen. Daar komt bij dat dit verhoudingsgewijs vooral deeltijdbanen betreft, wat de werkgever veel scheelt in kosten voor onder andere gezondheidsverzekeringen.

 

https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/Accounting-Magic-Contributioni-040219.png?itok=i0WC4yJ3

Maar het is niet alleen de VS waar de bevolking een loer wordt gedraaid. Zo zijn in Japan in het recent afgesloten fiscale boekjaar voor 50 miljard dollar netto aan aandelen verkocht, de grootste jaarlijkse verkoop vanaf 1987. Toch is de Japanse beurs niet noemenswaardig gedaald, wat geheel blijkt te zijn veroorzaakt doordat de Japanse centrale bank voor dezelfde 50 miljard aan aandelen blijkt te hebben aangekocht.

 

Een drukke week
De vraag bij al deze voorbeelden waarbij de werkelijke economie aanmerkelijk slechter functioneert dan officieel wordt toegegeven, is dan ook hoe lang dit goed blijft gaan. Goed in de zin dat het vertrouwen van de bevolking in het geldsysteem en haar centrale banken in stand blijft. Zo wordt een dezer dagen een besluit van de ECB verwacht met betrekking tot het nu of later gaan aanjagen van de economie, net zoals er ook al geruchten rondzingen dat de FED de rente 0,5 % zal gaan verlagen. Of beter geformuleerd, om de financiële markten te redden, aangezien de reële economie nauwelijks baat heeft bij een renteverlaging. Het precieze tijdstip zal ook afhangen van de binnenkort uit te komen cijfers van bedrijven over het eerste kwartaal. Het IMF deed dinsdag al een eerste duit in het zakje door voor de derde keer in een half jaar de mondiale economische groeiverwachting naar beneden bij te stellen. Voeg hier nog bijeenkomsten van de Wold Bank, het IMF en een EU bijeenkomst over de Brexit aan toe, met uit de VS het CPI rapport en de FOMC verslagen. Een drukke week, met mogelijk vergaande consequenties.

 

door: De Nieuwsbriefredactie
De artikelen in de AmsterdamGold nieuwsbrief vormen een weerspiegeling van de opinie van de auteur en niet van AmsterdamGold.com BV. Deze artikelen zijn bedoeld om u te helpen een mening te vormen over de edelmetaalmarkt en constitueren geen advies. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar AmsterdamGold accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alleen u kan beslissen wat de juiste manier is om uw vermogen te beheren. Als u besluit te handelen op basis van de inhoud van de AmsterdamGold nieuwsbrief dient u elders de betreffende inhoud te verifiëren. De auteur van dit artikel bezit een long positie in fysiek goud